Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Carl Visschersteeg 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerCarl Visschersteeg 44-007 (niet bekend)F-050F-050


Naastliggers vanCarl Visschersteeg 4
ten oostende Carl Visschersteeg
ten zuidenCarl Visschersteeg 6
ten noordenCarl Visschersteeg 2


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0062r van 9 apr 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWobcke Wytses


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-007Carl Visschersteeg 4huis
eigenaarJanke Ruirdts
gebruikerJanke Ruirdts
huurwaarde26‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑06‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-007Carl Visschersteeg 4huis
eigenaarFedde Aleffs nom. ux.
huurwaarde26‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑06‑00 CG
aansl. huurw. voldaan29‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-007Carl Visschersteeg 4huis
eigenaarTjaard Syvarda
gebruikerAaltje Minnes
huurwaarde26‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑08‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-007Carl Visschersteeg 4huis
eigenaarJane Jansen
gebruikerJane Jansen
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑10‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-007 Carl Visschersteeg 4wed. Jan Jansen, bestaande uit 2 personen14‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-007Carl Visschersteeg 4huis
eigenaarwed. Jaane Jansen
gebruikerwed. Jaane Jansen
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑03‑10 CG


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0055v van 30 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Lammert Dirks


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0098r van 15 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Boudewijns


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-007Carl Visschersteeg 4huis en stokerij
eigenaarJacob Wassenaar
gebruikerJacob Wassenaar
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0270v van 24 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe Noordga


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0191v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Jacob Wassenaar


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-007Carl Visschersteeg 4woning
eigenaarJacob Wassenaar
gebruikerHessel Heerma (voor 58‑00‑00 CG)
gebruikerPieter C. Nap (voor 35‑00‑00 CG)
huurwaarde93‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑18‑02 CG
grondpacht04‑00‑00 CG
aanslag grondpacht01‑00‑00 CG
grondpacht aan de stad Harlingen


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0114r van 21 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMarten Jans


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0163r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Carl Visschersteeg 4Carl Visschersteeg WZ16‑00‑00 CGhuis en pakhuis
koperFoppe Cornelis
huurderFoppe Cornelis
naastligger ten oostenCarl Visschers steeg
naastligger ten zuidende weduwe van van Straaten
naastligger ten westenJacob Wassenaar te Amsterdam
naastligger ten noordenMarten Boldewijn
verkoperJacob Wassenaar te Amsterdam


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-050Carl Visschersteeg 4Foppe Cornelis de Vries... ovl 1837, ovl 1879, ; eigenaar en gebruiker wijk F-040, metzelaar, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-050, pakhuis, 1814. (GAH204); F.C. dV. en Grietje Johannes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-050Carl Visschersteeg 4Foppe C de Vries pakhuis


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 16 van 28 feb 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-050Carl Visschersteeg 4koopaktefl. 16kleine bouwvallige pakhuisje F-050
 
verkoperGrietje Johannes (vroedvrouw, wv Foppe Cornelis de Vries)
koperJohannes Koopmans (gehuwd met Jetje Johannes de Boer)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1533Carl Visschersteeg 4wed. Foppe Cornelis de VriesvroedvrouwHarlingenpakhuisje (24 m²)


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-050Carl Visschersteeg 4Akke Spijer, overleden op 26 januari 1846(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 10/11/1845), overleden Roomsestraat F 50. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-050Carl Visschersteeg 4Ake O. van der Stok... van Neeltje vd Weide in 1811; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, wijk F-050, 315, wijk G-248, 254, wijk H-092; Broer W. Blom en Aafke (!) O. vdS., beide van HRL, zijnde de aangave ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-050Carl Visschersteeg 4Broer Wytses Blom... B., geb 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1815, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, wijk F-050, 315, wijk G-248 254, wijk H-092; gebruiker van wijk F-057, varensgesel; eigenaar Joodse Gemeente, 1814 ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1533Karlvischerssteeg F-050Pier Schaafsmapakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1533Carlvisschersteeg F-050Pier Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1533Carl Visschersteeg 4 (F-050)Pier Schaafsma (Jr.)woonhuis
  terug