Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 14 4-027 4-028 F-031 F-035
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 14 4-028 4-029 F-031 F-035


Huisnaam in: 1685
Gebruik:
Naam: de grauwe gans
Kwartier/wijk
Verkoper: taekes, antie
Koper/eigenaar: freerx, wijtske


Huisnaam in: 1689
Gebruik:
Naam: de grauwe gans
Kwartier/wijk
Verkoper: freerx, wijtske
Koper/eigenaar: gerrits, jancke


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 14, Harlingen
Naastliggers vanBrouwersstraat 14
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenBrouwersstraat 16
ten westende Brouwersstraat
ten noordende Brouwersstraat


aangrenzende stegensteeg
Brouwersstraat 14naamloze steeg ten noorden
Brouwersstraat 14naamloze steeg ten zuiden


 


 


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0061r van 26 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Schritsen aan de WZ van de Kimswerdervaart]huis en plaats
 
koperHenne Dierckssen, gehuwd met625-00-00 GG
koperBoth Jetzes
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenAndries pottenbakker
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westen*de plaats van Jan Hasse
naastligger ten noordenKollumer Jacob
verkoperClaes Claessen, gehuwd met
verkoperJell Jansen


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0062r van 26 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Schritsen aan de WZ van de Kimswerdervaart]huis en plaats
 
koperHenne Diercxen, gehuwd met625-00-00 GG
koperBott Jetzes
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJan Andries pottenbakker
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westen*de plaats van Jan Haese
naastligger ten noordenKollumer Jacob
verkoperClaes Claessen, gehuwd met
verkoperJell Jansen


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0111r van 25 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp aan de westzijde van het diept]huis
 
koperClaes Foppes, gehuwd met605-00-00 GG
koperTrijncke Metsckes
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenAndries Jansen pottenbakker
naastligger ten westenAndries Jansen pottenbakker
naastligger ten westenJan Haes
naastligger ten noordenGroninger Jacob
verkoperHinne Dircks, gehuwd met
verkoperBot Jetses


 


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0169r van 9 jan 1631 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordeneigen steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenDoede


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0005r van 12 mrt 1631 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDoed Willems


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0072r van 2 dec 1632 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0072r van 2 dec 1632 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0072r van 2 dec 1632 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0072r van 2 dec 1632 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0227r van 12 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 14Brouwersstraat [staat: aan de Kimswerderpijp]1/6 huis
 
koper door niaarRinse Pieters mr. bakker80-00-00 CG
geniaarde koperJan Coenes, gehuwd met
geniaarde koperBauckien Ripperts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
onder hem berust een reversaalbrief van 4 februari 16..Anthony Anthonii*mr. kleermaker
erfgenaam van zijn vaderGerben HobbesAmsterdam
verkoper van 1/6wijlen Hobbe Gerbens, gehuwd geweest met
verkoper van 1/6wijlen Neeltie Reyners


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0062va van 24 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp]huis geschikt als bakkerij
 
koper provisioneelJan Coenes mr. bakker500-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
bewonerJan Coenesmr. bakker
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenwijlen Cornelis Dirx stoker
naastligger ten westenCarl Visschersteeg [staat: Kalevisscherssteegh]
naastligger ten noordenals bewoner oud gemeensman Wopke Acker
verkoper van 1/6 voor hem zelfRinse Pytters, gehuwd metWijnaldum
verkoper van 1/6 voor haar zelfTrijntie HobbesWijnaldum
verkoper van 1/6Rinse Pytters, en curator overWijnaldum
verkoper van 1/6Jan HobbesWijnaldum
verkoper van 1/6, en als vader en wettige voorstander over zijn kinderenCornelis Doedes, weduwnaar vansnikschipper
verkoper van 1/6, en als vader en wettige voorstander over zijn kinderenwijlen Tetske Hobbes
verkoper van 1/6Frans Heerts, gehuwd metmr. bakkerSexbierum
verkoper van 1/6Theuntie HobbesSexbierum
verkoper van 1/6Doede Hobbesmr. schoenmakerMakkum


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0072r van 2 dec 1632 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0072r van 2 dec 1632 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0185r van 22 dec 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 14achterCarl Visschersteeg OZkamer
 
koperBaukjen Ripperts, weduwe van20-00-00 CG
koperwijlen Jan Cornelis mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostende weduwe Baukjen Ripperts
naastligger ten zuidende stokerij van Dirk Cornelis
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenAlbert Alberts mr. pottenbakker
verkoper van 1/2Dirk Cornelis
verkoper van 1/6Willemijntie Pyeters van Ryppers, gehuwd met
verkoper van 1/6Sioerd Lieuweskoopman
verkoper van 1/12Jan Pieters van RippersSchots koopman
verkoper van 1/12Enoch Pieters van Rippersmr. chirurgijn
verkoper van 1/12Cornelis Pieters van Rippers
verkoper van 1/24Jan Enoch
verkoper van 1/24Cornelis Pieters van Rippers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaukjen Ripperts wv mr. bakker Jan Cornelis


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0042r van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Albert pottenbakker
naastligger ten noordenRippert Jansen bakker


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0180r van 8 mei 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht tussen de twee bruggen en de Kimswerderpijp]huis
 
koperAart Hendricks c.u.mr. schilder420-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen6-10-00 CG
toehaaktwee silveren lepels voor de kinderen van de verkopers
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRuird Alberts
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenhet huis van Gerrit Teunis koopman
verkoperGerrit Jansen, gehuwd met
verkoperGeertie Pieters


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0042r van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-027Brouwersstraat 14huis
eigenaarDirk Doekes
gebruikerDirk Doekes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
4-028Brouwersstraat 14huis
eigenaarAert Hendriks
gebruikerAert Hendriks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-027Brouwersstraat 14huis
eigenaarDirk Doeckes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-5-1720
4-028Brouwersstraat 14huis
eigenaarwed. Aert Hendriks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan26--1720
opmerkingden 26 voort jaer betaelt 2-8-0


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0155r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 14Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperCornelis Martens c.u.261-00-00 GG
verpachter grond huisde stad Harlingen4-00-00 CG
verpachter grond kamerde stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRuird Alberts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDirk Doekes
verkoperMichiel Gerrits Vos, gehuwd metlakenkoperKuinre
verkoperAeltie Eiberts Klinkhoff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Martens koopt een huis wz. Brouwersgracht. Ten O. die straat, ten W.?, ten Z. Ruurd Simens, ten N. Dirk Doekes. Gekocht van lakenkoper te Kuinre Michiel Gerrits Vos x Helena? Eiberts Kleinhoff, voor 261 gg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-027 Brouwersstraat 14huis
eigenaarDirk Doekes
gebruikerDirk Doekes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
4-028 Brouwersstraat 14huis
eigenaarCornelis Martens
gebruikerCornelis Martens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0005v van 8 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis en kamer
 
koper van 1/3Pyter Hoytes schipper800-21-00 GG
koper van 1/3Symon Jacobs Kuiper
koper van 1/3Tjeerd Pyters mr. sleefmaker
verpachter grond huisde stad Harlingen4-00-00 CG
verpachter grond kamerde stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenWeduwe Ruird Alberts
naastligger ten westenCarl Visscherssteeg
naastligger ten noordenSikke Doekes
verkoperoud burger hopman Cornelis Martens Couperus, gehuwd met
verkoperYmkjen Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Hoytes (Reidsma), schipper, Symon Jacobs, kuiper en Tieerd Pyters, mr. sleefmaker kopen huis, met nog een camer erachter in de Carl Visschersteeg. Ten O. de Brouwersgracht, ten W. die steeg, ten Z. wd. Ruurd Alberts, ten N. Dirk Doekes. Gekocht van Cornelis Martens, oud-burgemeester x Ymkjen Harmens.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0330r van 27 jun 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]1/3 huis en kamer
 
kopervroedsman Pieter Hoytes Reidsma koopman400-00-00 CG
eigenaar van 1/3vroedsman Pieter Hoytes Reidsmakoopman
eigenaar kamer in de Calevisscherssteegvroedsman Pieter Hoytes Reidsmakoopman
verpachter grond huisde stad Harlingen4-00-00 CG
verpachter grond kamerde stad Harlingen2-10-00 CG
huurderoud burgerhopman Harmen Agema
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende weduwe van Ruurd Alberts
naastligger ten westenCalevisscherssteeg
naastligger ten noordenDuco Folperda predikant
verkoperTieerd Pietersoud sleefmaker en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Hoytes Reidsma koopt 1/3 huis, waarvan hij al 1/3 bezit. Ten O. de Brouwersgracht, ten W. de Carl Visschersteeg, ten Z. wd. Ruurd Alberts, ten N. ds. Duco Folperda. Gekocht van Tieerd Pieters, mr. sleefmaker.


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-027 Brouwersstraat 14huis
eigenaarerven Dirk Doekes
gebruikerJan Ripers
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG
4-027 Brouwersstraat 14huis
eigenaarerven vroedsman Pieter Hoytes
gebruikererven vroedsman Pieter Hoytes
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG
4-028 Brouwersstraat 14huis
eigenaarwed. Ruerd Alberts
gebruikerwed. Ruerd Alberts
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-06 CG
grondpacht aanwed. Fedde Pieters Dreyer
grondpacht06-00-00 CG
aanslag grondpacht01-04-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0348r van 15 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]1/3 huis en kamer
 
koperAntie Pieters Reitsma, nagelaten dochter van505-00-00 CG
koperwijlen vroedsman Pieter Hoites Reitsma, vertegenwoordigd door
koper q.q.vroedsman Hendrik Cornelis Wassenaar, curator
koper q.q.burgervaandrig Keimpe Hoites Reitsma, curatormr. bakker
eigenaar van 2/3de vertegenwoordigers van Antie Pieters Reitsma q.q.
verpachter grond huisde stad Harlingen4-00-00 CG
verpachter grond kamerde stad Harlingen2-10-00 CG
huurderHans Jans mr. wolkammer70-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Ruird Alberts
naastligger ten westenCarl Visscherssteeg
naastligger ten noordends. Folperda
verkoperSimon Jacobskoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 248r maar verkeerd genummerd in het origineel]


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0227r van 11 mrt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen vroedsman Pyter Hoytes Reidsma


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0227r van 11 mrt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-027 Brouwersstraat 14Tjebbe Spannenburg, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG
4-028 Brouwersstraat 14Albert Ruirds, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal16-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-027 Brouwersstraat 14huis
eigenaarvroedsm. Reydsma
gebruikerTjebbe Spannenburg
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG
4-028 Brouwersstraat 14huis
eigenaarGerlof Alberts
gebruikerAlbert Ruirds
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG
grondpacht aanwed. Fedde Pytters Dreyer
grondpacht06-00-00 CG
aanslag grondpacht01-10-00 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0279r van 27 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] uitlopend in de Carl Visschersteeghuis met nog een kamer erachter in de Carel Visschersteeg
 
kopergemeensman Claes Pieters Leystra 1170-00-00 CG
geniaarde koperTjebbe Spannenburgh, gehuwd metmr. tingieter
geniaarde koperRinske Dirks Agema
afgewezen niaarnemerGerlof Albertsmr. blauwverver
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenGerlof Alberts
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenJohannes Acama
verkoperAntie Pieters Reidsma, gehuwd met
verkoperJacob Steevens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Pieters Leystra, gemeensman, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Tjebbe Spannenburg, mr. tingieter, een huis wz. Brouwersgracht, met een camer erachter in de Carl Visschersteeg. Geen grondpacht. Ten O. de gracht, ten W. die steeg, ten Z. Gerlof Alberts, ten N. Johannes Acama. Gekocht van Antie Pieters Reidsma x Jacob Steevens, voor 1170 cg en een half dozijn zilveren lepels ter waarde van 30 cg. als toehaak of verering voor de verkoperse.


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0017v van 14 sep 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis met nog een kamer erachter in de Carel Visschersteeg
 
koperClaas Doedes, gehuwd metmr. schoenmaker1400-00-00 CG
koperWybrigjen Symons
huurderTiebbe Spannenburg c.u.
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenGerloff Alberts
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenJohannes Acama
verkopergezworen gemeensman Claas Leistra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Doedes, mr. schoenmaker x Wybrigjen Symons kopen fraai huis c.a. aan de westkant van de Brouwersgragt, met nog een kamer daar agter in de Carel Visschers steeg. Gehuurd door Tjebbe Spannenburg en vrouw. Geen grondpacht. Ten O. de Brouwersgragt, ten Z. Gerloff Alberts, ten W. de Carel Visscherssteeg, ten N. Johannes Acama. Verkocht door Claas (Pieters) Leistra, geswooren gemeensman, voor 1400 cg.


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0227r van 11 mrt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0215r van 18 jun 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht], met een kamer in de Calvisschersteeghuis
 
kopervroedsman Anthoni Bierma, gehuwd metmr. kleermaker1525-00-00 CG
koperMaria Pikkert
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenJetse Jelles
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenAlbert Doedes
verkoperGeertje Douwes, gehuwd met
verkoperJurjen Okkesmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni Bierma, mr. kleermaker koopt een huis wz. Brouwersgracht, met een achtercamer die in de Carl Visschersteeg uitkomt. Ten O. de Brouwersgracht, ten W. die steeg, ten Z. Jetze Jelles, ten N. Albert Doedes. Gekocht van Geertje Douwes, de vrouw van Jurjen Okkes mr. metselaar.


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-027 Brouwersstraat 14huis
eigenaarAntje Abbes
gebruikerSweerus Willems (voor 50-00-00 CG)
gebruikerJohannes Reinders (voor 20-00-00 CG)
gebruikerJan Tabes (voor 15-00-00 CG)
gebruikerLevy Benjamins (voor 20-00-00 CG)
gebruikerPieter Annes (voor 23-00-00 CG)
gebruikerMilitairen (voor 14-00-00 CG)
huurwaarde142-12-00 CG
aanslag huurwaarde24-11-04 CG
af: sint jacobi schatti7 10 0
4-028 Brouwersstraat 14huis
eigenaarLaas Spannenburg
gebruikerLaas Spannenburg
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-027 Brouwersstraat 14huis
eigenaarYpe Rodenhuis c.s.
gebruikerRuurd Hilbrands (voor 40-00-00 CG)
gebruikerSwerus Willems (voor 20-00-00 CG)
gebruikerWybren Tjebbes (voor 13-00-00 CG)
gebruikerMilitairen (voor 20-00-00 CG)
gebruikerAuke Ypes (voor 20-00-00 CG)
gebruikerLammert Wilts (voor 12-00-00 CG)
huurwaarde125-10-00 CG
aanslag huurwaarde21-09-00 CG
af: sint jacobi schatti7 10 0
grondpacht04-00-00 CG
aanslag grondpacht01-00-00 CG
grondpacht aan de stad Harlingen
4-028 Brouwersstraat 14huis
eigenaarLaas Spannenburg
gebruikerLaas Spannenburg
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0151v van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 14Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperLaas Tjebbes Spannenburg koopman718-00-00 CG
huurder achterkamerde weduwe Sytske Roels 17-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende weduwe van Simon Stijl
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenLaas Tjebbes Spannenburg koopman
verkoperAlida Bierma, gehuwd met
verkoperde weleerw. hr. ds. J. H. DakepredikantSint Annaland


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-028 Brouwersstraat 14L Spannenburg4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-031Brouwersstraat 14Laas Tjebbes Spannenburg... S, en Rinske Dirks Agema; BS ovl 1812; 1834 overlijdens, ovl 1859, ovl 1865; erven L.S. eigenaar van wijk F-031; gebruiker Rein Vettevogel, wolkammer, 1814. (GAH204); id. van wijk F-032; gebruiker Tjaardus Houtsma, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-031Brouwersstraat 14Rein Douwes Vettevogel... HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1811, ovl 1815, huw 1824, ovl 1835, ovl 1847; gebruiker wijk F-031, wolkammer; eigenaar is Laas Spannenburg erven, 1814. (GAH204); R.D.V. en Anna Heins, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-031Brouwersstraat 14Laas Spannenburg ervenRein Vettevogel wolkammer


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-031Brouwersstraat 14Anna M. Heins, overleden op 10 juli 1821M.=Margaretha, winkelierster (Brouwersgracht F 31), wed. Rein Douwes Vettevogel, moeder van Douwe, huistimmerknecht en minderjarige Wybrandus, Jacomina en Anna-Margaretha Reins Vettevogel (voogd is Roelof Feenstra, hovenier en toeziend voogd is Hendrik Jans Vettevogel, stadsomroeper). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1546Brouwersstraat 14Sybrand Lazes SpannenburgHarlingenkoopmanhuis en erf (126 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-031Brouwersstraat 14Johannes Johannes van Elst... 16 mei 1833 HRL, wonende te HRL, 3e huwt met Maria dekker, Rooms Katholiek, aanspreker in 1866, ovl wijk F-031, koopman in 1851, huw.get. bij J. Hoogmeulen en F. Flux, aangehuwde broeder bruidegom 1827, broodbakker in ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-031Brouwersstraat 14Maartje Petrus Battaart... Trijntje Thomas IJzenbeek; BS huw 1821, ovl 1836; oud 37 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, wijk F-031; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-031Brouwersstraat 14Trijntje IJzenbeek... Bikker; BS ovl 1843; reg attdv 1826-93; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-031; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-031BrouwersgragtTrijntie IJzenbeek64 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
F-031BrouwersgragtMaartje Battaard37 js Gravenhagev, protestant, weduwe
F-031BrouwersgragtHendrik de Windt15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-031BrouwersgragtSietske de Windt [Wind]9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - variaadresbronbericht
Brouwersstraat 14Leeuwarder Courant 1 juniDe Ondergeteekende eene TABAKS-FABRIJK opgerigt hebbende op de Brouwersgracht, wijk F, no. 31, beveelt zich minzaam in de gunst van zijne geeerde Stad- en Landgenooten aan. Harlingen, den 28 Mei 1847. T.H. van REES.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1546F-031 (Brouwersgracht)Anna S. Spannenburg vrouw van J. van Hulstwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3555F-035 (Gedempte Brouwersgracht)Anna Sijbrands Spannenburg, vrouw van Jan van Hulstwoonhuis


1895 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49096 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 963 van 16 mei 1895
adressoortbedraggebruik
F-035Brouwersstraat 14koopaktefl. 4000huis met erf aan de Brouwerstraat F-035
 
verkoperCatharina van Schouwenburg (wv Sybrand van Hulst)
koperPetrus Franciscus Nagtheim


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4574Brouwersstraat 14 (F-035)Petrus F. Nagtheimwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 14 Johannes Arendsdirect.v.Gend&.Loos
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 14v. Gend & Loos, H. Colignon & Cie.208


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 14v. Gend & Loos, H. Colignon & Cie.208


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 14v. Gend & Loos, H. Colignon & Cie.208


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 14v. Gend & Loos, H. Colignon & Cie.208


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 14, HarlingenBrouwersstraat 14 van Gend & Loosalgemeene expedietie-onderneming


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 14H. v/d Sluisdir. van gend en loos


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Alg. Transport Ondern. (A.T.O)208


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Spoorwegen208Afhaal- en besteld. (v. Gend & Loos)


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 14v. Gend & Loos, N.V. Exped. Ondern.208


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 14Ato (Alg. Transp. Ond.) N.V.834


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 14Autobusdienst (N.V. Ato)834Leeuwarden-Harlingen-Alkmaar


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 14Spoorwegen, Nederl.834Afhaal- en besteld. (v. Gend & Loos)


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 14v. Gend & Loos, N.V. Exped. Ondern.834


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.Ato (Alg. Transp. Ond.) N.V.834


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.Autobusdienst (N.V. Ato)834Leeuwarden-Harlingen-Alkmaar


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.Spoorwegen, Nederl.834Afh.- en besteld. (v. Gend & Loos)


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.v. Gend & Loos, N.V. Exped. Ondern.834


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.v. Gend & Loos N.V., A.T.O.834Afhaal en besteld. (na 18 u.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.Dijkstra & Zn., Fa.390Limon.fabr., wijnen, advoc. en lik.


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 14A. (Anne) Dijkstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 14rijksmonument 20328
  terug