Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Carl Visschersteeg 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerCarl Visschersteeg 24-006 (niet bekend)F-051F-051


Naastliggers vanCarl Visschersteeg 2
ten oostende Carl Visschersteeg
ten zuidenCarl Visschersteeg 4
ten noordende Schritsen


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0062r van 9 apr 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Carl Visschersteeg 2Carl Visschersteeg [niet vermeld]100‑00‑00 GGtwee kamers aan elkaar
koperAndries Tiercx c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidenWobcke Wytses
naastligger ten westenHuybert Clases
naastligger ten noordenweduwe Wobbe
verkoperTymen Dirckx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Tiercx c.u. kopen twee kamers aan elkaar. Ten O. Caerle Visschers steygh, ten Z. de kamers van Wobke Wytses, ten W. Huybert Clasen, ten N. een wd. Wobbe. Grondpacht 42 st aan de Stad. Gekocht van Tymen Dircks voor 100 GG.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0076r van 25 jun 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 60, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Feddes c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-006Carl Visschersteeg 2huis
eigenaarwed. Aleff Gerrits
gebruikerwed. Aleff Gerrits
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-006Carl Visschersteeg 2huis
eigenaarFedde Aleffs
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan29‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-006Carl Visschersteeg 2huis
eigenaarFedde Aleffs
gebruikerFedde Aleffs
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerking1723 insolvent verklaert


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-006Carl Visschersteeg 2huis
eigenaarTjeerd Syvarda
gebruikerAaltie Minnes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-006 Carl Visschersteeg 2Jan Lammerts, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-006Carl Visschersteeg 2huis
eigenaarTjeerd Siverda
gebruikerJan Lammerts
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0055v van 30 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Carl Visschersteeg 2Carl Visschersteeg WZ72‑00‑00 CGwoning
koperJan Boldewijn, gehuwd metvarensgezel
koperAttje Pyters
huurderJeltje Jansz
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Lammert Dirks
naastligger ten westenJacob Buitenpost
naastligger ten noordende weduwe van Jane van Sloten
verkoperGrytje Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Jan Dirks
verkoperClaas Cornelismr. bontwever
verkoperJanke Cornelis, gesterkt met
verkoperArnoldus Schempkesbontwever
verkoper q.q.Janke Cornelis, gelastigde van zijn broer
verkoperJan Cornelis te Rotterdam


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-006Carl Visschersteeg 2perk
eigenaarLolle Jacobs
gebruikerLolle Jacobs
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-006Carl Visschersteeg 2perk
eigenaarLolle Kok
gebruikerLolle Kok
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0163r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMarten Boldewijn


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-051Carl Visschersteeg 2Ernst van Assen... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-051Carl Visschersteeg 2Marten Jans Boldewijn... HRL 1800, 1804, 1806, ovl 1811, huw 1823, huw 1828, ovl 1860, ovl 1868; eigenaar en gebruiker van wijk F-051, gealimenteert, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-051Carl Visschersteeg 2Marten Boldewijn wedMarten Boldewijn wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1534Carl Visschersteeg 2Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-051Carl Visschersteeg 2Eeke Doedes Nauta... Freerks; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1833, ovl 1841; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-051; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-051Carl Visschersteeg 2Jan M Boudewijnoud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-051; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-051Carl Visschersteeg 2Sjoukje Allesoud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-051; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-051KalvissersteegJan M Boudewijn39 jscheepstimmermanHarlingenm, protestant, gehuwd
F-051KalvissersteegEeke Nauta36 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-051KalvissersteegSjoerdtie Boudewijn10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-051KalvissersteegLijsbert Boudewijn7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-051KalvissersteegMartje Boudewijn4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-051KalvissersteegDoetje Boudewijn1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-051KalvissersteegSjouwkje Alles66 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-051Carl Visschersteeg 2Sjoerdtje Alles, overleden op 17 januari 184060 jr, overleden Carl Visserstraat F 51, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 15) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-051Carl Visschersteeg 2Anna Clasina van Assen... ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-010, 51; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-007; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1534Karlvischerssteeg F-051Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1868 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-051Carl Visschersteeg 2Jan Martens Boldewijn... 15 en 22 jun 1823, 2e huwt met Eeke Doedes Nauta op 20 jun 1833 HRL, A 17 aug 1853 Amsterdam, ovl wijk F-051, zv Marten Jans B., en Sjoerdtje Ables Portier; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823, huw 1833, ovl ... (alles)


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 20 dec 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
F-051Carl Visschersteeg 2Eene woning in de Kalvisscherssteeg. Publiek verkocht op 28 dec 1870 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris J.A. Zaal Stroband.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1534Carlvisschersteeg F-051Pier Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1534Carl Visschersteeg 2 (F-051)Pier Schaafsma (Jr.)woonhuis
  terug