Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Carl Visschersteeg 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Carl Visschersteeg 4 4-007 (niet bekend) F-050 F-050
Naastliggers vanCarl Visschersteeg 4
ten oostende Carl Visschersteeg
ten zuidenCarl Visschersteeg 6
ten noordenCarl Visschersteeg 2


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0062r van 9 apr 1643 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Carl Visschersteeg 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWobcke Wytses


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-007Carl Visschersteeg 4huis
eigenaarJanke Ruirdts
gebruikerJanke Ruirdts
huurwaarde26-10-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-007Carl Visschersteeg 4huis
eigenaarFedde Aleffs nom. ux.
huurwaarde26-10-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-00 CG
aansl. huurw. voldaan29-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-007 Carl Visschersteeg 4huis
eigenaarTjaard Syvarda
gebruikerAaltje Minnes
huurwaarde26-10-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-007 Carl Visschersteeg 4huis
eigenaarJane Jansen
gebruikerJane Jansen
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-007 Carl Visschersteeg 4wed. Jan Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal14-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-007 Carl Visschersteeg 4huis
eigenaarwed. Jaane Jansen
gebruikerwed. Jaane Jansen
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-03-10 CG


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0055v van 30 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Carl Visschersteeg 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Lammert Dirks


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0098r van 15 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Carl Visschersteeg 6, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Boudewijns


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-007 Carl Visschersteeg 4huis en stokerij
eigenaarJacob Wassenaar
gebruikerJacob Wassenaar
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0270v van 24 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Carl Visschersteeg 6, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe Noordga


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0191v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Carl Visschersteeg 6, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenvroedsman Jacob Wassenaar


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-007 Carl Visschersteeg 4woning
eigenaarJacob Wassenaar
gebruikerHessel Heerma (voor 58-00-00 CG)
gebruikerPieter C. Nap (voor 35-00-00 CG)
huurwaarde93-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-18-02 CG
grondpacht04-00-00 CG
aanslag grondpacht01-00-00 CG
grondpacht aan de stad Harlingen


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0114r van 21 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Carl Visschersteeg 6, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMarten Jans


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0163r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Carl Visschersteeg 4Carl Visschersteeg WZhuis en pakhuis
 
koperFoppe Cornelis 16-00-00 CG
huurderFoppe Cornelis
naastligger ten oostenCarl Visschers steeg
naastligger ten zuidende weduwe van van Straaten
naastligger ten westenJacob Wassenaar Amsterdam
naastligger ten noordenMarten Boldewijn
verkoperJacob WassenaarAmsterdam


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-050Carl Visschersteeg 4Foppe Cornelis de Vries... ovl 1837, ovl 1879, ; eigenaar en gebruiker wijk F-040, metzelaar, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-050, pakhuis, 1814. (GAH204); F.C. dV. en Grietje Johannes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-050Carl Visschersteeg 4Foppe C de Vries pakhuis


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 16 van 28 feb 1831
adressoortbedraggebruik
F-050Carl Visschersteeg 4koopaktefl. 16kleine bouwvallige pakhuisje F-050
 
verkoperGrietje Johannes (vroedvrouw, wv Foppe Cornelis de Vries)
koperJohannes Koopmans (gehuwd met Jetje Johannes de Boer)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1533Carl Visschersteeg 4wed. Foppe Cornelis de VriesHarlingenvroedvrouwpakhuisje (24 m²)


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-050Carl Visschersteeg 4Akke Spijer, overleden op 26 januari 1846(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 10/11/1845), overleden Roomsestraat F 50. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-050Carl Visschersteeg 4Ake O. van der Stok... van Neeltje vd Weide in 1811; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, wijk F-050, 315, wijk G-248, 254, wijk H-092; Broer W. Blom en Aafke (!) O. vdS., beide van HRL, zijnde de aangave ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-050Carl Visschersteeg 4Broer Wytses Blom... B., geb 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1815, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, wijk F-050, 315, wijk G-248 254, wijk H-092; gebruiker van wijk F-057, varensgesel; eigenaar Joodse Gemeente, 1814 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1533F-050 (Karlvischerssteeg)Pier Schaafsmapakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1533F-050 (Carlvisschersteeg)Pier Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1533Carl Visschersteeg 4 (F-050)Pier Schaafsma (Jr.)woonhuis
  terug