Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 15 1-000 1-039 1/2 A-287 A-086
Naastliggers vanDroogstraat 15
ten oostende Zeilmakersstraat
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 13
ten noordende Zoutsloot


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0137r van 10 okt 1728 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 15Zoutsloot ZZ bij Bargebuirenspijphuis, fabriek dakpannnen enz
 
koperWybe Gerryts koopman1300-00-00 GG
naastligger ten oostenstraat naar Bargebuirenpijp
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJan Aukes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHaye Aukes Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Gerrits koopt een pan- en estrikwerk met woonhuis, hof met bomen etc., wagenhuis en paardenstal etc., zz. Zoutsloot, bij de Bargebuurtspijp. Ten O. de straat die naar de Bargeburen loopt, ten Z. de Droogstraat, ten W. Jan Aukes Backer, ten N. de Zoutsloot. Alle goederen tegen taxatie, voor 861 cg.. Gekocht van Haye Pyters, voor 1310 gg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0161v van 24 okt 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 15Zoutsloot bij de Bargebuurtsterpijppan- en estrikwerk met een knechtswoning en paardenstal
 
koper door niaarAuke Backer koopman300-00-00 GG
koper door niaarDouwe Hanekuik, gehuwd metkoopman
koper door niaarGeertje Hanekuik
geniaarde koperGijsbert Sybes Salverdakoopman
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: de straat lopend naar de pijp toe]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenAuke Jans Backer koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperoud burgervaandrig Meinte Andrys Brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Bakker, koopman, en Douwe Hanekuyk, koopman, als man en voogd over zijn huisvrouw Geertje Hanekuyk, kopen, na niaar sanguinis en vicinitatis tegen Gijsbert Sybes Salverda, koopman, beide 1/2 wel ter neering staande pan- en estrikwerk, sampt knegts woninge, paardestallinge c.a. met de bloks, ovenhuys, oven, turfschuir, kleymolen etc. bij de Bargebuirsterpijp aan de Soutsloot. Ten O. genoemde pijp, ten Z. de Droogstraat, ten W. koopman Auke Jans Backer, ten N. de Soutsloot. Gebruikt door de verkoper. Geen grondpacht. Gekocht van oud burgervaandrig Meinte Andrys Brouwer, voor 300 gg.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0013r van 26 jul 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 13, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan A. Bakker


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0145r van 17 dec 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 15Droogstraat NZtuin, hof, zomerhuis en wagenhuis
 
koperDooitze Theunis kooltjer325-00-00 GG
huurderde heer Braunius
naastligger ten oostenPieter Hanekuik koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJan Aukes Bakker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Aukes Bakkerkoopman


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0039r van 26 okt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 15Droogstraat NZhoutschuur
 
koper door niaarSikko Popta mr. chirurgijn590-00-00 GG
geniaarde koperSjoerd Tjeerdskoopman Gaast
huurderJacob Tjallingii
naastligger ten oostenDooitse Teunis
naastligger ten zuidenDroogstraatnotaris
naastligger ten westenvan Dalsen
naastligger ten noordenZoutsloot
Jan Hannema, gelastigde
dr. Wybe Jacobs Hanekuik, gelastigde
Pieter Huidekoper, gelastigden van
verkoperJan A. BakkerAmsterdam


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-039 Droogstraat 15Jan D Zeilmaker3-00-00 CG


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 292Droogstraat 15Simon BoonHarlingenzeehandelaarplaisiertuin (182 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 293Droogstraat 15Simon BoonHarlingenzeehandelaarschuur en erf (590 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 293 Simon BoonHarlingengedeeltelijk afgebroken en slechting van een houtstek


1871 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Droogstraat 15 (Hannemahuis), HarlingenDroogstraat 15 (Hannemahuis)Prins, M W;Zwanenburgdeze steen is gelegd door
M.W. PRINS.
op 31 october 1871
prins & zwanenburg
Gevonden op zolder van Franekereind 30/32.
Volgens de 'Lijst van de nummering der huizen' van 1880 is 'Prins & Zwanenburg' eigenaar van een 'kantoor en pakhuis' in de Droogstraat, dan nieuw genummerd A 86. Dat is tegenwoordig Droogstraat 15. Aangenomen mag worden dat de steen is gelegd bij de bouw van dat pand.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3318A-085 (Droogstraat)Jan Foekens Foekensplek grond
Sectie A nr. 3317A-086 (Droogstraat) Prins & Zwanenburgkantoor en pakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3317Droogstraat 15 (A-086)Johannes Berndespakhuis


1912 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Droogstraat 15 hartog van essohuidenzouterij14


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr.Ned. Huiden-Wolhandel, enz.235
  terug