Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Dalpad 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDalpad 7(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)


Naastliggers vanDalpad 7
ten zuidenDalpad 9
ten westenhet Dalpad
ten noordenDalpad 5


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0290v van 22 mrt 1705 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Dalpad 7bij de Westerkerk aan het bolwerk56‑00‑00 cgwoning en 1/2 schuur
koper door niaarPytter Lenerts Graaff zeevarende
geniaarde koperJacob Ysaax, gehuwd met
geniaarde koperBaukjen Taekes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: woning
naastligger ten westenbolwerk
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: Westerkerkhof
verkoperJan Christoffels, gehuwd met
verkoperAntje Wybes


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0052v van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Dalpad 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenweduwe Pieter Lenerts


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0165v van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Dalpad 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Pieter Lenerts


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0104r van 1 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Dalpad 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenkerkhof en Westerkerk


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0069r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Dalpad 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: klein kerkhof


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0241v van 10 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Dalpad 7Agter de Kerk aen de Ring muur115‑07‑00 gghuis
koperBonte Douwes mr. schoenmaker
huurderHendrik Jans 28‑00‑00 cg
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenCornelis Janzen Beitzegat
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenkerkhof
verkoper q.q.de Rooms Katholieke Gemeente: armvoogdij, alimentatores van
verkoperWessel Gerrytsbontwever


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0241r van 9 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Dalpad 7Dalpad OZ [staat: bij Westerkerk aan de stadsvesten]325‑00‑00 cghuis
koperJelle Jans scheepstimmerman
koperBaukje Ruurds
naastligger ten oosten*de stad Harlingen
naastligger ten zuiden*Meindert Bernardus
naastligger ten zuiden*Catharina Sondag
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMeindert Bernardus
verkoperCatharina Sondag
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Jans, scheepstimmerman x Baukje Ruurds kopen huis bij de Westerkerk aan de stadsvesten. Geen grondpacht. Naastliggers zijn voor `t grootste gedeelte de Stad en verder voor `t mindere de verkopers. Gekocht van Meindert Bernardus x Catharina Sondag, voor 325 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0064v van 13 jul 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Dalpad 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelle Jans


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0144r van 25 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Dalpad 7Dalpad OZ [staat: stadsvesten bij de Kleine of Westerkerk aan de zgn. Bult]400‑00‑00 cghuis
koperReyer Gosses
toehaaktwee gouden ducaten
naastligger ten oosten*de stad Harlingen
naastligger ten zuiden*P. Huidekoper
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJelle Jans, gehuwd metarbeider
verkoperBaukje Ruirds


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0053v van 17 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Dalpad 7Dalpad OZ [staat: aan de bult bij de Westerkerk]103‑15‑00 cghuis
koperdr. Henricus Westra
huurderTjerk Heins c.u.0‑08‑00 cg
huurderHein Drost 13‑00‑00 cg
naastligger ten oostende stad Harlingen
naastligger ten zuidenPieter Huidekoper
naastligger ten westenstadsgrond
naastligger ten noordenstadsgrond
verkoper q.q.Gerbrandus Pettinga, gelastigdekoopman
verkoper q.q.Jan Bertels, gelastigden vankoopman
verkoperwijlen Reyer Gosses en hun onmondige kinderen, gehuwd met
verkoperwijlen Yebeltje Aukes


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0135v van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Dalpad 7Dalpad OZ [staat: aan de stadsvesten bij de Kleine Kerk, wijk H-230]101‑15‑00 cghuis
koperHans Dirks
koperTobias Jans c.u.
naastligger ten oostende stad Harlingen
naastligger ten zuidenP. Huidekoper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: Westerkerk
verkoperH. J. Westrabaljuw 8e district


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0332r van 15 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Dalpad 7Dalpad OZ [staat: stadsvesten bij de Kleine Kerk, wijk H-230]175‑00‑00 cghuis
koperTobias Jans, gehuwd met
koperFeikje Andries
naastligger ten oostende stad Harlingen
naastligger ten zuidende heer P. Huidekoper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: Westerkerk
verkoperHans Dirksmr. molenmaker te Makkum
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Dalpad 7 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Dalpad 7 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Dalpad 7 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Dalpad 7 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4720Dalpad 7 (H-270)Siebe Wagenaar (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Dalpad 7B. van Driestentransportarbeider


2023
0.055115938186646


  terug