Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Drie Roemersteeg 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDrie Roemersteeg 3(niet bekend)6-033 E-151E-146


Naastliggers vanDrie Roemersteeg 3
ten oostenVoorstraat 14
ten zuidenDrie Roemersteeg 5
ten westende Drie Roemersteeg
ten noordenDrie Roemersteeg 1


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0270r van 22 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0275r van 5 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenHaring Reiners


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0275r van 5 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenHaring Reiners


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0029r van 30 okt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBauck Wybes


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0142r van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Hendrix c.u.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0068v van 17 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenHaring Reiners


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0068v van 17 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenHaring Reiners


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0184v van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHaring Reyners
naastligger ten noordenHaring Reyners


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0184v van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHaring Reyners
naastligger ten noordenHaring Reyners


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0043v van 19 mei 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Clasen Kimswerd
naastligger ten noordenvrijster Janke Jacobs


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0043v van 19 mei 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Clasen Kimswerd
naastligger ten noordenvrijster Janke Jacobs


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0184r van 14 nov 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Cornelis Reyers


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0186v van 5 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Reyers


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0212r van 10 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHaeringh Minnes, gehuwd met
naastligger ten zuidenGeertie Cornelis


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0238v van 1 okt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 3Drie Roemerssteeg OZ [staat: Romersteeg]100‑00‑00 CGhuis met een woning ten zuiden
koperClaes Oeges, gehuwd met
koperBerber Uylkes
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Dirk Sickes
naastligger ten zuideneen woning ook in deze koop begrepen
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Romersteeg]
naastligger ten noordenGeertie Cornelis, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hareng Minnes
verkoperGeertie Cornelis, gehuwd met
verkoperHareng Minnes


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0280v van 29 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Oeges


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0056v van 7 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLieuwe Huiberts


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0324r van 16 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Lieuwe Huiberts


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0015v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYmkjen Luitjens


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0154v van 1 mei 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Huibert Lieuwes


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0168v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Huibert Lieuwes


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0113v van 14 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 3Drie Roemerssteeg OZ90‑00‑00 GGhuis
kopervroedsman Pierre Peaux, gehuwd met
koperElisabeth Siccema
huurderkorporaal Holkamp
huurderJeltje Annes
naastligger ten oostenburgemeester Schaaff
naastligger ten zuidenPierre Peaux c.u.
naastligger ten westenDrie Romerssteeg
naastligger ten noordenPierre Peaux c.u.
verkoper q.q.Arnoldus Wiglinghuizen, administrator overgerechtsbode
verkoper van 2/3Ymkje Baniers
erflaterwijlen Ymkje Luitjens Roorda
erflaterwijlen Grietje Lieuwes
verkoper van 1/3de kinderen van Hubert Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPierre Peaux, mede-vroedschap x Elisabeth Siccama koopt huis in de Drie Romerssteeg. Ten O. de burgemeester Schaaff, ten W. die steeg, ten Z. en N. de koper. Gekocht van Arnoldus Wiglinghuizen, gerechtsbode, als curator over Ymkje Baniers, die het voor 2/3 erfde van haar grootmoeder Ymkje Luitjens Roorda en haar moei Grietje Lieuwes, en voor 1/3 van de kinderen van Huibert Lieuwes die het erfden van hun grootmoeder Ymkje Luitjens Roorda, voor 90 gg.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0117v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenElisabeth Soomers Westzaandam
naastligger ten noordenHarmanus Peaux


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0117v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenElisabeth Soomers Westzaandam
naastligger ten noordenHarmanus Peaux


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-033, pag. 128Drie Roemersteeg 3S Schaaff wed1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-151Drie Roemersteeg 3G Steengebruiker van wijk E-151, zonder beroep; medegebruiker Harent Pieters vd Sluis, sjouwer; eigenaar is IJ. Rodenhuis, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-151Drie Roemersteeg 3Harent Pieters van der Sluis... vdS, en Aukje Sjerps; BS huw 1817, huw 1823, ovl 1833, ovl 1837, ovl 1855, ovl 1871; gebruiker van wijk E-151, sjouwer; medegebruiker G. Steen, zonder beroep; eigenaar is IJ. Rodenhuis, 1814. (GAH204)0); LUIS, JACOB ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-151Drie Roemersteeg 3Ype Jetzes Rodenhuis... Gratama, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-046, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-151; gebruikers G.R. Steen, zonder beroep, Harent Pieters vd Sluis, sjouwer, 1814. (GAH204); afsluiting ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-151Drie Roemersteeg 3Y Rodenhuis G R Steen zonder beroep
E-151Drie Roemersteeg 3Y Rodenhuis Harent Pieters van der Sluis sjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1251Drie Roemersteeg 3Ype RodenhuiswethouderHarlingenhuis en erf (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-151Drie Roemersteeg 3Geertje van der Werfoud 43 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-151; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-151Drie Roemersteeg 3Geeske Annes Gerbranda... 1807, BS huw 1831, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk E-183; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-151; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-151Drie Roemersteeg 3Gerben Velthuis... Franeker, ovl 22 sep 1863 HRL, huwt met Getje/Geertje vd Werf, schoenmaker, Rooms Katholiek, ovl wijk E-151, zv Jacob V, en Foekje Dirks; BS ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk E-182; oud 37 jaar, geb Franeker en ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-151LaanenGeeske Gerbranda32 jgeenHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar
E-151LaanenMarijke Onsman7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-151LaanenGrietje Onsman6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-151LaanenGerben Velthuis37 jschoenmakerFranekergezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
E-151LaanenGeertje van der Werf43 jWorkumgezin 2, v, protestant, gehuwd
E-151LaanenFoekje Velthuis11 jFranekergezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-151Drie Roemersteeg 3Foekje Velthuis, overleden op 25 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 18 jr, geboren Franeker 26/4/1828, drieRomerssteeg E 251 (moet zijn:151). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-151Drie Roemersteeg 3Simon Petrus Wink... W, en Catharina Heringa; BS huw 1842 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, wijk B-129, wijk E-151, wijk H-205; oud 46 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk C-197; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1251Drie Romersteeg E-151Pieter Tj. Metzelaarwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3597Drie Romersteeg E-146Pieter Tjerks Metzelaarwoonhuis


1889 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49090 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 306 en 311 van 30 jan 1889
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-146Drie Roemersteeg 3provisionele en finale toewijzingfl. 1949huis met erf op de romersteeg E-146
 
verkoperSibbeltje Metselaar (tevens als moeder van en voogd over Anna en Ynse kuiper, wv Govert Kuiper)
koperSytze Goverts (tevens als toeziend voogd)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3597Drie Roemersteeg 3 (E-146)Sytze L. Govertswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Drie Romersteeg 3 Pier Glasreinigerf. 500f. 700
  terug