Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Comediesteeg 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Comediesteeg 66-110 6-106 E-206E-196


Naastliggers vanComediesteeg 6
ten oostende Comediesteeg
ten zuidende Lanen
ten westende Lanen
ten noordenComediesteeg 4


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0225r van 14 jun 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Comediesteeg 6Lanen NZ290‑00‑00 GGhuis
koperEerck Tijssen c.u.grootschipper
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Teye Sipkes
naastligger ten zuidenhet huis van de koper Eerck Tijssen
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Foppe Tiaerdts
naastligger ten noordenGrittie Wyberens
verkoperHuybert Claesen
verkoperJacob Jansen de Cocq


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016ra van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 77, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamer van wijlen Eerk Tijssen


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016ra van 4 jan 1663 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Comediesteeg 6Lanen NZ achter het huis van wijlen Eerk Tyssen88‑12‑04 GG2/6 kamer
koper finaalAlbert Wybes
koper provisioneelAlbert Wybes 88‑12‑04 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Pieter Taames, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/6de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Trijntje Eerx, gehuwd met
verkoper van 1/6wijlen Jan Pieterswagenmaker
verkoper van 1/6Wikkjen Pieters voor haar drie kinderen, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Jan Eerks, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Eerk Tijssen


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0168v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 77, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0169r van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Comediesteeg 6Lanen NZ, steeg aan de [niet vermeld]176‑24‑08 GG4/6 kamer achter het huis waarvan koper nu ook 4/6 heeft gekocht
koperAlbert Wybes grootschipper
naastligger ten oostensteeg naar de Lanen lopende
naastligger ten zuidenhet perceel in de vorige akte verkocht aan Albert Wybes
naastligger ten westende weduwe van Foppe Tieerts
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
verkoperThijs Eercx
verkoperPieter Eercx
verkoperHendrik Taeckes, gehuwd met
verkoperGeertje Eercx
verkoperJan Doekes, gehuwd met
verkoperAaltje Eercx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Wybes, grootschipper, koopt 4/6 van een camer achter het huis van de verkoper, die dat nu ook verkoopt. Ten O. een steeg naar de Lanen, ten W. wd. Foppe Tjeerds, ten Z. dat huis, ten N. een camer van de Blauweschuurs Gemeente. Gekocht van Thijs- en Pieter Clercqs, en Geertje- x Hendrik Taakes en Aeltje Clercqs x Jan Doekes, voor 176 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-110Comediesteeg 6huis
eigenaarGeertie Alberts
gebruikerGeertie Alberts cum soc.
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-110Comediesteeg 6huis
eigenaarGeertie Alberts
gebruikerGeertie Alberts cum soc.
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan29‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-110Comediesteeg 6huis
eigenaarGeertje Alberts
gebruikerGeertje Alberts cum soc.
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-110Comediesteeg 6huis
eigenaarGrytie Alberts
gebruikerGrytie Alberts cum soc.
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-110Comediesteeg 6huis
eigenaarerv. Geertie Alberts
gebruikerGeertie Alberts cum soc.
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑12‑12 CG


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-110Comediesteeg 6huis
eigenaarGeertje Alberts erven
gebruikerGeertje Alberts erven c.s.
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑12‑12 CG


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0022r van 15 dec 1776 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Comediesteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Heeres c.f.


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0022r van 15 dec 1776 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Comediesteeg 6Comediesteeg WZ [staat: in een steeg aan de Lanen NZ]70‑00‑00 CGeen van een dubbele woning
koperPieter Hannema koopman
huurder van een deelJan Pieters van Blessum c.u.
naastligger ten oostenComediesteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidenJan Heeres c.f.
naastligger ten westenBeernd Siderius
naastligger ten noordenPieter Hannema
verkoperRinke Cornelis Bakkerkoopman
verkoperSybe Ottes Salverdakoopman


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0281r van 28 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 77, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenP. Hannema


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0073r van 16 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 77, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenP. Hannema


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0342v van 7 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Comediesteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAlbert van Eeken


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0345r van 21 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Comediesteeg 6Comediesteeg WZ wijk F-21039‑15‑00 CGhuis
koperAlbert van Eeken
huurderAukje Meeter
naastligger ten oostenComediesteeg
naastligger ten westenPieter Doekes
naastligger ten zuidenSipke wever
naastligger ten noordenJan Galama
verkoper q.q.Tjepke Gratama, executeur
verkoper q.q.S. Wybenga, executeurs van te Franeker
verkoperwijlen Pieter S. Hannema, gehuwd met
verkoperwijlen Hendrina Wildschut


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-106, pag. 135Comediesteeg 6Sipke Schoonbergen2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-206Comediesteeg 6Hendrik Alberts Eriks... HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808, BS geb 1811, ovl 1825, ovl 1826, huw 1834; gebruiker van wijk E-206, varensgesel; eigenaar is Sipke Schoonbergen, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-206Comediesteeg 6Sipke Jans Schoonbergen... medegebruikers Obbe Wijnalda, koornmeter, Jan van Vals, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-206; gebruiker Henrik Erik, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-293; gebruiker Barent Meyers Meter, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-206Comediesteeg 6Sipke Schoonbergen Hendrik Eik varensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1296Comediesteeg 6wed. Wybe Eelkes SchoonhovenwinkelierscheHarlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-206Comediesteeg 6Grietje Pieters Brouwer... 1810, BS huw 1837, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk G-268; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-206; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-206LaanenKlaas Gorter30 jwerkmanHolwerdm, protestant, gehuwd
E-206LaanenGrietje Brouwer29 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-206LaanenMaatje Gorter1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1205 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-206Comediesteeg 6Dirk Faber, overleden op 3 mei 1848levenloze dochter van wijlen Dirk Arends Faber en Bettje Adams Stoker, werkbode (Lanen E 206). (kind zou naam van 'Sibbeltje Adams Faber' hebben gekregen: in tafel is naam van de moeder 'Maria-Elisabeth Tjeerds') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-206Comediesteeg 6Jan Dirks Wiersma... 1837, Chr. Afgesch, zv Dirk W, en Trijntje Jans Wiersma; BS huw 1837, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk E-206; oud 46 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, spekslager, wijk E-175; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-206Comediesteeg 6Klaas Sjoukes Gorter... ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk G-268; oud 30 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-206; VT ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1296Comediesteeg E-206Grietje W. Schoonhoven vrouw van P. Wijgawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1296Comediesteeg E-196Grietje W. Schoonhoven, wed. van Pieter Wijgawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1296Comediesteeg 6 (E-196)Cornelia Wijnaldawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Comediesteeg 6G. v/d Veldekleermaker
  terug