Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Both Apothekerstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Both Apothekerstraat 8 (niet bekend) (niet bekend) G-075 G-075
Naastliggers vanBoth Apothekerstraat 8
ten oostende Both Apothekerstraat
ten zuidenBoth Apothekerstraat 10
ten westenBrouwersstraat 11
ten noordenBrouwersstraat 9


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0351r van 22 mrt 1623 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 8Both Apothekerstraat WZkamer
 
koperPieter Tiaardts, gehuwd metkuiper46-00-00 GG
koperHylck Sytzes
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van de kopers Pieter Tiaardts c.u.kuiper
naastligger ten noordeneen andere kamer van de koper Pieter Tiaardts c.u.kuiper
verkoperNanne Lieuues, gehuwd met
verkoperAnsck Reins


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0209v van 24 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 8Both Apothekerstraat WZ [staat: Molenstraat]twee kamers
 
koperHarmen Claessen Groyer c.u.170-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten noordenJan Jansen
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Claessen Groeyer koopt 2 camers in de (P.M.) Moolenstraat. Ten O. die straat, ten N. Jan Jansen. Gekocht van de diakenen der Geref. Kerk.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0031r van 29 apr 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 8Both Apothekerstraat WZ [staat: Molenstraat]twee kamers
 
koperCornelis Jansen c.u.mr. kuiper228-07-00 GG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenhet huis van de weduwe van Gerbrant Hebbes
naastligger ten westenHarmen Clases Groyer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHarmen Clases Groyer


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0100v van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 8Both Apothekerstraat WZ 8/10twee dwarskamers aan elkaar
 
koperSipke Hendricx c.u.metselaar112-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende weduwe van Harmen Claessen Groeyer
naastligger ten westende weduwe van N. N. reidmaker
naastligger ten noordenJelle Tieerdts
verkoperPieter Piersen


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0115r van 24 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 8Both Apothekerstraat aan het west eindewoning waarin twee dwarskamer
 
koperSibilla Symons stijfster310-00-00 GG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat
naastligger ten zuidende weduwe van Harmen Groeyers
naastligger ten westende verkoper Sipke Hendricx c.u.mr. metselaar
naastligger ten noordenmajoor Evert Boner
verkoperSipke Hendricx c.u.mr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibilla Simons, vrijster, koopt een woning bestaande uit 2 dwarscamers, aan het W. eind van de Both Apothekerstraat. Ten O. die straat, ten Z. de loods van Harmen Groeyer, ten W. de verkoper, ten N. majoor Meier Everts Boner. Gekocht van mr. metselaar Sipke Hendrix, voor 410 gg.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0077v van 1 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 8Both Apothekerstraat WZ [staat: Pieter Molentiesteeg]deftige nieuwe woning
 
koperburgervaandrig Watse Dirx Haerda mr. kaarsenmaker151-00-00 GG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentiesteeg]
naastligger ten oostenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten zuidendr. C. Luydinga
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jetse IJsbrandts
naastligger ten noordenJoanna Adius, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Bruynvelt schout bij nacht
verkoperde erfgenamen van wijlen Sybilla Symons


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0046v van 23 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 8Both Apothekerstraat WZ [staat: westeinde Both Apothekerstraat]huis
 
koperTrijntje Cleises, weduwe van160-00-00 GG
koperwijlen Beern Beerns mr. wever
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidends. Ludinga
naastligger ten westenals bewoner vroedsman Altena
naastligger ten noordenJan Jansen
verkoper van 1/5Trijntie Feykes Feltsma, gehuwd metBolsward
verkoper van 1/5Tiete BlixemagerechtsbodeBolsward
verkoper van 1/5Baetje Feykes Feltsma, gehuwd met
verkoper van 1/5Meyndert van Hoekmr. blikslager
verkoper van 1/5Grietje Feykes Feltsma, gehuwd met
verkoper van 1/5Johannes Bevan
verkoper van 1/5Yttie Feykes Feltsma, gehuwd met
verkoper van 1/5burgervaandrig Jan Dijksma
verkoper van 1/5Gerardus Feykes Feltsmamr. chirurgijnOosterbierum


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0005va van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 8Both Apothekerstraat WZ [staat: Both Apothekerstraat aan het westeinde]huis
 
bieder ?Jacob Dirks n.p.130-07-00 GG
huurderde weduwe van vroedsman Siderius 20-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat
naastligger ten zuidends. Cornelis Luidinga
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Jansen
verkoper q.q.Jacob Dirks Coster, curator over
verkoperGeertie Beerns, nagelaten dochtertje van
erflaterwijlen Berend Caspers, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntie Clases


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0213v van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 8Both Apothekerstraathuis
 
koperDouwe Dirks Siderius 125-00-00 CG
naastligger ten oostenRomenstraat
naastligger ten zuidenPieter Vettevogel
naastligger ten zuidenDouwe Vettevogel
naastligger ten westenJan Broers
naastligger ten noordenDoedtje Spannenburg, gehuwd met
naastligger ten noordenSipke Willems mr. bakker
verkoperDoedtje Spannenburg, gehuwd met
verkoperSipke Willemsmr. bakker
verkoper q.q.Doedtje Spannenburg, gelastigde van
verkoperYfke Spannenburg, gehuwd metRotterdam
verkoperAbraham SpieringshoekRotterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Dirks Siderius koopt woonkamer of woning met zoldering en plaats in de Bot apothecarstraat, thans gebruikt door de koper. Ten O. de Romenstraat, ten Z. Pieter Douwes Vettevogel, ten W. Jan Broers, ten N. de verkopers. Geen grondpacht. Gekocht van Doedtje Spannenburg x mr. bakker Sipke Willems, voor haarzelf en voor haar suster Yfke Spannenburg x Abraham Spieringshoek te Rotterdam, voor125 cg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0058r van 30 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 8Both Apothekerstraat WZhuis en plaats
 
koperJan Broers mr. timmerman190-20-00 GG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat
naastligger ten zuidenP. Vettevogel
naastligger ten zuidenD. Vettevogel
naastligger ten westenJan Broers
naastligger ten noordenJohannes Jans Leidenaar
verkoperDoedtje Spannenburg, gehuwd met
verkopervroedsman Sipke Willems Houtsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Broers, mr. timmerman, koopt een woning met zolder en plaats in de Both Apothekerstraat. Ten O. de Both Apothekerstraat, ten Z. P. en D. Vettevogel, ten W. de koper, ten N. Johannes Jans Leyenaar. Gekocht van Doedtje Spannenburg, vrouw van Sipke Willems Houtsma.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0204v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 8Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] wijk G-061 en G-075huis en achterhuis
 
koperHendrik Loots, gehuwd metschipper1110-00-00 CG
koperAukje Jelles
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat
naastligger ten zuidenJ. W. Vettevogel
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenJohannes Leyenaar
verkoperDouwe Hansenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKoper is Hendrik Loots. Gekocht van Douwe Hansen.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-075Both Apothekerstraat 8Hendrik Loots... huw 1818, ovl 1822; eigenaar en gebruiker van wijk G-061, trekschipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-075, agterhuis, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-075Both Apothekerstraat 8H Loots agterhuis


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 193 en 197 van 13 nov 1822
adressoortbedraggebruik
G-075Both Apothekerstraat 8provisionele en finale toewijzingfl. 91a. huis G-061 en woning G-075
 
verkoperHendrik Jans Smith
verkoperJan Pieter Oepkes (te Makkum)
verkoperSteffentje Anskes van der Zee
koperWillem Pieper


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-075Both Apothekerstraat 8Aafke van Slooten... te HRL, N.H., dv Murk Piers en Gretske Harris Jongsma; BS huw 1822, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 156, 248, 282; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-271; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-075Both Apothekerstraat 8Dieuwke van der Zeeoud 44 jaar, geb delfzijl en wonende te HRL. 1839, wijk G-075; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-075Both Apothekerstraat 8Jacob Visseroud 49 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, veerschipper, wijk G-075; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-075Both Apothekerstraat 8Jan de Graaf... ovl wijk H-001, zv Bauke Arjens dG, en Weltje Jans; BS huw 1822, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 156, wijk G-248, 282, wijk H-002; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-271; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-075Both Apothekerstraat 8Dirk Visser, overleden op 9 februari 18395 jr, overleden Botapothecarestraat G 75. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 28) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-075Jacob Visser49 jMakkumm, protestant, gehuwd, veerschipper
G-075Djeuwke van der Zee44 jDelfzijlv, protestant, gehuwd
G-075Bartele Visser14 jExmorram, protestant, ongehuwd
G-075Douwtie Visser10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-075Both Apothekerstraat 8Antje Otmageb 16 sep 1801 Workum, ovl 11 mrt 1876 HRL, huwt met Wiebren Nauta, N.H., Vst 30 mei 1854 uit Workum, dv Okke Nauta en Rinske Vriesema; BS ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 188, wijk H-238


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-075Both Apothekerstraat 8Hendrik Piebes Postma... Hendriks Bleeker; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1825, ovl 1845, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk G-075, 246, wijk H-066, 83, 97, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-075Both Apothekerstraat 8Lutske Dirksgeb 1773 HRL, ovl 6 mrt 1864 HRL, aangever is Durk Lutskes zoon vd overledene, Vst 28 mrt 1855 uit Leeuwarden, N.H., werkmeid. dv Durk Lutskes en ... ; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 230, wijk G-330


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-075Both Apothekerstraat 8Wiebren Nautageb 25 dec 1809 Workum, ovl 24 dec 1876 HRL, huwt met Antje Otma, koopman in 1851, Vst 30 mei 1854 uit Workum, N.H., zv Martinus N, en Botje Radsma; BS ovl 1876; bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 188, wijk H-238


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-075Both Apothekerstraat 8Wijpkje Romkes Lamring... Poppes L, en Beatrix Wiebrens; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-095, wijk E-081, wijk G-075, 357, wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3642G-075 (Both Apoth. straat)Bauke van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3642Both Apothekerstraat 8 (G-075)Abe Hainjawoonhuis


1937 - variaadresbronbericht
Both Apothekerstraat 8Raadsvergadering 29 novemberOnbewoonbaar verklaard
  terug