Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Brouwersstraat 24-021 4-024 F-036F-039


Naastliggers vanBrouwersstraat 2
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidende Brouwersstraat
ten westende Schritsen
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegen
adresheeft
Brouwersstraat 2naamloze steeg ten zuiden


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0270v van 1 sep 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 68, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0321r van 8 aug 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenmr. Clements


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0362r van 22 mei 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRiemke Hessels


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0486r van 3 nov 1605 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMarten Hendricx


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0210r van 27 mrt 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTzialcke Sytzes


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0212v van 17 apr 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTyalcke Sytzes


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0216r van 8 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTyalcke Sytses


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0129r van 3 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jacob Tyerkcs


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0345r van 1 feb 1623 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jacob Tyercks


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0348r van 22 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jacob Tyercks


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0356r van 4 mei 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Tyercks


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0380v van 24 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 68, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0380v van 24 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 2Schritsen ZZ oosthoek bij de twee houten bruggen00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondN. N. 4‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis ten westen1‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelInte Ottis1‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis ten westen daaraan staande van Geert Geerts1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenPieter Sibrandi
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoper q.q.Ewert Tyercks, oom en curator te Hichtum
verkoper q.q.Wigle Jansen, oom en curator
verkoper q.q.Freerck Jansen, oomen en curators over
verkoperTyerck Jacobs, en zijn moeder
verkoperMoercke Jansen in het gasthuis te Leeuwarden


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0113v van 11 mrt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 68, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSierk Jacobs Haarlem


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0114r van 11 mrt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 2Brouwersstraat WZ [staat: Schritsen ZZ op de oosterhoek van de zuiderregel bij de twee houten bruggen]409‑00‑00 GGhoekhuis
koperPiter Epes, gehuwd met
koperClaaske Piters
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet kleine huis ten westen1‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis ten westen daaraan staande van Inte Ottis1‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis ten westen daaraan staande van Gerryt Geerts1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenPiter Sibrandi
naastligger ten westenhet kleine huis van Sierk Jacobs te Haarlem
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat en diept]
verkoperSierk Jacobs te Haarlem


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0103r van 16 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jacob Tiercks


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0171r van 30 mei 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 2Brouwersstraat WZ [staat: Schritsen op de oosthoek]600‑00‑00 CGhoekhuis
koperWillem Douues knoopmaker
koperDoetie Tiercx
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: het diept]
naastligger ten zuidenPyter Claesen
naastligger ten westende kamer van Pyter Ipes
naastligger ten noordenSchritsen [staat: het diept]
verkoperJib Ybbes, gehuwd met
verkoperRints Lolckes


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0084v van 28 apr 1649 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 68, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLieuwe Gerrits schoenmaker


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0123v van 11 mei 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 68, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenInne Jansen schoenmaker


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0166r van 12 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 68, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenInne Jansen schoenmaker


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0009r van 23 dec 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 2Brouwersstraat WZ [staat: bij de twee bruggen hoek Schritsen en Brouwersgracht]335‑00‑00 CG1/2 huis
koperUyft Folckerts, gehuwd met
koperHiltie Harmens
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelHidde Wygers1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgrachtsvaert]
naastligger ten zuidende zoon van oud burgemeester Pytter Claessens
naastligger ten westenEwert Morgen
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperInne Gerrytsmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUyft Folckerts x Hiltie Harmens koopt 1/2 huis op de hoek van de Schritsen en de Brouwersgracht, bij de 2 bruggen. Ten O. de Brouwersgragt, ten Z. de oud-burgemeester Pytter Claessens, ten W. Evert Morgen, ten N. de Schritsen. Gekocht van Inne Gerryts, mr. schoenmaker, voor 335 cg.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0271v van 20 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenUyft Folckerts n.u.


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0309v van 2 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 68, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenUyft Folkerts mr. bakker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-021Brouwersstraat 2huis
eigenaarUift Folkerts
gebruikerUift Folkerts
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-021Brouwersstraat 2huis
eigenaarUift Folkerts erven
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑5‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0086v van 17 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 2Brouwersstraat WZ [staat: hoek Schritsen]1160‑00‑00 CGhuis en bakkerij
koperRuird Simens c.p.bakkersgezel
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenPyter Fransen
naastligger ten westenJan Geerts
naastligger ten noordenSchritsen [staat: vleesmarkt]
verkoperClaeske Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Wyntien Aleffs
verkoperAntien Gerrits cum marito en c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuird Simens, bakkersgezel, cum patre gesterkt, koopt een huis en bakkerij op de hoek van de Schritsen. Ten O. de straat en diept, ten Z. Pyter Fransen [Wijngaarden], ten W. Jan Geerts, ten N. de Vleesmarkt. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van Claeske Gerrits wd. Wijntien Aleffs, en Antie Gerrits cum marito gesterkt, voor 1160 CG.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-021Brouwersstraat 2huis
eigenaarRuird Symens
gebruikerRuird Symens
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0101r van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRuird Simons [staat: Andris] mr. bakker


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0035v van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRuird Symons, gehuwd metmr. bakker
naastligger ten noordenTrijntie Andrys


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-021Brouwersstraat 2huis
eigenaarRuerd Symon
gebruikerCornelis Wassenaar
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-021 Brouwersstraat 2wed. Ruird Symons, bestaande uit 4 personen15‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0048v van 22 nov 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Ruurd Simons bakker


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-021Brouwersstraat 2huis
eigenaarGerben Pytters
gebruikerGerben Pytters
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0186v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Ruird Symons bakker


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-021Brouwersstraat 2huis
eigenaarJan Martens
gebruikerJan Martens
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0165r van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHessel Heerema mr. bakker


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0153v van 17 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 2Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] hoek Schritsen1490‑00‑00 GGhuis en bakkerij
koperJan Krop minderjarige jongman, met als curatorbakkersknecht te Leeuwarden
koperFedde van der Veen kastelein in de Valk te Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenRinze van Bergum
naastligger ten noordenSchritsenkastelein in de Valk te Leeuwarden
naastligger ten westenWytze Tromp
verkoperRinske Ruurds, gehuwd met
verkoperHessel Heeremamr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan [Roelofs] Crop, minderjarig jongman en bakkersknecht te Leeuwarden, gesterkt met curator Fedde van der Veen in de Valk te Leeuwarden, koopt een huis en bakkerij met alle losse goederen waaronder de bakkersgereedschappen en granen, wz. Brouwersgracht aan de hoek van de Schritsen. Ten O. de Brouwersgracht, ten Z. Rinse van Bergum, ten W. Wytze Tromp, ten N. de Schritsen. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van Rinske Ruurds, vrouw van mr. bakker Hessel Heerema, voor 1490 GG.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-021Brouwersstraat 2huis
eigenaarJan Martens
gebruikerJan Martens
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 pagina 545r van 27 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Brouwersstraat 2Jan Jeltes, mr. bakker x Marijke Jans koopt huis en bakkerij c.a., hoek Schritsen/Brouwersgracht, verhuurd aan Jan C. Reidsma. Ten O. de Brouwersgracht, ten Z. erven Anna Steenveld, ten W. Geertje Tjeerds, ten N. de Schritsen. Koper moet alle losse goederen overnemen tegen taxatie. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van opzichter Jan Roelofs Crop te Stavoren, voor 1057 CG.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0304v van 27 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 2Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] hoek Schritsen1057‑00‑00 CGhuis en bakkerij
koperJan Jeltes, gehuwd metmr. bakker
koperMarijke Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
huurderJan C. Reidsma c.u.
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Anna Steenveld
naastligger ten westenGeertje Tjeerds
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJan Roelofs Cropopzichter te Stavoren


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-024, pag. 76Brouwersstraat 2Rinse van Bergum wed en erven3‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-036Brouwersstraat 2Laas Tjebbes Spannenburg... Houtsma, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk F-033, pakhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-036; eigenaar is R. van Bergum erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-042; medegebruiker Gerrit Jans ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-036Brouwersstraat 2R van Bergum ervenL Spannenburg wed


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 38 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-036Brouwersstraat 2Jan Klases Steenveld, overleden op 15 maart 1824winkelier (Brouwersgracht F 36), man van Hiltje Couperus (erft vruchtgebruik), geen kinderen, broer van wijlen Geert Klazes Steenveld, in leven turfdrager (man van Hiltje Philips Stajouf, vader van minderjarige Klaas, Jan, Aaltje en Antoinette Geerts Steenveld) (weduwe tekent ' Hittje Fielip Steioef'). Saldo fl. 463,04. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 281 en 302 van 10 nov 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-036Brouwersstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 550huis op de Brouwersgracht F-036
 
verkoperHiltje Philipse Stajou
verkoperJan Kronenburg
koperFrans Willems Leemkoel


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 381 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-036Brouwersstraat 2Aaltje van Koeverden, overleden op 28 mei 182974 jr, moeder van Hylkje en wijlen Cornelia Dooitjes Koolker (vrouw van Jacob Cornelis Jansen, Zuiderhaven F 36, moeder van Aaltje Jacobs Jansen, vrouw van Govert Oeds Blom, zeevarende Amsterdam). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1540Brouwersstraat 2Frans Willems LeemkoolkoopmanHarlingenhuis en erf (90 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 323 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-036Brouwersstraat 2Margaretha Reins Miedema, overleden op 11 juni 1835dochter van wijlen Rein Miedema, in leven winkelier ijzerkramerswaren (wednr. Margaretha Bakker) en Idske van der Veer (Brouwersgracht F 36), zuster van minderjarige Janke en Hieke Reins Miedema, halfzuster van Maaike (vrouw van Jacobus Albertus Petraeus, bankhouder Franeker) en Simon Reins Miedema, koopman/winkelier. Saldo fl. 2.986,46. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-036Brouwersstraat 2Tjietske Abrahams de Ruiter... Kerk HRL 1806, BS ovl 1828, ovl 1838, huw 1854, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, 178, 179, wijk F-036; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-177; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-036Brouwersstraat 2F Zwanenburg stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-036BrouwersgragtFeitze Zwanenburg25 jscheepstimmermanHarlingenm, protestant, gehuwd
F-036BrouwersgragtTietje Tjeerds Vellinga24 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-036BrouwersgragtTrijntie Zwanenburg10 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-036BrouwersgragtKlaas Vellinga11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1845 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49038 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 25 en 31 van 19 feb 1845
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-036Brouwersstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 545huis op de Brouwersgragt F-036
 
verkoperMargaretha Leemkoel
verkoperFranciscus Leemkoel
koperJohannes Andries Magree (te Almenum)


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 810 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-036Brouwersstraat 2Jeannette F. S. de Koning, overleden op 10 februari 1848F. S. -Francine-Susanna, 13 dg (geboren 28/1/1848), overleden Brouwersgracht F 36, natuurlijke dochter van Jeanette-Susanna de Koning, zuster van minderjarige Pieter-Karel, David-Mattheus, Cornelia-Johanna, Gerard-Agathe-Albert en Jacobus-Johannes-Leonardus de Koning?. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49044 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 42 van 25 mrt 1850
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-036Brouwersstraat 2koopaktefl. 900huis op de Brouwersgracht F-036
 
verkoperJohannes Andries Magree (te Almenum)
koperHendrik Gonggrijp
schuldeiserSybrand Hingst


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2469 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-036Brouwersstraat 2Leentje Poort, overleden op 8 juli 1852vrouw van Hendrik Gonggrijp, schoenmaker/godsdienstonderwijzer (Brouwersgracht F 36), moeder van minderjarige Evertje, Anna, Klaas, Hendrik, Sybrand en Andries Hendriks Gonggrijp. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2711 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-036Brouwersstraat 2Andries Hendriks Gonggrijp, overleden op 9 november 1852zoon van Hendrik Gonggrijp, mr. schoenmaker/godsdienstonderwijzer (Brouwersgracht F 36), broer van minderjarige Klaas, Hendrik, Sybrand, Evertje en Anna Hendriks Gonggrijp. Saldo fl. 81,52. (volgens sterflijst 10/11) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1540Brouwersgracht F-036Hendrik Gonggrijpwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1540Gedempte Brouwersgracht F-039Hendrik Gongrijpwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1539Brouwersstraat 2 (F-040)Maartje Kuiken (wed. J. Blijstra)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Brouwersstraat 2 Reinold Faberventerf. 800f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 2E. Speijermanufacturier
Brouwerstraat 2aG. Monsmakleibakker


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 2S. Vellinga255Taxibedr.


1939 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-25401
Brouwersstraat 2Siebren Vellinga


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.P. Frölich707Aann.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 2P. (Pieter) Frolich
  terug