Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Carl Visschersteeg 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerCarl Visschersteeg 64-008 (niet bekend)F-049F-049


Naastliggers vanCarl Visschersteeg 6
ten oostende Carl Visschersteeg
ten zuidenCarl Visschersteeg 8
ten noordenCarl Visschersteeg 4


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-008Carl Visschersteeg 6huis
eigenaarIJsbrand Pieters
gebruikerIJsbrand Pieters
huurwaarde43‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-008Carl Visschersteeg 6huis
eigenaarwed. IJsbrandt Pieters
gebruikerdr. Walrich
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan18‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-008Carl Visschersteeg 6huis
eigenaarJane Janes
gebruikerJane Janes
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-008Carl Visschersteeg 6huis
eigenaards. van Sloten
gebruikerAlbert Beernts
huurwaarde35‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑16‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-008 Carl Visschersteeg 6Hendrik Reidhorst, bestaande uit 7 personen, vermogend00‑00‑00 cg0havenchercher


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-008Carl Visschersteeg 6huis
eigenaarRimmert Heeres erv.
gebruikerHendrik Reidhorst
huurwaarde35‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑07‑04 CG


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0098r van 15 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Carl Visschersteeg 6Carl Visschersteeg WZ dicht bij de twee bruggen115‑14‑00 GGwoning of kamer
koperDoitse Teunis
huurderLamke Daniels 0‑06‑00 CG
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidende heer dr. Sieverda
naastligger ten westende heer dr. Sieverda
naastligger ten noordenJan Boudewijns
verkoper van 1/2Jacob Harmens Beekmanmr. gortmaker te Franeker
verkoper van 1/2Abel Dirksmr. schoenmaker


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0270v van 24 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Carl Visschersteeg 6Carl Visschersteeg WZ113‑00‑00 CGhuis
koperPieter Rommerts, gehuwd met
koperAntje Wiegers
huurderde weduwe Gerrardus Mulder
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Munter
naastligger ten westende weduwe Noordga
naastligger ten noordende weduwe Noordga
verkoperDooitze Theuniskooltjer


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0191v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Carl Visschersteeg 6Carl Visschersteeg WZ130‑00‑00 CGhuis
koperNeeltje Martens, gehuwd met
koperSipke Jansen arbeider
naastligger ten oostenCarl Visscherssteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe Munter
naastligger ten westenvroedsman Jacob Wassenaar
naastligger ten noordenvroedsman Jacob Wassenaar
verkoperPieter Rommerts, gehuwd met
verkoperAntje Wiegers


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-008Carl Visschersteeg 6huis
eigenaarJacob Wassenaar
gebruikerJacob Hofman
huurwaarde34‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑18‑04 CG
af: sint jacobi schatti1 10 0


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0114r van 21 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Carl Visschersteeg 6Carl Visschersteeg WZ30‑10‑00 CGhuis
koperJacob Wassenaar notaris
huurderTaeke Klaeses c.u.
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe Munter
naastligger ten westenJacob Wassenaar notaris
naastligger ten noordenMarten Jans
verkoperNeeltje Martens, gehuwd met
verkoperSipke Jans Schoonbergen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Wassenaar, notaris, koopt een huis wz. Carl Visschersteeg. Ten O. die steeg, ten W. de koper, ten Z. erven wd. Munter, ten N. Marten Jans. Gekocht van Neeltje Martens x Sipke Jans Schoonbergen, voor 30 cg.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0163r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Carl Visschersteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van van Straaten


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-049Carl Visschersteeg 6Campelius Cornelis van der Straaten... (GAH204); eigenaar van wijk F-048; gebruiker Alberts Sieds, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk F-049; gebruiker Rintje Jans van Dijk, varensgesel, 1814. (GAH204); de Weledel Gestrenge Heer Campegius C. vdS., ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-049Carl Visschersteeg 6Rintje Jans Dijk... HRL, komt van HRL. 1806, wonende te HRL 1831; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1831; gebruiker van wijk F-049, varensgesel; eigenaar is C.C. vd Straaten wed., 1814. (GAH204); R.J.D. en Japke Tjeerds, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-049Carl Visschersteeg 6C C van der Straaten Rintje Jans Dijks varensgesel


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 22 en 33 van 17 mrt 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-049Carl Visschersteeg 6provisionele en finale toewijzingfl. 50woning F-049
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperEvert Zytzes Hoog


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1532Carl Visschersteeg 6Evert Sijtzes HoogpakhuisknegtHarlingenhuis (18 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-049Carl Visschersteeg 6Antje Rinkema... BS huw 1827, ovl 1885, bev r HRL 1851 wijk G-147; oud 33 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk F-049; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-049Carl Visschersteeg 6Evert Sytses Hoog... ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk G-147; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk F-049; VT1839; E.S.H. eigenaar van perceel nr. 1532 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 313, huis, ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-049KalvissersteegEvert Hoog34 jpakhuisknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
F-049KalvissersteegAntie Rinkema33 jAlmenumv, protestant, gehuwd
F-049KalvissersteegZytse Hoog11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-049KalvissersteegFedde Hoog4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-049KalvissersteegJohannes Hoog2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-049KalvissersteegTrijntie Hoog10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-049KalvissersteegAaltie Hoog7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-049Carl Visschersteeg 6Hendrikje Sagemans, overleden op 22 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 8/3/1847), overleden CarlVissersteeg F 49. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1532Karlvischerssteeg F-049Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1532Carlvisschersteeg F-049Evert Sijtses Hoogwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1532Carl Visschersteeg 6 (F-049)Pieter Wiglemawoonhuis
  terug