Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Dijkswal 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDijkswal 6(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)
 huisnummer lager  huisnummer hogerDijkswal 6(niet bekend)(niet bekend)A-ongA-305


Naastliggers vanDijkswal 6
ten oostenDijkswal 8
ten westenDijkswal 4
ten noordende Dijkswal


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0177v van 11 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Dijkswal 6Bargebuurt wijk A-245 bij de stadsvesten71‑00‑00 CGhuis
koperDouwe Hansen koopman
huurderJ. van Sannes
naastligger ten oostenW. Houtsma
naastligger ten zuidenA. Overdijk
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJurjen H. van der Stokmetselaar
verkoperAaltje H. van der Stok, gehuwd met
verkoperRienk Ruurdsbakkersknecht
verkopermeerderjarige vrijster Antje H. van der Stok
verkoperTrijntje de Roos, weduwe van
verkoperwijlen Harke van der Stokmr. metselaar


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0333v van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Dijkswal 6Bargebuurt wijk A-237 bij de stadsvesten59‑09‑00 CGhuis
koperHendrik Jans de Boer, gehuwd met
koperHinke Rintjes
huurderDoedtje Pieters
naastligger ten oostenS. W. Houtsma
naastligger ten zuidenOtte A. Overdijk
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperDouwe Hansenkoopman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 94Dijkswal 6erven Hendrik Jans de Boer(loots)Harlingenhuis en erf (81 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 94aDijkswal 6erven Hendrik Jans de Boer(loots)Harlingenhuis en erf (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 96Dijkswal 6Bouwe RodenhuisfabrikeurHarlingenschuur (76 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 96Dijkswal 6 IJpe Bouwes RodenhuisHarlingengeamoveerd (stond eerst: zwaal)


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 94Dijkswal 6 Hendrik Jans de BoerHarlingengeamoveerd


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5237Dijkswal 6 (A-305)Jacob Torenbeekwoonhuis
  terug