Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Both Apothekerstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Both Apothekerstraat 9 (niet bekend) 4-110 G-121 G-080
Naastliggers vanBoth Apothekerstraat 9
ten oostenRomastraat 2
ten zuidenBoth Apothekerstraat 11
ten westende Both Apothekerstraat
ten noordende Romastraat
ten noordenRomastraat 1


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0045v van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 9Both Apothekersstraat OZ [staat: zuidkant op het westeinde]hoekhuis
 
koperTheunis Jacobs, gehuwd metsoldaat onder kapitein Johan Gerckes Hoptilla118-00-00 GG
koperAntje Rinckx
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Aerien Victoors linnenwever
naastligger ten zuidenhet huis van IJsbrandt Wyntjes timmerman
naastligger ten westenBoth Apothekersstraat [staat: brede Oude Molensteeg]
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekersstraat]
verkoperPier Marxlichtervoerder


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0002v van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 9Both Apothekerstraat ZZ en aan het westeindehoekhuis
 
koperHero Doedes c.u.179-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenArien Victoors
naastligger ten zuiden [staat: westen]IJsbrant Wynties
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperTeunis Jacobs c.u.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0039v van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 9Both Apothekerstraat ZZ en aan het westeindehoekhuis
 
koperSiuerd Haytses c.u.185-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenArien Victoors
naastligger ten zuidenIsbrant Winties
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperHero Doedes c.u.linnenwever


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0161r van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSioerdt Haytses mr. linnenwever
1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0024v van 11 mrt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 9Both Apothekerstraat OZ [staat: hoek Apothekerstraat]huis
 
koperEelck Hanses, weduwe van289-00-00 GG
koperwijlen Jacob Douwes
verpachter grondde stad Harlingen0-13-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Arian Fictoor
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Apothekerstraat]
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Apothekerstraat]
verkoperSioerd Haytses c.u.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0060v van 7 okt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Crats
1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0058r van 11 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJancke Pouwels
1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0085v van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJancke Pauwels
1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0014r van 15 mei 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJanneke Pouwels
1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0026r van 5 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 9Both Apothekerstraat OZ zuidwesterhoek van de Romastraat [staat: Both Apothekerstraat]twee huizen
 
koperHendrick Hobbes, gehuwdmetbierdrager66-07-00 GG
koperWelmoetie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenCleis Joostes
naastligger ten zuidenHendrick Hobbes, gehuwd met
naastligger ten zuidenWelmoetie Jacobs
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoper van 1/2Tjepke Claesses, gehuwd met
verkoper van 1/2Antie Hendricks
verkoper van 1/2Pouwels Hendricks


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0204v van 12 mrt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 9Both Apothekerstraat OZ zuidwesterhoek van de Romastraat [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperTrijntie Hanses, weduwe van220-00-00 CG
koperwijlen Ruyrdt Claessen schipper op Franeker
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenCleys Joosten
naastligger ten zuidenHendrick Jans houtmolenaar
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat
naastligger ten noordenRomastraat [niet vermeld]
verkoperWelmoed Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Hobbesbierdrager


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0203r van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tjallingh Louwrens
1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0017r van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tjalling Louwrens
1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0182ar van 6 nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAndries Tjerx
1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0031r van 4 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAndries Tierx
1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0230r van 3 jun 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 9Both Apothekerstraat OZ hoek na Romen aanlopendhuis en losse goederen
 
koperJan Hendrix, gehuwd met195-00-00 CG
koperEelkjen Minnes
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenClaes Hylkes
naastligger ten zuidenPrigge kapitein
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoperAndries Tierx, gehuwd met
verkoperIdske Jans


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0016r van 27 mei 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 9Both Apothekerstraat OZ zuidwesterhoek van de Romastraat [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperMarten Abbes, gehuwd metkoordewerker325-00-00 CG
koperAafke Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenClaas Hylkes
naastligger ten zuidenPrigge kapitein
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoperJan Hendrix, gehuwd met
verkoperEelkje Minnes


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0019v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 9Both Apothekerstraat OZ, op de ZW hoek van dehuis
 
koper van 1/2burgerkolonel Benjamin Schaaf koopman73-07-00 GG
koper van 1/2Harryt Eeuwes turfdrager
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
huurderJan Jansen
naastligger ten oostenJan Beernds
naastligger ten zuidenGerard Luppus n.u.
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoper van 1/2Aafke Cornelis, gehuwd met
verkoper van 1/2Dirk Geertstimmerman
verkoper van 1/2Aafke Douwes, gehuwd met
verkoper van 1/2Bartel Bartelstimmerman


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0102r van 14 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarrit Eeuwes
1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0130r van 12 feb 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarryt Eeuwes
1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0125v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0212r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarryt Eeuwes
1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0155v van 4 feb 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 9Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]1/2 woning
 
koperRein Gerbranda koopman45-00-00 GG
eigenaar van 1/2Syds Benjamins Schaaf
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
huurderTrijntje Freerks 24-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Berents
naastligger ten zuidenJacob Fransen
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoperEibert Harrytsturfdrager


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0216v van 21 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 9Both Apothekerstraat OZhuis
 
koperBroer Wybrens mr. huistimmerman105-21-00 GG
huurderLourens Strik 0-09-00 CG
naastligger ten oostenJan Beernds
naastligger ten zuidenJacob Fransen
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoper q.q.burgemeester Syds Schaaff, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Minne Blok, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoper van 1/2Hiltje Schaaff
verkoper van 1/2Rein Gerbrandes


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0283r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBroer Wybrens mr. timmerman
1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0300r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBroer Wybrens mr. huistimmerman
1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0181v van 15 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Broers
1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-110 Both Apothekerstraat 9Broer Wybrens erven0-10-00 CGwoning


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-121Both Apothekerstraat 9Broer Wybrens... verdiend, 15 jun 1781. (GAH1112); id. f. 55:0:0, 20 jun 1779. (GAH1110); erven B.W. eigenaar van wijk G-121, ruïes, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 124:7:0 voor timmerloon van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-121Both Apothekerstraat 9Broer Wybrens erven ruïnes


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1702Both Apothekerstraat 9de Stad HarlingenHarlingenerf (64 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-121Both Apothekerstraat 9Popkje Meintes de Jager... Plekker; BS ovl 1867; bev.reg. Ha18 51 wijk D-052, wijk G-109, 121, 148, supp wijk B-230, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1702G-121 (Romastraat)Cornelis Kalisplek grond


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1702G-080 (Both Apoth. straat)Cornelis Kalisplek grond


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4304Both Apothekerstraat 9 (G-080)Age de Bockwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Both.Apothekerstr. 9 Jan Bogaardtimmerknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1965 - adresboekadresnaam
Both Apothekerstraat 9H. (Hendrik) Roukema
  terug