Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 24
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBrouwersstraat 244-0334-0334-034F-026F-030


Naastliggers vanBrouwersstraat 24
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenBrouwersstraat 26
ten noordenBrouwersstraat 22


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0236r van 27 nov 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende ledige plaats van Tziaert Sioerts Bonck


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0258r van 7 jan 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 24Brouwersstraat WZ [staat: WZ kimswerderpijp]225‑00‑00 ggledige plaats
koperAart Riencks, gehuwd met
koperMenke Jansen
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oosten*Brouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFettye Gatses
naastligger ten westenMeynert Wytses
naastligger ten noordenLaes Dircks
verkoperJohannes Remmerts, zwager van
verkoperGeertie Tialliffs voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Tiaard Siuerdts Bonck


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0290v van 15 dec 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAert Riencks


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0017r van 19 nov 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 24Brouwersstraat WZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]00‑00‑00 cghuis, ledige plaats en weefwinkel
koperN. N.
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenGattie Fetties
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhuis en brouwerij van Broer Harmens
verkoperde crediteuren van Aert Rienks c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt aangeboden ten verzoeke van de crediteuren van Aert Rienks c.u., een huis, ledige plaats en weefwinkel bij de Oude Kimswerderpijp. Ten Z. Gattie Fetties, ten N. huis en brouwerij van Broer Harmens.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0136v van 1 sep 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0265v van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYbeltie Broers


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0104v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYebeltie Broers


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016ra van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Hansen brouwer


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0021ra van 3 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Hansen brouwer


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0001va van 23 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Hansen brouwer


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0035r van 22 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Hansen brouwer


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0194r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBroer Jansen brouwer
naastligger ten noordensteeg


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-033 , folio 66Brouwersstraat 24huis, brouwerij etc.
eigenaarBroer Jansen
gebruikerBroer Jansen
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-033 , folio 42vBrouwersstraat 24huis en brouwerie
eigenaarBroer Jansen
gebruikerBroer Jansen
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan25‑6‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0234r van 8 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenNeeltie Folkerts, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Broer Jansen Brouwer


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-033 , folio 43rBrouwersstraat 24huis en brouwerij
eigenaarwed. Broer Jansen
gebruikerJan Broers
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0294r van 8 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNeeltje Folkerts, gehuwd met
naastligger ten noordenBroer Jans brouwer


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0245r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Broers mr. brouwer


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0297v van 19 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 24Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]1325‑00‑00 gghuis en brouwerij
koper door niaarcommissaris Gijsbertus Koen
geniaarde koperJan Hendrix, gehuwd metmr. brouwer
geniaarde koperYbeltje Jelles
verpachter grondde stad Harlingen5‑10‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenYbeltje Broers
naastligger ten westenCarl Vissschersteeg [staat: Calevisscherssteeg]
naastligger ten noordencommissaris Gijsbartus Coen
verkoperJan Broers, gehuwd met
verkoperMayke Geerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Jans Jaeringa, Jan van Crijtenburgh en Gijsbertus Koen kopen, na niaar ratione sanguinis en vicinitatis, huis en brouwerij, mouterij, eest, paardenstal en hof c.a., ten dele over [=aan de overkant van] de Carl Visschersteeg staande, aan de Brouwersstraat. Ten O. die straat, ten W. die steeg, ten Z. Ybeltje Broers, ten N. Gijsbertus Koen. Gekocht van Jan Broers x Mayke Geerts.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0309r van 26 feb 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidensteeg Schritsen naar haven


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0309r van 26 feb 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 24Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]2650‑00‑00 cghuis, brouwerij en praam
koperJan Hendrix, gehuwd metmr. brouwer
koperYbeltje Jelles
verpachter grondde stad Harlingen5‑10‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenYbeltje Broers
naastligger ten westenCarl Visscherssteeg
naastligger ten noordenGijsbartus Koen commies ter recherche Admiraliteit in Friesland
verkoperGijsbartus Koencommies ter recherche Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendriks, mr. brouwer x Ybeltje Jelles koopt huis en brouwerij c.a., wz. Brouwersgracht. Ten O. de straat, ten W. de zogenaamde Calevisschersteeg, ten Z. Ybeltje Broers, ten N. de verkoper. Alle gereedschappen worden op taxatie verkocht, maar de brouwerspraam is in de koop begrepen. OOK wordt verkocht een huis ten N. van dit verkochte huis, met een tuin en een stal voor 2 paarden met een hooizolder, daar achter. De steeg ten N. is van Beert Brouwer en mag door de kopers niet worden gebruikt. Dit laatste huis heeft ten O. de gracht, ten W. de Calevisschersteeg, waarin vrij in- en uitgang naar de haven en de Schritsen, ten Z. de koper, ten N. Beert Brouwer. Beide huizen zijn voor 25 jaar verhuurd tot 12 mei 1755 aan Claas Symons c.s. Gekocht van Gijsbertus Koen, commissaris ter recherche op de Abt, voor 2006 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-033 , folio 43rBrouwersstraat 24huis
eigenaarYbeltie Broers
gebruikerYbeltie Broers
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0209r van 14 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 24Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]1150‑00‑00 cghuis
koper door niaarYbeltie Broers
geniaarde koperMinne Ruirds, gehuwd metmr. blauwverver
geniaarde koperAntie Hanses
huurderN. N. 40‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenYbeltie Broers
naastligger ten westenJan Hendriks mr. brouwer
naastligger ten noordenJan Hendriks mr. brouwer
verkoperJan Hendriks, gehuwd metmr. brouwer
verkoperYbeltie Jelles


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-033 , folio 43rBrouwersstraat 24huis
eigenaarYbeltje Broers
gebruikerYbeltje Broers
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0157v van 3 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Ybeltje Broers


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-033 , folio 43vBrouwersstraat 24huis
eigenaarA. Scheltinga
gebruikerGepke Ages
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0012v van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFolkert Pieters


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0098r van 16 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFolkert Pyters


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0096r van 15 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFolkert Pyters


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-033 , folio 43vBrouwersstraat 24huis
eigenaarA. Scheltinga
gebruikerTyte Scheltes
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0152v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFolkert Pyters koopman


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-034 , folio 78vBrouwersstraat 24huis
eigenaarFolkert Pieters wed.
gebruikerAuke Wijnstra
huurwaarde56‑00‑00 cg
af: lasten03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal53‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑12‑12 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0035r van 23 mrt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Schellingwouw


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-034 , folio 78vBrouwersstraat 24huis
eigenaarFolkert Pieters wed.
gebruikerIsaac Abrahams
huurwaarde totaal52‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑18‑02 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0008r van 16 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe Schellingwouw


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-034 , folio 78vBrouwersstraat 24huis
eigenaarFolkert Pieters wed. en erven
gebruikerDirk G. van der Woude
huurwaarde45‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0264r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 24Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]425‑05‑00 cghuis
koperDirk Geerts van der Woude, gehuwd met
koperSytske Broers
huurderde koper Dirk Geerts van der Woude c.u.50‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen P. Menalda
naastligger ten westenJan Cornelis van der Meulen
naastligger ten noordenJan Cornelis van der Meulen
verkoperG. Stinstra q.q.medicinae doctor
verkoperJacob Oosterbaan q.q.koopman
erflaterwijlen Volkert Pieters Schellingwouw, gehuwd met
erflaterwijlen Antie Feddriks


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0182r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk van der Woude


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-032, pag. 53Brouwersstraat 24Dirk van der Woude
4-032, pag. 53Brouwersstraat 24Tjamke Teekes inwooning, (van drielst)
4-032, pag. 53Brouwersstraat 24Evert Luitjes inwooning
4-032, pag. 53Brouwersstraat 24Freerk Symons inwooning
4-032, pag. 53Brouwersstraat 24Cornelis Douwes inwooning


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-034 , pag. 77Brouwersstraat 24Dirk G. van der Woude 3‑00‑00 cg


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 212 en 234 van 7 jul 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-026Brouwersstraat 24provisionele en finale toewijzingfl. 359huis F-026
 
verkoperPietje Dirks van der Woude (gehuwd met Berend Johannes Groen)
verkoper en koperDirk Jager
verkoperJan Johannes Groen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-026Brouwersstraat 24Adam Jans Olivier... huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1816, huw 1818, ovl 1836; gebruiker van wijk F-026, metzelknegt; eigenaar is Dirk W. Jager, 1814. (GAH204); kind: Jan Adams Olvier, geb 14 okt 1811, ged 10 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-026Brouwersstraat 24Dirk Geerts van der Woude... gemeentehuis, wonende te HRL, N.H., koopt een huis in 1800, winkelier in 1812, werkman in 1813, ovl wijk F-026, (Brouwersgracht 24), kind: Dirk Dirks vdW, geb 17 apr 1800 HRL, zv Geert Hendriks en Pietje Dirks; dopen ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-026Brouwersstraat 24Dirk Willems Jager... HRL 1800, BS huw 1811wafk, huw 1815, huw 1816, ovl 1825, huw 1828, ovl 1829, ovl 1832; eigenaar van wijk F-026, gebruiker is Adam J. Olivier, metzelknegt, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-028, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-026Brouwersstraat 24Dirk W JagerAdam J Oliviermetzelknegt


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 204 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-026Brouwersstraat 24Klaaske Gerrits, overleden op 6 november 1825wed. Michiel Plengnat, vrouw van Dirk Willems Jager, mr. slager/vleeshouwer (Brouwersgracht F 26), moeder van Marijke (vrouw van Pier Pieters Hoogstra, kooltjer Arum) en afwezige Jan Michiels Plengnat, scheepschirurgijn (op reisnaar Groenland) (uit 1e huwelijk). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1554Brouwersstraat 24Johannes Pottinga zoutbranderHarlingenhuis en erf (102 m²)


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 202 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-026Brouwersstraat 24Pieter Johannes Schoemaker, overleden op 29 juli 1837zoon van Johannes J. Schoemaker, slager (Brouwersgracht F 26) en Trijntje Schuur, broer van minderjarige Jan en Leentje Johannes Schoemaker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-026Brouwersstraat 24Baukje P Postmaoud 43 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, wijk F-026; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-026Brouwersstraat 24Tjebbe Ferwerda... bev.reg. HRL 1851 wijk H-113, 129; oud 43 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk F-026 ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-026Brouwersstraat 24F Ferwerda stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-026BrouwersgragtTjebbe J Ferwerda43 jvleeschhouwerAlmenumm, protestant, ongehuwd
F-026BrouwersgragtBaukje P Postma43 jHolwertv, protestant, ongehuwd
F-026BrouwersgragtJeltie T Ferwerda5 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 319 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-026Brouwersstraat 24Baukje Pieters Posthumus, overleden op 15 juni 184145 jr, geboren Holwerd 17/2/1796, overleden Brouwersgracht F 26, vrouw van Tjebbe Jacobs Ferwerda, slager, moeder van minderjarige Jelkje (6 jr) en Jacob Tjebbes Ferwerda (1 jr). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 608 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-026Brouwersstraat 24Lolkje Hendriks Faber, overleden op 5 januari 18462 mnd (geboren 1/11/1845), overleden Brouwersgracht F 26, dochter van Hendrik Hendriks Faber, kleibakkersknecht en Tjitske Palstra, zuster van minderjarige Jacoba Hendriks Faber. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1151 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-026Brouwersstraat 24Catharina Harmens Schuur, overleden op 3 juli 184849 jr (geboren 1/1/1799), overleden Brouwersgracht F 26, vrouw van Johannes J. Schoenmaker, slager, moeder van Helena (vrouw van Paulus J. Kamp, schoenmaker) en minderjarige Jan, Matthijs en Johannes Johannes Schoenmaker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-026Brouwersstraat 24Anke van den Burggeb 18 sep 1794 Sneek, ovl 30 mrt 1862 HRL, winkelierse, N.H., wed. van Jacob Kuipers, dv Sander dvB, en Waltje Attema; bev.reg. HRL 1851 wijk A-136 wijk F-0262


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-026Brouwersstraat 24Bergita Meill... Bayes, is ged te HRL; BS ovl 1859; BS Franeker huw 1823, huw 1830, huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk F-026; oud 57 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-025; VT1839; Franeker, Sectie A, 1832: B.M. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1554Brouwersgracht F-026Grietje Wijnalda vrouw van B.J. Hoffinga woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1554Gedempte Brouwersgracht F-030 Albert van der Hoek woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1554Brouwersstraat 24 (F-030)Suzanna M. Zelle (wed. J. v.d. Hoek)woonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Brouwersstraat Tj. Jongmajongens: , meisjes:
vrouwen:
slagerij


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 24G. de Vrieswinkelier


1931 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-15957
Brouwerstraat 24Douwe Hoekstra


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 24A. (Adriaan) Spits


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 24beeldbepalend pand9 van 10


2023
0.060175180435181


  terug