Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Brouwersstraat 23,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 23 4-158 4-151 G-067 G-065


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 23, Harlingen Brouwersstraat 23, Harlingen
Naastliggers vanBrouwersstraat 23
ten oostende Both Apothekerstraat
ten zuidenBrouwersstraat 25
ten westende Brouwersstraat
ten noordenBrouwersstraat 21


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 141r van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Brouwersstraat 23Luytgien Gerryts x Neel Jans kopen een huis oz. bij de Kimswerderpijp. Grondpacht 3 cg. Gekocht van Joost Minckes of Dominicus x Sytske Gatses te Ballum op Ameland voor 600 gg.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 257r van 10 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Brouwersstraat 23Sytse Pyters x Bauck Jacob Banga kopen een huis en brouwerij met het brouwgereedschap aan de oz. van het diept naar de Kimswerderpijp. Ten Z. Laes Dircx, ten N. Jan Lieuues. Grondpacht 3 cg. aan wd. Frans van Eysinga. Gekocht van Luytgien Gerryts, brouwer x Neel Jans, voor 1200 gg.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0201r van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 23Brouwersstraat OZ [staat: Kimswerdervaart of diept]huis met een lege plaats erachter
 
koperEelcke Ipes, gehuwd metGG 563:00:00
Rinck Fransen
verpachter grondde erfgenamen van Frans van Eysinga CG 1:05:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLaes Dircxen c.u.mr. metselaar
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Kimswerdervaart]
naastligger ten noordenMarthen Piethers
verkoperLaes Dircxen, gehuwd metmr. metselaar
Jetscke Goverts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelcke Ipes x Rinck Franses kopen een huis en ledige plaats daar achter oz. Kimswerdervaart of diept. Ten Z. de verkopers, ten N. Marthen Piethers. Grondpacht 25 st aan de erven van wed. Frans Eysinga. Gekocht van Laes Dircks, mr. metselaar x Jetscke Everts voor 563 GG.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 84r van 26 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Brouwersstraat 23Rintske Fransen wv Eelcke Ipes kopen 1/2 huis en ledige plaats erachter oz. Kimswerdervaart. Ten Z. Laes Dircx, ten N. Marten Pieters. Grondpacht (1/1) 25 st aan Frans van Eysinga erfgenamen. Gekocht van gezusters Ans? en Antie Eelckes, erfgenamen van Eelcke Ipes, gesterkt met hun oom Poppe Ipes, voor 228 gg 21 st.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0122r van 7 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 21, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEesge Reyns


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0166r van 21 mrt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 23Brouwersstraat [staat: bij de Kimswerderpijp]huis en plaats
 
koperde weeskinderen van wijlen burgemeester Jelle Jaspars Bennama, met als tutorenGG 354:07:00
Pouuels Jaspars, en
Pyter Jelmers
verpachter grondde stad Harlingen CG 1:05:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van Broer Hartmans
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe en erven van Marten Pyters
verkoperEesge Reyns, gehuwd met
Marytie Tietes


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0160v van 12 dec 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe en erven van Eelke Ipes


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0005r van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe en erven van Eelke Ipes


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0220v van 2 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Jelle Jaspers


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0144v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 23Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]huis
 
koperSioerd Rinses GG 607:15:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:05:00
naastligger ten zuidenCornelis Jans kuiper
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Vergulde Rad
verkoperJelmer Bennema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerd Rinses koopt huis bij de oude Kimswerderpijp. Ten Z. kuiper Cornelis Jans, ten N. het huis 'het Vergulde Rad'. Grondpacht 25 st aan de Stad. Gekocht van secr. Bennema voor 607 GG 15 st.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0219r van 14 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 21, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSioerd Rinses


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0223v van 13 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 21, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0223v van 13 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 21, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSjoerd Rinses


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0183v van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 23Both Apothekerstraat [staat: Molensteeg]hof of tuin en prieeltje
 
kopergezworen gemeensman Bavius Ziricus c.u.notarisGG 119:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:00:00
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]
naastligger ten zuidenJan Symons
naastligger ten westende weduwe van Sioerd Rinses
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]
naastligger ten noordenWalingh Jansen c.u.
verkoperWalingh Jansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBavius Ziricus, not. publicus koopt hof of tuin in de Molensteeg. Ten O. de Molensteeg, ten W. Sioerd Rinses, ten Z. Jan Symons, ten N. de verkoper. Gekocht van Waling Jansen (Grauda).


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024r van 30 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 21, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024r van 30 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 21, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSjoerd Rinses


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0132r van 11 jan 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Sioerdt Rinses


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0182r van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 21, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSioerdt Rinses


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 23Brouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]grondpacht
 
koperJacob Claessen burgerkoopmanGG 300:00:00
grondpacht uit het huis van Sjoerd RinsesCG 1:05:00
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd metMinnertsga
juffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (b) Sjoerd Rinses. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0004r van 13 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 23Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]huis
 
koperTytte Tyttes, gehuwd metCG 540:00:00
Tettie Clases
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:05:00
naastligger ten oostenHans Hendricks
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: diept]
naastligger ten noordenhuis genaamd het Vergulde Radt
verkoperSibble Jansen, gehuwd met
verkopersRinske Claeses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTytte Tyttes x Tettie Clases koopt huis bij oude Kimswerderpijp. Ten O. de tuin van Hans Hendricks, ten W. het diept, ten N. 'het Vergulde Radt'. Gekocht van Sibble Jansen x Rinske Claeses.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015v van 2 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 23Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]tuin
 
koperTytte Tyttes c.u.18 0:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:00:00
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenHendrick Riencks
naastligger ten westenTytte Tyttes
naastligger ten noordenhet achterhuis van het Vergulde Rad
verkoperHans Hendricks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTytte Tyttes koopt een tuin ten O. van zijn huis. Ten O. de Molenstraat, ten Z. Hendrick Romckes?, ten W. de koper, ten N. het achterhuis van 'het Vergulde Radt'. Gekocht van Hans Hendricks.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0196v van 5 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 23Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]grondpacht 01-05-00 CG
 
koperTytte Tyttes commandeur op GroenlandCG 25:00:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkopervroedsman Jacob Claeses


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0199v van 19 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 21, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTytte Tyttes commandeur op Groenland


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 21, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0148v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Tytte Tyttes* commandeur


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-158 Brouwersstraat 23huis
eigenaarClaes Meyes
gebruikerClaes Meyes
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-158 Brouwersstraat 23huis
eigenaarClaes Meyes
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00
aansl. huurw. voldaan26-9-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0168v van 18 apr 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 21, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTettie Claeses, weduwe van


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0195v van 12 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 21, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTetsie Claes


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-158 Brouwersstraat 23huis
eigenaarwed. Claes Meyes
gebruikerwed. Claes Meyes
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-158 Brouwersstraat 23huis
eigenaarerven wed. Tyte Tytes
gebruikerGrietie Clases
huurwaardeCG 35:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:16:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-158 Brouwersstraat 23Cornelis Annes, bestaande uit 3 personenlogeert 2 vrijgesellen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0057r van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 21, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Tytte commandeur


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0079r van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 21, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGosse Tiebbes n.u.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0042v van 14 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 21, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Tytte commandeur


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0111r van 14 okt 1798 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 23Both Apothekerstraat WZ [staat: Pietermolentjesteeg]huis
 
koperDirk Pieters Wijngaarden, gehuwd metmr. weverCG 178:00:00
Marike Melles
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenWybe wever
naastligger ten noordenJan Wytzes Vettevogel
verkoper van 1/2Sytske Jacobus Inia, erfgenaam vankoopvrouwLeeuwarden
Freerk Claeses van der MeulenkoopmanLeeuwarden
verkoper van 1/4huisman Tjalling JorritsmaIJlst
verkoper van 1/4Walle Jans Oppedijk, mede erfgenaam vankoopmanIJlst
zijn ouders Jan Walles Oppedijk, gehuwd metIJlst
Tjeerdtje SybrensIJlst
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Pieters Wijngaarden, mr. wever x Marike Melles koopt huis in de Pieter Molentjessteeg. Ten O. de straat, ten Z. Minke Fokkes, ten W. en N. Jan Wytzes Vettevogel. Gekocht van Sietske Jacobusma als erfgenaam van wl. Freerk Claeses v.d. Meulen, beiden te Leeuwarden voor 1/2, en anderen samen ook voor 1/2.


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0143r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 23Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperHendrik Helmers, gehuwd mettimmermanCG 510:00:00
Claaske Zeilmaker
huurderWytze Feddema c.u.schoolmeesterCG 50:00:00
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: steeg]
naastligger ten zuidenHendrik Helmers, gehuwd mettimmerman
Claaske Zeilmaker
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenP. Fettevogel
W. J. Hanekuik, curatoradvocaat Hof van Friesland
Simon Wijma, curator vanprocureur postulant
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Wybe JohanneskoopmanGrettingabuurt onder Almenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Helmers, timmerman x Claaske Zeilmaker koopt huis oz. Brouwersgragt. Ten O. een steeg, ten Z. de koper, ten W. de straat, ten N. P. Vettevogel. Gekocht van (de curatoren over de boedel van) wl. Wybe Johannes uit Grettingabuurt onder Almenum, voor 510 cg.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0049v van 31 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 21, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik Helmer


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-151 Brouwersstraat 23Hendrik HelmerCG 2:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-067Brouwersstraat 23Hendrik Georgius Helmer... de laatste afkondiging gehad den 1 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; eigenaar van wijk G-067, drogistwinkel, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-073, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-158, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-067Brouwersstraat 23Hendrik Helmer drogistwinkel


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
G-067Brouwersstraat 23Huizinge, geapproprieerd en gebruikt voor pakhuis en laboratorium, voorzien van de noodige fornoisen, met annexen aan de Brouwersgracht, eigenaar h., helmer. Finaal verkocht op 22 dec 1830 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1564Brouwersstraat 23Hendrik Georg HelmerHarlingendrogisthuis (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-067Brouwersstraat 23Aukje Bernardus Proost... dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1844, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-130, wijk F-319, 320, wijk G-067; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-243; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-067Brouwersstraat 23Hendrik Baukes Komst... huwt met Dieuke Bleeker op 11 mei 1823 HRL, huw afk. 27 apr en 4 mei 1823, reeder in 1851, N.H., ovl wijk G-067, wonende te te HRL. 1822, huw.get. bij L.J. Brandes en K.L. Rondaan, herbergier, 1812, kind: Anne ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-067Brouwersstraat 23Lykle Olpherts Duiker... HRL 1851 wijk C-060; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, deurwaarder direkte belastingen, wijk G-067; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. G-067 L O Duiker stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-067BrouwersgragtLikle Olferts Duiker37 jHarlingenm, protestant, gehuwd, deurwaarder der dir. bel.
G-067BrouwersgragtElisabeth Tichelaar27 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-067BrouwersgragtOlfius Freds. Duiker1,5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-067BrouwersgragtSophia Vogelina Duiker3 wHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-067BrouwersgragtTjamke Tichelaar21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-067Brouwersstraat 23Anne Sjoerds Foekens, overleden op 25 januari 184058 jr, hoofdonderwijzer, geboren Miedum, overleden Brouwersgracht G 67, weduwnaar, vader van Trijntje (vrouw van Hilbrand Zwanenburg, goud/zilversmid), Sybrigje, Sjoerd, cargadoor en minderjarige Jan, Foeke en Syds Annes Foekens (voogd is broer Sjoerd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51020 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 150, 154 en 160 van 12 nov 1842
adressoortbedraggebruik
G-067Brouwersstraat 23provisionele en finale toewijzingfl. 545huis aan de Brouwersgracht G-067
 
verkoperKlaas Jans Gonggrijp
koperHendrik Baukes Komst


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-067Brouwersstraat 23Sophia A. E. Barends Post, overleden op 16 april 1844A. E.=Anna-Elisabeth, 6 jr (geboren 3/9/1837), overleden Romastraat G 67, dochter van Barend Cornelis Post, zeeman en Antje Ruurds Duman, zuster van minderjarige Geertruida Barends Post. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-067Brouwersstraat 23Janna Pieters Dijkstra, overleden op 29 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 1 1/2 jr (geboren 1/5/1845), overleden Romastraat G 67. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-067Brouwersstraat 23Yda Pieters Dijkstra, overleden op 22 december 1847(Certificaat van onvermogen), 5 jr (geboren 10/3/1842), overleden Romastraat G 67. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-067Brouwersstraat 23Mietje Beuker, overleden op 3 november 1848(Certificaat van onvermogen), 20 jr (geboren 20/6/1828), overleden Romastraat G 67, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-067Brouwersstraat 23Jacobus Rinkes... winkelier, wijk C-069; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2257G-065 (Gedempte Brouwersgracht)Johannes Metzelaarwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2257Brouwersstraat 23 (G-065)Jurjen Postema


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 23 Jan van der Weide Bzn.kantoorbediende
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1500
Brouwersstraat 23 Douwe de Boerzonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 23J. v/d Weidekantoorbediende


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 23C.E. (Cecilia) Velthuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 23beeldbepalend pand8 van 10
  terug