Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Carl Visschersteeg 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Carl Visschersteeg 6 4-008 (niet bekend) F-049 F-049
Naastliggers vanCarl Visschersteeg 6
ten oostende Carl Visschersteeg
ten zuidenCarl Visschersteeg 8
ten noordenCarl Visschersteeg 4


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-008 Carl Visschersteeg 6huis
eigenaarIJsbrand Pieters
gebruikerIJsbrand Pieters
huurwaarde43-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-008 Carl Visschersteeg 6huis
eigenaarwed. IJsbrandt Pieters
gebruikerdr. Walrich
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-008 Carl Visschersteeg 6huis
eigenaarJane Janes
gebruikerJane Janes
huurwaarde43-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-03-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-008 Carl Visschersteeg 6huis
eigenaards. van Sloten
gebruikerAlbert Beernts
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-008 Carl Visschersteeg 6Hendrik Reidhorst, bestaande uit 7 personenhavenchercher
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1786 - reëelkohieradresgebruik
 
4-008 Carl Visschersteeg 6huis
eigenaarEvh. Kedeth
gebruikerDavid Bas
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-05-04 CG
af: sint jacobi schatti1 10 0


1794 - reëelkohieradresgebruik
 
4-008 Carl Visschersteeg 6huis
eigenaarJacob Wassenaar
gebruikerJacob Hofman
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-18-04 CG
af: sint jacobi schatti1 10 0


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0163r van 4 dec 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Carl Visschersteeg 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van van Straaten


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-049Carl Visschersteeg 6Campelius Cornelis van der Straaten... (GAH204); eigenaar van wijk F-048; gebruiker Alberts Sieds, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk F-049; gebruiker Rintje Jans van Dijk, varensgesel, 1814. (GAH204); de Weledel Gestrenge Heer Campegius C. vdS., ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-049Carl Visschersteeg 6Rintje Jans Dijk... HRL, komt van HRL. 1806, wonende te HRL 1831; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1831; gebruiker van wijk F-049, varensgesel; eigenaar is C.C. vd Straaten wed., 1814. (GAH204); R.J.D. en Japke Tjeerds, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-049Carl Visschersteeg 6C C van der Straaten Rintje Jans Dijks varensgesel


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 22 en 33 van 17 mrt 1830
adressoortbedraggebruik
F-049Carl Visschersteeg 6provisionele en finale toewijzingfl. 50woning F-049
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperEvert Zytzes Hoog


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1532Carl Visschersteeg 6Evert Sijtzes HoogHarlingenpakhuisknegthuis (18 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-049Carl Visschersteeg 6Antje Rinkema... BS huw 1827, ovl 1885, bev r HRL 1851 wijk G-147; oud 33 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk F-049; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-049Carl Visschersteeg 6Evert Sytses Hoog... ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk G-147; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk F-049; VT1839; E.S.H. eigenaar van perceel nr. 1532 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 313, huis, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-049KalvissersteegEvert Hoog34 jHarlingenm, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
F-049KalvissersteegAntie Rinkema33 jAlmenumv, protestant, gehuwd
F-049KalvissersteegZytse Hoog11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-049KalvissersteegFedde Hoog4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-049KalvissersteegJohannes Hoog2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-049KalvissersteegTrijntie Hoog10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-049KalvissersteegAaltie Hoog7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-049Carl Visschersteeg 6Hendrikje Sagemans, overleden op 22 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 8/3/1847), overleden CarlVissersteeg F 49. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1532F-049 (Karlvischerssteeg)Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1532F-049 (Carlvisschersteeg)Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1532Carl Visschersteeg 6 (F-049)Pieter Wiglema
  terug