Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBrouwersstraat 94-151 4-144 G-060*G-058


Naastliggers vanBrouwersstraat 9
ten oostende Both Apothekerstraat
ten zuidenBrouwersstraat 11
ten westende Brouwersstraat
ten noordenBrouwersstraat 7


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0130v van 10 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLaes Diercx


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0240r van 8 jul 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 9Brouwersstraat OZ [staat: kimswerderpijp OZ]640‑00‑00 GGhuis
koperJelle Tiaardts, gehuwd met
koperGriet Tietes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Aede van Eysinga 3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: molensteeg]
naastligger ten zuidenPier Tiaardts kuiper
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: het herendiept]
naastligger ten noordenJan Ballinghs de jonge
verkoperClaes Dircks, gehuwd met te Midlum
verkoperHotse Pybes te Midlum


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0292v van 6 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0351r van 22 mrt 1623 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneen andere kamer van de koper Pieter Tiaardts c.u.kuiper


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0065r van 26 mei 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelle Tiaardts


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0140r van 14 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelle Tiaerds


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0209v van 24 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jansen


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0031r van 29 apr 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0192r van 1 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Jelle Tieerds


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0082r van 13 apr 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJelle Tierdts metselaar


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0100v van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelle Tieerdts


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0240r van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 9Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]187‑14‑00 CG1/4 huis daer de Blauue Troffel uythangt, loods, plaats, tuin en kamer
koper provisioneelN. N. de Blauwe Troffel
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pyter Molentiestraat]
naastligger ten zuidenTjamcke Pytters
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenJacob Pybes stadstimmerman
verkoper q.q.Pytter Douues, curator over
verkoperde kinderen van wijlen Pytter Jelles, erfgenamen van
erflaterwijlen Jelle Tieerds


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0202v van 20 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 9Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]562‑00‑00 GG3/4 huis waar de Blauwe Troffel uithangt, loods, plaats en tuin met daarachter een kamer
koperburgervaandrig Hendricus Caesarius de Blauwe Troffel
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pyter Molentiestraat]
naastligger ten zuidenTiamcke Pytters
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenJacob Pybes mr. scheepstimmerman
verkoperde erfgenamen van wijlen Jelle Tiaerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendricus Ceasarius, vaandrig, koopt 3/4 van een huis, loods en tuin met bomen en een camer erachter, bij de Kimswerderpijp, oz. van het diept, waar 'de Blauwe Troffel' uithangt. Ten O. de Pieter Molentjessteeg, ten Z. Tiamcke? Pytters, ten W. de straat en diept, ten N. mr. stadstimmerman Jacob Pybes. Gekocht van erven Jelle Tiaerdts, voor 562 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0207r van 10 apr 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgervaandrig Hendrick Caesarius


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008v van 11 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 9Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]687‑07‑00 GGhuis waar de Blauwe Troffel uithangt, loods, plaats en tuin met bomen en planten en een kamer daarachter
koperSergeant-majoor Evert Boner c.u.de Blauwe Troffel
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenTanneke Pieters
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJacob Pybes mr. stadstimmerman
verkoperburgemeester Hendricus Caesarius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Boner, sergeant-majoor c.u. koopt huis met loods, tuin met bomen en kamer daarachter, bij de Kimswerder pijp oz. Grondpacht 3 cg. Ten O. de Pytter Molentiesteeg, ten Z. Tanneke Pytters, ten W. straat en diept, ten N. mr. stadstimmerman Jacob Pybes. Gekocht van Hendricus Caesarius, mede regerend burgemeester, voor 687 gg. 7 st.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0115r van 24 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenmajoor Evert Boner


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0152r van 16 nov 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 9Brouwersstraat OZ [staat: Kimswerder burgwal]2475‑00‑00 CG3/4 huis
koperHendrik Bruynsvelt kapitein Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastliggersteeg
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe en de dochter van majoor Evert Boner
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Bruinsveld, kapt. ter Admiraliteit, koopt 3/4 huis in de Kimswerderburgwal. Gekocht van wd. majoor Boner.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0022va van 10 mei 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 9Brouwersstraat OZ [staat: Kimswerderburgwal]3300‑00‑00 CG1/4 huis en kamer daarachter
koper provisioneelHendrik Brunsveld
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSipke Hendricx metselaar
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenJacob Pybes stadstimmerman
verkoperJakle Pybes Sinnema, weduwnaar en vader en voogd van hun dochter
verkoperwijlen Claaske Boners


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0031r van 3 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBrunsveldt kapitein


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0035v van 14 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Brunsveldt c.u.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0154v van 8 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende heer Hendrick Bruynsvelt schout bij nacht


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0185v van 17 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Bruynsveld schout bij nacht


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 9Brouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]300‑00‑00 GGgrondpacht van 3-00-00 CG
koperJacob Claessen koopman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Bruynsweltkapitein3‑00‑00 CG
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd met te Minnertsga
verkoperjuffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (g) kapitein Bruynsvelt. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0268r van 27 mei 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 9Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp aan de oostkant van het diept]800‑00‑00 CG1/2 huis
koperjuffrouw Joanna Adius, weduwe van
koperwijlen Hendrick Bruynsvelt schout bij nacht
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende kinderen van wijlen Jetse IJsbrandts scheepstimmerman
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenAerntie Beerns
verkoper van 1/4Maritie Pieters Oudaens, gehuwd met te Amsterdam
verkoperJan Barents Middelaer, voor zich en voorts haar sterk makende voor haar kinderen te Amsterdam
verkoperYsaac de Geer, en
verkoperAbraham Jansen Middelaer, en
verkoperAnna Jans Middelaer
verkoper van 1/4Aeltie Oudaens, weduwe van te Amsterdam
verkoperwijlen Thomas Wildschut, beiden kinderen van
verkoperwijlen Geertruyt Jans, gehuwd met
verkoperwijlen Bruynsveltschout bij nacht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoanna Adius wv schout bij nacht Hendrick Bruynsvelt koopt een 1/2 huis bij de Kimswerderpijp, oz. van het diept. Ten O. een openbare steeg [Pieter Molentjessteeg] tot welke het huis strekt, ten Z. de kinderen van wl. scheepstimmerman Jetse IJsbrandts, ten W. de Brouwersgracht, ten N. Aernt Beerns. Koper bezit reeds de andere helft. Grondpacht (voor 1/1) 3 cg. Gekocht van Maritie Pieters Oudaens x Jan Barents Middelaer voor haarzelf en zich sterk makende voor haar resp. kinderen Ysaac de Geer, Abraham Jansen Middelaer en Anna Jans Middelaar samen voor 1/4, en Aeltie Oudaens wv Thomas Wildschut, voor 1/4, beide te Amsterdam en kinderen van Geertruid Jans wv schout bij nacht Bruinsveld, voor 800 cg.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0077v van 1 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJoanna Adius, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Bruynvelt schout bij nacht


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0226v van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van de weduwe van Bruinsveldt schout bij nacht


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0343r van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Bruynsvelt schout bij nacht


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0345v van 13 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenschout bij nacht de heer Bruinsveld


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0220v van 29 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 9Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]0‑00‑00 CGhuis
aanhandelaarLambartus Adius, gehuwd metschrijver van een compagnie infanterie
aanhandelaarjuffrouw Maria de Blauw
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
toehaakeen gouden ducaton
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat
naastligger ten zuidenBaucke Fockes n.u.
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenDirk Arents mr. huistimmerman
verwandelaarde heer Theodorus Bruinsveltsecretaris rekenkamer Groningen


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 221v van mei 1703 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Brouwersstraat 9Lambartus Adius, schrijver van een compagnie infanterie x Maria de Blauw doet wandelkoop met huis oz. Brouwersgracht. Ten O. de Both Apothekerstraat, ten Z. Baucke Fockes, ten W. de Brouwersgracht, ten N. huistimmerman Dirk Arents. Wandelaer is Theodorus Bruinsvelt, secretaris van de rekenkamer van Groningen en Ommelanden, die daarvoor greidland onder Dongjum? krijgt.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-151Brouwersstraat 9huis
eigenaarwed. vroedsman Harda
gebruikerwed. vroedsman Harda
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht03‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑15‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-151Brouwersstraat 9huis
eigenaarwed. de vroedsman Harde
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan16‑5‑1720
grondpacht aanb[urgem]r. Sloterdijk
grondpacht03‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑15‑00 CG
aansl. grondp. voldaan21‑3‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0149v van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 9Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht]750‑00‑00 CGhuis
koperJan Jansen, gehuwd metmr. wolkammer
koperImke Clases
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekersstraat
naastligger ten zuidenBauke Fockes Agricola n.u.
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenDirk Arents
verkoperMaria de Blauw, weduwe van
verkoperwijlen Lambertus Adiusconvooimeester Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen, mr. wolkammer x Imke Clases koopt huis. Ten O. de Both Apothekerstraat, ten W. de Brouwersgragt, ten Z. Baucke Fockes Agricola, ten N. Dirk Arents. Gekocht van Maria de Blauw wv Lambertus Adius.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0235v van 9 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jansen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-151Brouwersstraat 9huis
eigenaarwed. vroedsman Harda
gebruikerwed. vroedsman Harda
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0046v van 23 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jansen


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0019v van 17 jun 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 9Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]1775‑00‑00 CGhuis
koperDirk Douwes Siderius, gehuwd metmr. blauwverver
koperYfke Tjeerds Boncq
verpachter grondSloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland3‑00‑00 CG
bewonerAntje Feddes
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat
naastligger ten zuidenLammert Joris
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenvroedsman Age Hogeboom
verkoperAntje Feddes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jansen de Grootmr. wolkammer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Douwes Siderius, mr. blauwverver x Yfke Tjeerds Boncq koopt huis oz. Brouwersgracht. Ten O. de Both Apothekerstraat, ten Z. Lammert Joris, ten W. de Brouwersgracht, ten N. vroedsman Age Hogeboom. Grondpacht 3 cg. aan convooimeester Sloterdijk. Gekocht van Antje Feddes (Hiddinga) wv mr. wolkammer Jan Jansen de Groot, voor 1776 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-151Brouwersstraat 9huis
eigenaarwed. vroedsman Sederius
gebruikerwed. vroedsman Sederius
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
grondpacht aanerven burgemeester Slooterdijk
grondpacht03‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑12‑00 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0021v van 8 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van gemeensman Dirk Douwes Siderius


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0005va van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jansen


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-151 Brouwersstraat 9wed. vroedsman Siderius, bestaande uit 5 personen25‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-151Brouwersstraat 9huis
eigenaarwed. vroedsm. Siderius
gebruikerwed. vroedsm. Siderius
huurwaarde39‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑01‑12 CG


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0220v van 9 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van vroedsman Dirk D. Siderius


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0087r van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Dirk Siderius


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0228v van 12 dec 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kinderen van Hendrik Spannenburg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0213v van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDoedtje Spannenburg, gehuwd met
naastligger ten noordenSipke Willems mr. bakker


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0115r van 17 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 9Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]1300‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Jans Leyenaar, gehuwd metmr. metselaar
koperAntje Pieters
huurderWillem Stevens c.u.45‑00‑00 CG
huurderClaas Tietes 18‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenJan Broers
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenAbelius Wiersma
verkoperDoettje Hendriks Spannenburg, gehuwd met
verkoperSipke Willems Houtsma
verkoperYfke Hendriks Spannenburg, gehuwd met te Rotterdam
verkoperAbraham Spieringshoek te Rotterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jans Leyenaar, mr. metselaar x Antje Pieters koopt huis oz. Brouwersgracht. Bewoond als huurders door Willem Stevens c.u. voor 45 cg. en door Claas Tietes voor 18 cg. Ten O. de Pietermolentjessteeg, ten Z. Jan Broers, ten W. de Brouwersgracht, ten N. Abelus Wiersma. Geen grondpacht. Gekocht van Doetje Hendriks Spannenburg en haar man mr. bakker Sipke Willems Houtsma, en Yefke Hendriks Spannenburg met haar man Abraham Spieringshoek te Rotterdam, voor 1300 cg.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0058r van 30 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Jans Leidenaar


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-148 , pag. 61Brouwersstraat 9J. Leyenaar


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0101v van 22 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Leyenaar


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0204v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 10, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Leyenaar
naastligger ten noordenJohannes Leyenaar
naastligger ten noordenJohannes Leyenaar


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-144, pag. 88Brouwersstraat 9Johannes J Leyenaar4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-060Brouwersstraat 9Johannes Jans Leyenaar... no. 7, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 38:17:0, quit. no. 1, 6 dec 1787. (GAH1120); eigenaar van wijk G-060, gebruiker is Pieter D. Galama wed., 1814. (GAH204); d van wijk G-246, gebruikers zijn IJeve Brink, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-060Brouwersstraat 9Pieter Doekes Galama... een reeks van jaren absent, aan te stellen. Na hesitatie aangesteld P.D. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-060Brouwersstraat 9Johannes Leyenaar Pieter D Galama wed


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 181 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-060Brouwersstraat 9Hendrikje Fokkes Jagersma, overleden op 27 januari 183143 jr, winkeliersche Schritsen F 133, eerst wed. Pieter Akkerman, laatst wed. Lieuwe Rienks Dirks (zoon van Rienk Dirks, trekveerschipper Brouwersgracht G 60), moeder van minderjarige Catharina, Jetske en Fokje Lieuwes Dirks (voogd is grootvader Rienk Dirks) (uit 2e huwelijk) en minderjarige Anke Pieters Akkerman (voogd is Johannes Akkerman, koperslager Droogstraat A 88) (uit 1e huwelijk), in memorie 7006/182 doet voogd Johannes Akkerman zelfstandig aangifte. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1574Brouwersstraat 9Rienk DirksHarlingenhuis en erf (138 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 02 okt 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
G-060Brouwersstraat 9Hechte en sterke huizinge met annexen op de Brouwersgracht, eigenaar Rienk, Dirks. Finaal verkocht op 17 okt 1832 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1836 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 41 van 2 sep 1836
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-060Brouwersstraat 9koopaktefl. 600huis G-060
 
verkoperSjoerd Simons Wijma
koperHarmen Keizer
koperCatharina de Haan


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-060Brouwersstraat 9Catharina Jans de Haan... BS huw 1838, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-055; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-060; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-060Brouwersstraat 9Geertruida Scholteoud 31 jaar, geb Grieth (?) en wonende te HRL. 1839, wijk G-060; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-060Brouwersstraat 9Isabella Dukstraoud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-060; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-060Brouwersstraat 9Johan Herman Kayser... 1838; oud 37 jaar, (als: Johan O. Keizer), geb Salsbergen, Dld, en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk G-060; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-060Brouwersstraat 9Johannes A Verkuiloud 28 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, horlogemaker, wijk G-060; VT1839


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1574Brouwersstraat 9 J KeizerHarlingengevel vernieuwd


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 119 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-060Brouwersstraat 9Johannes H. Gerhardus Verkuyl, overleden op 2 november 1839H.=Hendricus, 9 mnd, geboren Amsterdam, overleden Brouwersgracht G 60, zoon van Gerhardus Antonius Verkuyl, horlogemakersknecht en Geertruida Scholten, broer van minderjarige Hendricus Gerhardus Verkuyl. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-060BrouwersgragtJohannes Ant. Verkuil28 jhorologiemakerAmsterdamm, rooms katholiek, gehuwd
G-060BrouwersgragtGeertruida Scholte31 jGriethv, rooms katholiek, gehuwd
G-060BrouwersgragtHenderkus Verkuil2 jAmsterdamm, rooms katholiek, ongehuwd
G-060BrouwersgragtJohan Offerman Keizer37 jtimmermanSalsbergenm, rooms katholiek, gehuwd
G-060BrouwersgragtCatharina de Haan34 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
G-060BrouwersgragtGerhardus Keizer8 mHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-060BrouwersgragtIzabelle Dukstra67 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 142 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-060Brouwersstraat 9Isabella Johan Kaiser, overleden op 3 maart 18402 dg, overleden Brouwersgracht G 60, dochter van Johan Herman Kaiser, timmerman (tekent 'J. H. Keyer'?) en Catharina Jans de Haan, zuster van reeds 14/3/1840 overleden minderjarige Gerhardus Johan Kaiser. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 143 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-060Brouwersstraat 9Gerardus Johan Kaiser, overleden op 14 maart 18401 jr, overleden Brouwersgracht G 60, zoon van Johan Herman Kaiser, timmerman (tekent 'J. H. Keyer/Keiser'?) en Catharina Jans de Haan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 251 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-060Brouwersstraat 9Sytske Cornelis van der Meulen, overleden op 19 augustus 184252 jr, geboren Almenum, overleden Brouwersgracht G 60, ongehuwd, zuster van Jan Cornelis van der Meulen, arbeider. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 108 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-060Brouwersstraat 9Taedeus Hermanus Keyzer, overleden op 1 juni 184612 dg (geboren 19/5/1846), overleden Brouwersgracht G 60, zoon van Hermanus Keyzer, timmerman & Catharina de Haan, broer van minderjarige Gerhardus en Jan Hermanus Keyzer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-060Brouwersstraat 9Antje Croes... C, en Aafke Staal; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-060, wijk G-060, wijk H-180, 201; kind: Eelkje Gerrits de Jong, geb 4 jan 1810, ged 21 jan 1810 Grote Kerk HRL, vader als: ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-060Brouwersstraat 9Trijntje Jans Deurnat... Jan Harmens D., en Liskje Fransen Rikkers; dopen Grote Kerk HRL 1805, bev.reg. HRL 1851 wijk F-300, wijk G-060, 162, wijk B-114 wijk E-067, wijk A-117, 149, wijk F-057; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1574Brouwersgracht G-060Harmen Keijzer c.u.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1574*Gedempte Brouwersgracht G-058Paulus A. Keijzerwoonhuis
Sectie A nr. 1574*Both Apoth. straat G-076Paulus A. Keijzerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1574Brouwersstraat 9 (G-058)Raphaël Paiswoonhuis


1907 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Brouwersstraat 9 (westgevel), HarlingenBrouwersstraat 9 (westgevel)Pais, Rebecka;Pais, Lowi'DE EERSTE STEEN
GELEGD DOOR
REBECKA EN LOWI PAIS
20 JUNI 1907.'


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Brouwersstraat 9wed R. Pais geb. R. Paiszonderf. 2500f. 2500


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 9A. v. Dam162Exp.sl., comm. in levend en geslacht vee


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 9A. van Damkoopman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 9H.J. (Hendrik) Schikker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 9beeldbepalend pand9 van 10
  terug