Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBrouwersstraat 204-031 4-032 F-028F-032


Naastliggers vanBrouwersstraat 20
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenBrouwersstraat 22
ten noordenBrouwersstraat 18


aangrenzende stegen
adresheeft
Brouwersstraat 20naamloze steeg ten zuiden


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0238r van 29 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 20een_achterBrouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerder Pijp]140‑00‑00 GGkamer
koperFrans Symens, gehuwd met
koperLijske Hendrickx
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Dirckien Pyters
naastligger ten zuidenhet huis van koper Frans Symens
naastligger ten westenburgervaandrig Tymen Dircks
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirckien Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Melle Jorryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Symens x Lijsbet Hendricks koopt een camer wz. Kimswerderpijp. Ten O. de verkoper, ten W. de vaandrig Tymen Dirckx, ten Z. de koper, ten N.? Gekocht van Dirckien Pyters wv Melle Gerryts, voor 140 gg.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0035r van 14 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirkjen Pytters* turfmeetster


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0001va van 23 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van de erfgenamen van wijlen Dirckjen Pyters*
naastligger ten noordenwijlen Melle Jorryts*


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0017r van 10 jul 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 20Brouwersstraat WZ [staat: brouwerssgracht]821‑10‑08 GGhuis
koperMeye Lolckis
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenJoucke Fetties
naastligger ten westenJoucke Fetties
naastligger ten noordenLieuwe Sapis gortmaker
verkoperde erfgenamen van wijlen Dirckjen Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeye Lolkes koopt een huis wz. Brouwersstraat. Ten O. de straat en diept, ten W. en Z. Joucke? Fetties, ten N. mr. gortmaker Lieuwe Sapes. Gekocht van erven Dirkjen Pyters, voor 821 gg.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0279v van 15 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeye Lolkes


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0049v van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeye Lolkes


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0056r van 15 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeye Lolkes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-031Brouwersstraat 20huis
eigenaarMeye Lolkes
gebruikerMeye Lolkes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0275r van 29 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 20Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]1050‑00‑00 CGhuis met een steeg ten zuiden
koperCornelis Takes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hinke Joukes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Hinke Joukes
naastligger ten noordenLourens Clinkhamer
verkoperMeje Lolkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Takes koopt huis met een steeg ten Z. Ten O. de straat en diept, ten W. en Z. Hinke Joukes Ens, ten N. Lourens Clinkhamer. Gekocht van Meye Lolkes.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-031Brouwersstraat 20huis
eigenaarCornelis Taeckes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan1‑10‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0234r van 8 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenCornelis Takes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-031Brouwersstraat 20huis
eigenaarCornelis Taekes
gebruikerCornelis Taekes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0266r van 28 apr 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Taekes


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0245r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenBeert Dirx Brouwer


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0246r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 20Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]575‑00‑00 GGhuis
koperBeert Dirx Brouwer, gehuwd met
koperAnskjen Jarigs
verpachter grondde stad Harlingen5‑00‑00 CG
huurderElfke Jacobs
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenGijsbartus Coen
naastligger ten westenGijsbartus Coen
naastligger ten noordenDouwe Reyns mr. bakker
verkoper q.q.Pieter J. Oldaens, gecommiteerdekoopman
verkoper q.q.Symon Jacobs, gecommiteerden uitkoopman
verkoperde hypothecaire crediteuren van wijlen Cornelis Taekessnikschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeert Dirx Brouwer x Anskjen Jarigs koopt huis met ten Z. een vrije steeg. Ten O. de gracht, ten W. en Z. Gijsbertus Coen, ten N. mr. bakker Douwe Reyns [Vettevogel]. Gekocht van de curatoren van wl. snikschipper Cornelis Takes voor 575 gg.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0309r van 26 feb 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBeert Dirks brouwer


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-031Brouwersstraat 20huis en brouwerij
eigenaarJan Hendryks
gebruikerJan Hendryks
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-031Brouwersstraat 20huis en brouwerij
eigenaarJan Hendriks
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑18‑02 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0157v van 3 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenBeert Brouwer


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0012v van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBeert Brouwer


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0098r van 16 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg waarlangs geen in- en uitgang
naastligger ten noordenBeert Brouwer


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0096r van 15 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBeert Brouwer


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0230v van 25 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBeert Brouwer


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0035r van 23 mrt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAbbe Smitt


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-031Brouwersstraat 20huis
eigenaarsmit? Abbe Smit? n.u.
gebruikersmit? Abbe Smit? n.u.
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0157v van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAafke Beerts Brouwer, gehuwd met
naastligger ten zuidenAbbe Smitt koopman


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0159r van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 20Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]320‑00‑00 GGhuis
koperClaas Lourens Coster, gehuwd metmr. slager
koperJeltje Ulbes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderM. Cl. Coster c.u.66‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgragt]
naastligger ten zuidenHendrik van der Mey koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAafke Beerts Brouwer, gehuwd met
naastligger ten noordenAbbe Smitt koopman
verkoperAafke Beerts Brouwer, gehuwd met
verkoperAbbe Smittkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Lourens Koster, mr. slager x Jeltje Ulbes koopt huis wz. Brouwersgragt. Ten O. de gragt, ten Z. Hendrik v.d. Mey, ten N. de verkoper. Met een vrije steeg ten Z. Gekocht van Aafke Beerts, vrouw van Abbe Smitt.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0008r van 16 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas Lourens Coster c.u.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-031Brouwersstraat 20huis
eigenaarJetze Jelles n.u.
gebruiker
grondpacht06‑00‑00 CG
aanslag grondpacht01‑10‑00 CG
grondpacht aan de stad Harlingen
opmerkingledig


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0142r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 20Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]725‑00‑00 CGhuis
koperDirk Jager, gehuwd metmr. slager
koperAntie Jeltes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurdersmilitairen
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenJan van der Meulen koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJetze Jelles
verkoperClaas Costermr. slager


1800 - advertentiebron: Leeuwarder Courant 12-11-1800
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 20, HarlingenBrouwersstraat 20Dirk Jaagermr. slaager


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0115v van 11 jul 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Jager


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0182r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 22, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenDirk Jaager mr. slager


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-030 , pag. 52Brouwersstraat 20Dirk Jager, 39 jaar, gehuwd
4-030 , pag. 52Brouwersstraat 20Gerrit, 24 jaar, gehuwdinwoning


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0122r van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Jager


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0356v van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAbraham Willems
naastligger ten zuidenDirk Jaager


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-032, pag. 77Brouwersstraat 20Dirk Jager4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-028Brouwersstraat 20Dirk Willems Jager... van wijk F-026, gebruiker is Adam J. Olivier, metzelknegt, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-028, vleesschouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-299, stalling, 1814. (GAH204); D.W.J. van Almenum en Antje ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Brouwersstraat 20 Dirk Jagerfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-028Brouwersstraat 20Dirk Jager Dirk Jager vleeschhouwer


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51030 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 6 van 26 jan 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-028Brouwersstraat 20koopaktefl. 700huis aan de westkant van de Brouwersgracht F-028
 
verkoperDirk Jager
koperSamuel Jacob Blog
koperDirkje Moses Levy Benjamin


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1550Brouwersstraat 20Samuel Jacob Blochvoorlezer in de israelitische kerkHarlingenhuis en erf (78 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-028Brouwersstraat 20Lea Blokoud 41 jaar, geb Schoonhoven, en wonende te HRL. 1839, wijk F-028; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-028Brouwersstraat 20Machiel van Gelder... huw 1843, VT1839; oud 43 jaar, (vnm: Michiel), geb Oldemarkt en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk F-028; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-028Brouwersstraat 20M B van Gelder stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-028BrouwersgragtMichiel van Gelder43 jvleeschhouwerOldemarkm, israëliet, gehuwd
F-028BrouwersgragtLea Blok41 jSchoonhovenv, israëliet, gehuwd
F-028BrouwersgragtMozes van Gelder17 jBlokzijlm, israëliet, ongehuwd
F-028BrouwersgragtGerson van Gelder12 jBlokzijlm, israëliet, ongehuwd
F-028BrouwersgragtLeon van Gelder7 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
F-028BrouwersgragtDavid van Gelder8 mHarlingenm, israëliet, ongehuwd
F-028BrouwersgragtSaartje van Gelder9 jBlokzijlv, israëliet, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 346 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-028Brouwersstraat 20Salomon Michiels van Gelder, overleden op 20 juli 18417 wk (geboren 28/5/1841), overleden Brouwersgracht F 28, zoon van Michiel van Gelder, vleeshouwer en Lea Blok, broer van minderjarige Mozes, Gerson, Saartje, Leon en David Michiels van Gelder. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-028Brouwersstraat 20Tjietske Franses Ludenga, overleden op 28 januari 1846(Certificaat van onvermogen), 73 jr (geboren 1773), overleden Lanen F 28, weduwe, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 425 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-028Brouwersstraat 20Jacobus Pieters Tolsma, overleden op 17 oktober 184615 mnd (geboren 29/5/1845), overleden Brouwersgracht F 28, zoon van Pieter J. Tolsma, winkelier en Cornelia de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 736 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-028Brouwersstraat 20Henrica Johannes Tolsma, overleden op 7 mei 18471 1/4 mnd (geboren 1/3/1847), overleden Brouwersgracht F 28, dochter van Johannes J. Tolsma, winkelier en Cornelia de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 994 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-028Brouwersstraat 20Houkje Jans de Haan, overleden op 6 februari 184847 jr (geboren 19/1/1801), overleden Zuiderhaven F 28, ongehuwd, dochter van wijlen Jan Tjitses de Haan en Ybeltje Dijkstra, zuster van Tjitse, kwartiermeester thans te Oostmahorn o/Dokkum, Apolonia, dienstmeid Woudsend en Catharina Jans de Haan (vrouw van Gerardus Keyzer, timmerknecht). Saldo fl. 657,82. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1129 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-028Brouwersstraat 20Cornelia de Jong, overleden op 12 april 184835 jr (geboren 1813), overleden Brouwersgracht F 28, vrouw van Johannes Jacobus Tolsma, winkelier, moeder van minderjarige Jacobus-Petrus Johannes Tolsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1160 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-028Brouwersstraat 20Jacobus Petrus Johannes Tolsma, overleden op 17 juni 18482 mnd (geboren 30/3/1848), overleden Brouwersgracht F 28, zoon van Johannes Jacobus Tolsma, winkelier. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1550Brouwersgracht F-028Johannes Jacobus Tolsmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1550Gedempte Brouwersgracht F-032Wed. en erven Johannes Jacobus Tolsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4187Brouwersstraat 20 (F-032)Eeltje Zeilmakerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Brouwersstraat 20 Jan Stellingwerffwinkelierf. 1500f. 1800


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 20J.J. Stellingwerff185Boter-, Kaas- & Eierh., Winkelier


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 20J.J. Stellingwerff185Boter-, kaas- & Eierh.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 20J.J. Stellingwerff185Boter-, kaas- & Eierh.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 20J.J. Stellingwerff185Boter-, kaas- & Eierh.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 20J.J. Stellingwerff185Boter-, kaas- & Eierh.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 20J. van Stellingwerfwinkelier


1931 - advertentiebron: H.A.R.E.T.O., Handels-reclame-verkoop tentoonstelling
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 20, HarlingenBrouwersstraat 20J.J. Stellingwerffpluimveevoeders, vogelzaden


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 20, HarlingenBrouwersstraat 20J.J. Stellingwerffboter, kaas en eieren, kruideniers- en grutterswaren


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 20J.J. Stellingwerff185Boterh. enz.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 20J.J. Stellingwerff766Boterh. enz.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.S. v. Dijk766Boter, kaas, eieren


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.S. v. Dijk766Boter, kaas, eieren


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 20D. (Douwe) Cousijn
  terug