Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Dokstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDokstraat 88-ong 8-ong H-222H-275


Naastliggers vanDokstraat 8
ten oostende Dokstraat
ten zuidenDokstraat 10
ten noordenDokstraat 6


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-222Dokstraat 8Gereformeerde Gemeente westerkerk


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 294 van 16 dec 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-222Dokstraat 8koopaktefl. 250pakhuis H-222
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperAnna Huidekoper
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
koperZytze Beidschat


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2008Dokstraat 8de Stad HarlingenHarlingenkerk en kerkhof (2230 m²)


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
H-222Dokstraat 8Huizinge aan den stadswal, bij de Westerkerk aldaar, eigenaar J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-222Dokstraat 8Engeltje Ruurds Riewald... wijk F-200, dv Ruurd Hillebrands en Trijntje Jans Huizenga; BS huw 1815, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-222, wijk F-252, supp wijk G-402; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-232; VT1839; deze bewijzen ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-222Dokstraat 8Lolke Wessels IJlstra... Wessel IJ, en Pietje Dirks; BS huw 1814, huw 1815, huw 1820, ovl 1849, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk H-222; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behoren tot de Huwelijks acte van L.W. IJ. en Engeltje ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 0Dokstraat 8 (H-ong)H. van Asperenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Dokstraat 8 Auke Visserkapitein sleepbootf. 700f. 900
Dokstraat 8 Hisse Vissermachinistf. 900f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Dokstraat 8J. Smitstransportarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Dokstraat 8F. (Fene) Hoogeveen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 5424Dokstraat 8gemeentelijk monument12 van 20 1901


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 5424Dokstraat 8
  terug