Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Drie Roemerssteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Drie Roemerssteeg 1 (niet bekend) 6-032 E-150 E-145
Naastliggers vanDrie Roemerssteeg 1
ten oostenVoorstraat 14
ten zuidenDrie Roemerssteeg 3
ten westende Drie Roemerssteeg
ten noordenVoorstraat 10


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0270r van 22 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemerssteeg 1Dirck Lieuwessteeg (Drie Roemerssteeg) achter het huis van Frans Marthens Kijlhuis en loods
 
koperHaringh Reyners, gehuwd met375-00-00 GG
Trijn Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFrans Marthens Kyl, weduwnaar van en als voogd over hun kinderen
wijlen Ida Doedes Baerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaringh Reyners x Trijn Jans kopen een huis en loods in Dirck Lieuwessteigh, achter het huis van de verkopers, waar hij tegenwoordig woont. Geen grondpacht. Gekocht van Frans Marthens Kyl voor hemzelf en als vader en legitimis tutor over zijn kinderen bij wl. Ida Doedes Baerd voor 375 gg.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0113r van 25 aug 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemerssteeg 1Drie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg] achter het huis van wijlen Frans Martens Kyllhuis met loods
 
koperLieuwe Jouckes c.u.356-00-00 GG
vorige eigenaarwijlen Frans Martens Kyll
verkoperTrijn Jans, weduwe van
wijlen Frans Hessels


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0061v van 11 mrt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemerssteeg 1Drie Roemerssteeg OZ [staat: Dirck Lieuwessteeg]huis
 
koperJan Jochums, gehuwd metglasmaker582-10-00 GG
Antje Wigbolts
naastligger ten oostenWibe Jorrits
naastligger ten zuidenBauck Wibes
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]
naastligger ten noordende koper Jan Jochums burgerglasmaker
verkoperLieuwe Jouckes c.u.Vlieland


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0029r van 30 okt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemerssteeg 1Drie Roemerssteeg OZ (staat Dirck Lieuuessteeg)huis
 
koperJan Hendricx, gehuwd metschoenmaker525-00-00 CG
Griettie Eylerts
naastligger ten oostenFoppe Tiaerdts
naastligger ten oostende weduwe en erven van Wybe Jurrits
naastligger ten zuidenBauck Wybes
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg (staat Dirck Lieuuessteeg)
naastligger ten noordenhet huis en plaats van burgerhopman Jan Jochums c.u.
verkoperburgerhopman Jan Jochums, gehuwd met
Antie Wigbolts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendricx, schoenmaker x Griettie Eylerts


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0058v van 5 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0142r van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemerssteeg 1Drie Roemerssteeg OZ [staat: Dirck Lieuwessteeg]kamer met een loodsje
 
koperJan Hendrix, gehuwd met100-00-00 Du
Grietie Eillerts
naastligger ten oostenFoppe Tiaerdts
naastligger ten zuidenJan Hendrix c.u.
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]
naastligger ten noordenDionisius Pontanus
verkoperburgerhopman Jan Jochums van der Horst, gehuwd met
Antie Wigbolts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendrix x Grietie Eyllerts koopt een camer en loods in Dirck Lieuwessteeg. Ten O. Foppe Tjaerdts, ten W. die steeg, ten Z. de koper, ten N. Dionisius Pontanus. Gekocht van hopman Jan Jochums v.d. Horst x Antie Wigbolts voor 100 ducaten van 63 stuivers [225 gg of 315 cg] en nog een gouden en een zilveren ducaton voor de kinderen.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0151v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgerhopman Jan Jochoms van der Horst c.u.


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0190v van 7 dec 1645 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende vader van Ellert Jansen Jan Hendricx


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0191r van 7 dec 1645 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0190r van 7 dec 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenkamer en loods


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0229r van 5 jul 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemerssteeg 1Drie Roemerssteeg OZ [staat: Dirck Lieuwes steeg]kamer
 
koperDionisius Pontanus 214-08-00 GG
naastligger ten zuidenJan schoenlapper
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Wiro
verkoperJan Hendrickx


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0028r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJancke Jans c. sorore


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0101v van 15 nov 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJancke Jans c. sorore


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0221v van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJanke Jans c.u.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0229r van 2 dec 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJancke Jans c.s.


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0184r van 14 nov 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemerssteeg 1Drie Roemerssteeg OZ of Dirk Lieuwessteeghuis
 
koperJacob Jansen Ros, gehuwd metchirurgijn160-14-00 GG
Berber Sioerds
naastligger ten oostenJurjen Pyters c.u.
naastligger ten zuidende weduwe van Cornelis Reyers
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg of Dirk Lieuwessteeg
naastligger ten noordenJan Pyters Scheltema
verkoperJan Jansen
verkoperkapitein Symen Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen Ros, mr. chirurgijn x Berber Sioerds koopt een huis in de Drie Romers- of Dirk Lieuwessteeg. Ten O. Jurjen Pieters, ten W. die steeg, ten Z. wd. Cornelis Reyers, ten N. Jan Pyters Scheltema. Gekocht van Jan- en Symen Jans, beiden kapitein?, voor 160 gg.


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0186v van 5 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemerssteeg 1Drie Roemerssteeg OZhuis
 
koper door niaarmeerderjarige vrijgezel Lieve Huiberts 280-00-00 CG
geniaarde koperTjerk Foppes
naastligger ten oostenJurjen Pyters c.u.
naastligger ten zuidende weduwe en erven van Cornelis Reyers
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenJan Pieters Scheltema
verkoperJacob Jansen Ros, gehuwd metmr. chirurgijn
Berber Sjoerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Huiberts koopt, na niaar ratione sanguinis, een huis oz. Drie Romerssteeg. Ten O. Jurjen Pyters, ten Z. wd. en erven Cornelis Reyers, ten W. die steeg, ten N. Jan Pieters Scheltema. Gekocht van erven Jacob Jansen Ros, mr. chirurgijn x Berber Sioerds, voor 280 cg. en een zilveren lepel van 5 cg. tot een verering.


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0212r van 10 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemerssteeg 1Drie Roemerssteeg OZhuis
 
koperHaeringh Minnes, gehuwd met80-00-00 CG
Geertie Cornelis
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Sickes
naastligger ten zuidenHaeringh Minnes, gehuwd met
naastligger ten zuidenGeertie Cornelis
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenPytter
verkopeerAmelia Surringar, gehuwd met
Dominus Henricus RenemanpredikantBuitenpost


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0238v van 1 okt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenweduwe Geertie Cornelis, gehuwd met
naastligger ten noordenwijlen Hareng Minnes


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0280v van 29 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemerssteeg 1Drie Roemerssteeg OZhuis
 
koperHendrik Jansen, gehuwd met100-00-00 CG
Meinouw Bockes
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Sickes
naastligger ten zuidenClaes Oeges
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenPyter
verkoperweduwe Geertje Cornelis, gehuwd met
wijlen Haring Minnes


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0073v van 20 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrik Cornelis


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0159v van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Reinder Sybes


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0345r van 8 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0010v van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van oud burgerhopman Jan Scheltema


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0154v van 1 mei 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemerssteeg 1Drie Roemerssteeghuis
 
kopervroedsman Pierre Peaux, gehuwd met180-00-00 CG
kopersLijsbeth Siccama
huurder benedenPieter Jacobs 18-00-00 CG
naastligger ten zuidende weduwe van Huibert Lieuwes
naastligger ten oostenoud burgemeester H. Schaaff
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenPierre Peaux, gehuwd met
naastligger ten noordenLijsbeth Siccama
verkoperLolkjen Scheltema, gehuwd met
Pyter Hylkes
verkopersJanke Scheltema, gehuwd metFraneker
Rudolph Nautaadvocaat Hof van FrieslandFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPierre Peaux x Elisabeth Siccama koopt een woning in de Drie Romerssteeg, achter zijn eigen huis. Ten O. de burgemeester H. Schaaff, ten Z. wd. Huibert Lieuwes, ten W. de steeg, ten N. de koper. Gekocht van Lolkjen- x Pieter Hylkes en Janke Scheltema x advocaat bij het Hof van Friesland mr. Rudolph Nauta. (Peaux heeft het huis nr. 10 geerfd van zijn schoonvader.)


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0113v van 14 jun 1789 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Drie Roemerssteeg 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPierre Peaux c.u.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0117v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Drie Roemerssteeg 1Drie Roemerssteeg OZhuis
 
koperHarmanus Peaux koopman150-00-00 CG
huurderBaukjen Rimmerts
naastligger ten oostenElisabeth Soomers Westzaandam
naastligger ten zuidenElisabeth Soomers Westzaandam
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenHarmanus Peaux
verkoperElisabeth SoomersWestzaandam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmannus Peaux koopt huis in de Drie Romerssteeg. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. de steeg, ten N. de moeder van de koper. Gekocht van Elisabeth Somers te West Zaandam.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-032 Drie Roemerssteeg 1Y Rodenhuis0-15-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
E-150Drie Roemerssteeg 1Dieuwke Pieters Burghoutgeb 1791 ... , ovl 25 jan 1813 HRL; wijk E-150, dv Pieter Klases B, en Eelkje Berends Siderius; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-150Drie Roemerssteeg 1Syds Schaaff... (GAH1111); erven wed. S.S. eigenaar wijk E-046; gebruikers de dienstboden, 1814. (GAH204); id. van wijk E-150; gebruiker Willem D. Tadema, hovenier, 1814. (GAH204); id. van wijk H-142; gebruiker Rein D. Akkerboom, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-150Drie Roemerssteeg 1Willem Dirks Tadema... Kerk HRL 1803, 1805, 1807, 1810, BS huw 1813, ovl 1815, huw 1816, ovl 1828, ovl 1847; gebruiker wijk E-150, hovenier; eigenaar is S. Schaaff wed. erven, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-150Drie Roemerssteeg 1S Schaaff wed & ervenWillem D Tadema hovenier


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1250Drie Roemerssteeg 1Daniel OolgaardHarlingendistelateurhuis en erf (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-150Drie Roemerssteeg 1Elisabeth van der Woude... 1811, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-180; oud 66 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, wijk E-150; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-150Drie Roemerssteeg 1Johan P Daumoud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stokersknecht, wijk E-150; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-150LaanenJohan Peter Daum29 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, stokersknegt
E-150LaanenTjietske Kamminga27 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-150LaanenJohannes Daum4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-150LaanenYmke Daum3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-150LaanenJan Daum1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-150LaanenElisabeth van der Woude66 jWolvegagezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-150Drie Roemerssteeg 1Cornelis Eeltjes Tigchelaar... T, en Feikje Blombergen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1834, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk E-150; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk E-121; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1250E-150 (Drie Romersteeg)Daniël Oolgaardwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1250E-145 (Drie Romersteeg)Anna en Dorothea Margaretha Snijderwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1250Drie Roemerssteeg 1 (E-145)Johan Christiaan Schuil


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Drie Romersteeg 1 Johannes Fluitbootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600
  terug