Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 17 4-155 4-148 G-064 G-062
Naastliggers vanBrouwersstraat 17
ten oostenBrouwersstraat 19
ten zuidenBrouwersstraat 19
ten westende Brouwersstraat
ten noordenBrouwersstraat 15


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0037v van 19 aug 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTierk Gerliffs


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0037v van 19 aug 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTierk Gerliffs


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0147v van 9 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRoeloff Jans burger c.u.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0091r van 29 mrt 1685 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordentuin en achterhuis van dr. Conradus Luydinga


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0135r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerben Jansen
naastligger ten zuidenGerben Jansen


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0135r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerben Jansen
naastligger ten zuidenGerben Jansen


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0135v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 17Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]huis
 
koperGerben Jansen burgermolenaar210-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van dr. Ludinga
naastligger ten zuidenTjallingh Jochums
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: diept]
naastligger ten noordenWalke IJsbrandts
naastligger ten noordende weduwe van dr. Ludinga
verkoperRebecca Faber, gehuwd metOudega
Joannes Duyffsecretaris van SmallingerlandOudega


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0136r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGerben Jansen


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0213v van 9 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGerben Jansen wolkammer


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-155 Brouwersstraat 17huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerwed. dr. Remans
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-15-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-155 Brouwersstraat 17huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerde rector van Thijll
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720
grondpacht aanb[urgem]r. Sloterdijk
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-15-00 CG
aansl. grondp. voldaan21-3-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0143v van 6 sep 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 17Brouwersstraat OZ [staat: Kimswerderpijp aan de kant van het diept]huis en plaats
 
koperJacob Tuininga procureur77-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van Hermanus Reneman predikant
naastligger ten zuidenClaes Meyes mr. kuiper
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenWalke IJsbrands
Claes Dirx, volmacht van
Stijntie Pyters, weduwe van
wijlen Gerben Willems, eerst geregistreerde crediteur van
verkoperwijlen Gerben Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tuininga, procureur, koopt een huis met een ledige plaets erachter, omtrent de Kimswerderpijp, oz. Brouwersgracht. Ten O. erven ds. Hermannus Reneman, ten W. de straat en diept, ten Z. Claes Meyes, mr. kuiper, ten N. Walke IJsbrands. Gekocht van Sijntje Pyters wv Gerben Willems als eerstgeregistreerde crediteur van wl. Gerlof Jansen en als gelastigde van de verdere crediteuren, voor 77 gg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-155 Brouwersstraat 17huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerwed. dr. Ludinga
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-12-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0250v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 17Brouwersstraat OZ [staat: Kimswerderpijp]huis en plaats
 
koperCornelis van Toorn c.u.255-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderJelle Alberts c.u. en c.s.
naastligger ten oostends. Ludinga predikant tot Welzijn
naastligger ten zuidende weduwe van Claes Meyes
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenWalke IJsbrandts
verkoperJacob Tuiningaprocureur postulant635-00-00 GG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-155 Brouwersstraat 17huis
eigenaarCornelis van Toorn
gebruikerCornelis van Toorn c.s.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0166r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis van Toorn


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0188v van 1 sep 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 17Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperDirk Bartling, gehuwd metmr. slager665-00-00 CG
Geeske Westendorp
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Luidinga predikant
naastligger ten westenJan Harmens mr. blauwverver
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenCornelis Luidinga predikant
naastligger ten noordenHarmanus Dortman mr. kuiper
verkoperCornelis van Toornmr. bontwever


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-155 Brouwersstraat 17Dirk Bertling, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0072v van 14 mrt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Bartling
naastligger ten zuidenDirk Bartling


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0072v van 14 mrt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Bartling
naastligger ten zuidenDirk Bartling


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0077v van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirk Bartling


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0160r van 10 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Bartling
naastligger ten zuidenDirk Bartling


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0160r van 10 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Bartling
naastligger ten zuidenDirk Bartling


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0065v van 13 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 17Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperSytze Pieters, gehuwd metmr. metselaar246-00-00 GG
Grietje Meinerts
naastligger ten oostenPieter Vettevogel
naastligger ten zuidenPieter Vettevogel
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenRein Ydes
verkoperCatharina Bartling, erfgenaam, gehuwd met
Jan Teutelingbontwever
verkoperAnna Bartling, erfgenaam, gehuwd met
Jan Willems van der Werff
Johannes Kraamer, vader en voogd vankoopmanAmsterdam
verkoperAnna Gezina Kramer, dochter van
wijlen Alida Bartling, allen erfgenamen van hun ouders
Dirk Bartling, gehuwd metmr. spekslager
Gezina Westendorp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Pieters, mr. metzelaar x Grietje Meinerts kopen huis Oz. Brouwersgragt, laatst bewoond als eigenaren door mr. spekslager D. Bartling c.u. Ten O. en Z. erven Pieter Vettevogel, ten W. de Brouwersgragt, ten N. Rein Ydes. Geen grondpacht. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Dirk Bartling x Gezina Westendorp, als houders van het reversaalbrief ten laste van Jan Harmens c.u., voor 246 gg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0160r van 16 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenZytze Pieters c.u.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0155r van 17 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Sytze Pieters


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0011v van 15 jan 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 19, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Sytze Pieters


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0314r van 10 mrt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 17Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koper provisioneelN. N. 157-00-00 GG
huurderJetske Jans 40-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohannes Oebles van der Werf, administrator
verkoperFrans Leemkool, administrator van de nagelaten kinderen en boedel van
wijlen Luitje Stoffels
verkoperJetske Jans, weduwe van en met kind van
wijlen Luitje Stoffels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de curatoren over de kinderen en goederen van) Jetske Jans wv Luitje Stoffels, a) een huis oz. Brouwersgracht


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0287v van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem van Loon
naastligger ten zuidenWillem van Loon


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0287v van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem van Loon
naastligger ten zuidenWillem van Loon


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-152 Brouwersstraat 17W Van Loon, 35 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-148 Brouwersstraat 17W van Loon2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-064Brouwersstraat 17Willem van Loon... Jan Willems van Loon, geb 25 sep 1798, ged 21 okt 1798 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk G-064, huisknegt, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-273, gebruiker is Joseph de Jong wed., gealimenteerd, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-064Brouwersstraat 17Willem van Loon Willem van Loon huisknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1568Brouwersstraat 17Willem van LoonHarlingenarbeiderhuis en tuin (200 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-064Brouwersstraat 17Catharina Simons Wilkens, overleden op 22 oktober 1832vrouw van Jan van Loon, koopman Vrouwengracht G 64, geen kinderen, nicht van Hikke, Tjitske, dienstmeid, Jan en Tjeerd Jacobs Wip, pottenbakkersknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-064Brouwersstraat 17Grietje Feddes de Wit... wijk G-179, dv Fedde Rientses dW, en Jeltje Ales vd Wal; BS huw 1828, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-064, 170, 173; oud 39 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk G-175; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-064Brouwersstraat 17Jan Willems van Loon... bev.reg. Ha18 51 wijk G-278, supp wijk G-402; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk G-064; VT1839; geb 25 sep 1798, ged 21 okt 1798 Grote Kerk HRL, zv Willem van Loon en Maaike ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-064Brouwersstraat 17Pieter Johannes van der Heide... en Marijke Harmens (IJskamp); dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk G-064, 170, 173; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-175; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-064BrouwersgragtRintie D Bakker27 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, zeeman
G-064BrouwersgragtTetje Nieuwenhuis22 jAchlumgezin 1, v, protestant, gehuwd
G-064BrouwersgragtRintie D Bakker1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-064BrouwersgragtRinske Bakker3 mHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-064BrouwersgragtWillem van Loon70 jOldemarktgezin 2, m, protestant, weduwnaar, geen
G-064BrouwersgragtJan van Loon41 jHarlingengezin 2, m, protestant, weduwnaar, kleermaker


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-064Brouwersstraat 17Rinske Rintjes Bakker, overleden op 20 april 18407 mnd, overleden Brouwersgracht G 64, dochter van Rintje Dirks Bakker, matroos en Fettje? Sikkes Nieuwenhuis, zuster van minderjarige Dirk Rintjes Bakker. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-064Brouwersstraat 17Schelte Geebel, overleden op 8 juni 184235 jr, timmerknecht, overleden Brouwersgracht G 64, man van Anna-Margaretha Vettevogel, drabbelkoekbakster, vader van minderjarige Antje en Anna-Margaretha Scheltes Geebel. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-064Brouwersstraat 17Willem van Loon, overleden op 6 maart 184474 jr, geboren Oldemarkt 20/8/1769, overleden Brouwersgracht G 64, weduwnaar, vader van Jan Willems van Loon, kleermaker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-064Brouwersstraat 17Anna Klazes van der Werf, overleden op 25 oktober 18478 jr (geboren 25/10/1839), overleden Brouwersgracht G 64, dochter van Klaas Annes van der Werf, timmerman en Elisabeth Jans Jouwstra, zuster van minderjarige Jan Klazes van der Werf. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-064Brouwersstraat 17Jeltje Willems Bloemer... Feyke Jelles; BS huw 1817, ovl 1827, huw 1832, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-262, wijk G-025, wijk G-064; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-022; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-064Brouwersstraat 17Johannes Dijkstra... bev.reg. Ha18 51 wijk E-262, wijk G-025, 64; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-064Brouwersstraat 17Lijsbert Westra... HRL. 1842, dv Jan W., en Hitje Jans BS huw 1842, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, wijk C-152, wijk G-064, supp wijk B-219; oud 48 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk D-089; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2214G-062 (Gedempte Brouwersgracht)Wed. en erven Klaas van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2214Brouwersstraat 17 (G-062)Jan Pieters Schaafsma


1916 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 17, HarlingenBrouwersstraat 17J. Andringameubelmaker en stoffeerder


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 17W.Hendrikswinkelier
  terug