Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Carl Visschersteeg 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerCarl Visschersteeg 44-0124-0114-013F-050F-050


Naastliggers vanCarl Visschersteeg 4
ten oostende Carl Visschersteeg
ten zuidenCarl Visschersteeg 6
ten noordenCarl Visschersteeg 2


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0062r van 9 apr 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWobcke Wytses


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0221r van 3 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-012 , folio 64Carl Visschersteeg 4kamer
eigenaarDirck Hendriks
gebruikerClaes Eelckes
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑00 cg
grondpacht aanDieucke Pieters
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-012 , folio 41rCarl Visschersteeg 4kamer
eigenaarDirck Hendriks
gebruikerClaes Eelckes
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑8‑1720
opmerking1720 den 17 augustes voort jaer
opmerkingdoor Dierk Hendriks betaelt 1-12-00
grondpacht aanDieucke Pieters
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg
aansl. grondp. voldaan17‑8‑1720
opmerking1720 den 17 augustes voorde grondpacht
opmerkingvan Dierk Hendriks ontfangen 0-05-00


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-012 , folio 41vCarl Visschersteeg 4kamer
eigenaarDirk Hendriks
gebruikerClaeske Symons
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑06‑00 cg
grondpacht aanDieuwke Pyters
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-011 , folio 41vCarl Visschersteeg 4kamer
eigenaarDirk Hendriks
gebruikerJeltie Jans
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-011Carl Visschersteeg 4Lammert Dirks, bestaande uit 2 personen05‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-011 , folio 41vCarl Visschersteeg 4kamer
eigenaarLammert Dirks
gebruikerLammert Dirks
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-011, fol. 57rCarl Visschersteeg 4Lammert Dirks cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenschoenmaekersknegt11:9:00 cg2:0:00 cgvan gering bestaen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-011 , folio 42rCarl Visschersteeg 4kamer
eigenaarLammert Dirks
gebruikerLammert Dirks
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0055v van 30 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Lammert Dirks


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0098r van 15 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Carl Visschersteeg 4Carl Visschersteeg WZ dicht bij de twee bruggen115‑14‑00 ggwoning of kamer
koperDoitse Teunis
huurderLamke Daniels 0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidende heer dr. Sieverda
naastligger ten westende heer dr. Sieverda
naastligger ten noordenJan Boudewijns
verkoper van 1/2Jacob Harmens Beekmanmr. gortmaker te Franeker
verkoper van 1/2Abel Dirksmr. schoenmaker


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-011 , folio 42rCarl Visschersteeg 4kamer
eigenaarLammert Dirks
gebruikerLammert Dirks
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-013 , folio 76vCarl Visschersteeg 4woning
eigenaarDooitze Theunis
gebruikerJoost Johannes
huurwaarde18‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal17‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑03‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-013 , folio 76vCarl Visschersteeg 4huis
eigenaarDooitse Teunis
gebruikerRichard Muller
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑06 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0270v van 24 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Carl Visschersteeg 4Carl Visschersteeg WZ113‑00‑00 cghuis
koperPieter Rommerts, gehuwd met
koperAntje Wiegers
huurderde weduwe Gerrardus Mulder
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Munter
naastligger ten westende weduwe Noordga
naastligger ten noordende weduwe Noordga
verkoperDooitze Theuniskooltjer


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0191v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Carl Visschersteeg 4Carl Visschersteeg WZ130‑00‑00 cghuis
koperNeeltje Martens, gehuwd met
koperSipke Jansen arbeider
naastligger ten oostenCarl Visscherssteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe Munter
naastligger ten westenvroedsman Jacob Wassenaar
naastligger ten noordenvroedsman Jacob Wassenaar
verkoperPieter Rommerts, gehuwd met
verkoperAntje Wiegers


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-013 , folio 76vCarl Visschersteeg 4huis
eigenaarSipke Jansen
gebruikerFrans Steffens
huurwaarde18‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal17‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑03‑10 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0114r van 21 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Carl Visschersteeg 4Carl Visschersteeg WZ30‑10‑00 cghuis
koperJacob Wassenaar notaris
huurderTaeke Klaeses c.u.
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe Munter
naastligger ten westenJacob Wassenaar notaris
naastligger ten noordenMarten Jans
verkoperNeeltje Martens, gehuwd met
verkoperSipke Jans Schoonbergen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Wassenaar, notaris, koopt een huis wz. Carl Visschersteeg. Ten O. die steeg, ten W. de koper, ten Z. erven wd. Munter, ten N. Marten Jans. Gekocht van Neeltje Martens x Sipke Jans Schoonbergen, voor 30 cg.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0163r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Carl Visschersteeg 4Carl Visschersteeg WZ16‑00‑00 cghuis en pakhuis
koperFoppe Cornelis
huurderFoppe Cornelis
naastligger ten oostenCarl Visschers steeg
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen van Straaten
naastligger ten westenJacob Wassenaar te Amsterdam
naastligger ten noordenMarten Boldewijn
verkoperJacob Wassenaar te Amsterdam


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-013 , pag. 75Carl Visschersteeg 4Jacob Wassenaar 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-050Carl Visschersteeg 4Foppe Cornelis de Vries... ovl 1837, ovl 1879, ; eigenaar en gebruiker wijk F-040, metzelaar, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-050, pakhuis, 1814. (GAH204); F.C. dV. en Grietje Johannes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-050Carl Visschersteeg 4Foppe C de Vriespakhuis


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 16 van 28 feb 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-050Carl Visschersteeg 4koopaktefl. 16kleine bouwvallige pakhuisje F-050
 
verkoperGrietje Johannes (vroedvrouw, wv Foppe Cornelis de Vries)
koperJohannes Koopmans (gehuwd met Jetje Johannes de Boer)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1533Carl Visschersteeg 4wed. Foppe de Vries vroedvrouwHarlingenpakhuisje (24 m²)


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-050Carl Visschersteeg 4Akke Spijer, overleden op 26 januari 1846(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 10/11/1845), overleden Roomsestraat F 50. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-050Carl Visschersteeg 4Ake O. van der Stok... van Neeltje vd Weide in 1811; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, wijk F-050, 315, wijk G-248, 254, wijk H-092; Broer W. Blom en Aafke (!) O. vdS., beide van HRL, zijnde de aangave ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-050Carl Visschersteeg 4Broer Wytses Blom... B., geb 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1815, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, wijk F-050, 315, wijk G-248 254, wijk H-092; gebruiker van wijk F-057, varensgesel; eigenaar Joodse Gemeente, 1814 ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1533Karlvischerssteeg F-050Rinse A. de Ruiter pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1533Carlvisschersteeg F-050 Pier Schaafsma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1533Carl Visschersteeg 4 (F-050)Pier Schaafsma (Jr.)woonhuis


2023
0.096040010452271


  terug