Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 14(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)A-064A-058


Naastliggers vanDroogstraat 14
ten oostenNoorderhaven 95
ten zuidenNoorderhaven 93
ten westenDroogstraat 12
ten noordende Droogstraat


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0098v van 16 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0173r van 25 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0032r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostenSybren Hessels


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0274v van 1 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0190v van 25 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0216r van 23 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0047v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0078v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 93, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-192/2, pag. 15Droogstraat 14Gerrit van Danswijk


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-064Droogstraat 14Gerrit Abrahams van Danswijk... HRL, huwt met IJda Lolkes IJlstra op 14 okt 1810 HRL, komt van HRL, koopt een huis in 1798, ovl in wijk A-064; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814, ovl 1849; wed. G. vD. eigenaar en gebruiker van wijk A-064, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Droogstraat 14G. van Danswijkfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-064Droogstraat 14wed G van Danswijkwed G van Danswijkwinkeliersche


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 371Droogstraat 14wed. Cornelis Mollema Harlingenpakhuis (140 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-064Droogstraat 14Antje Pieters Kuiken... Sijbrens K, en Tetje Pieters de Groot; BS ovl 1827; 1828 huwelijken, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-064, wijk D-076, 165, wijk I-021; oud 44 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk D-030; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-064Droogstraat 14Hendrik Jitses Wouda... zv Jitze Sijbes W, en Grietje Hendriks Spoelstra; BS huw 1828, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-064, wijk D-076, 165, wijk I-021; oud 37 jaar, geb Stiens en wonende te HRL. 1839, kooltjer en winkelier, wijk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-064Droogstraat 14Yda Lolkes IJlstra... HRL 1810, BS ovl 1849; oud 70 jaar, (vnm: IJetje L. ), geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-064; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-064DroogstraatYetje L IJlstra70 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, weduwe


1849 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1681 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-064Droogstraat 14Ytje Lolkes IJlstra, overleden op 25 oktober 1849winkeliersche (Droogstraat A 64), wed. Gerrit van Danswijk, geen kinderen, zuster van wijlen Henning (vader van Antje Hennings IJlstra, vrouw van Johannes Hendriks Godthelp) en wijlen Wessel Lolkes IJlstra (vader van Lolke, Eeke en wijlen Michiel Wessels IJlstra, vader van minderjarige Riek, Wessel, Janke, Pieter, Petronella en Yda Michiels IJlstra). Saldo fl. 1.002,12. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 370Achterstraat A-064H. van Schouwenburg woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 370 A-ong N. N.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 380Droogstraat 14 (A-058)Trijntje Lautenbach (wed. T. Zoete, en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 14J. v/d Weidetimmerman


2023
0.14607691764832


  terug