Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Droogstraat 15,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 15 1-000 1-039 1/2 A-287 A-086
Naastliggers vanDroogstraat 15
ten oostende Zeilmakersstraat
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 13
ten noordende Zoutsloot


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0137r van 10 okt 1728 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 15Zoutsloot ZZ bij Bargebuirenspijphuis, fabriek dakpannnen enz
 
koperWybe Gerryts burgerkoopman1300-00-00 GG
naastligger ten oostenstraat naar Bargebuirenpijp
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJan Aukes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHaye Aukes Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Gerrits koopt een pan- en estrikwerk met woonhuis, hof met bomen etc., wagenhuis en paardenstal etc., zz. Zoutsloot, bij de Bargebuurtspijp. Ten O. de straat die naar de Bargeburen loopt, ten Z. de Droogstraat, ten W. Jan Aukes Backer, ten N. de Zoutsloot. Alle goederen tegen taxatie, voor 861 cg.. Gekocht van Haye Pyters, voor 1310 gg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0161v van 24 okt 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 15Zoutsloot bij de Bargebuurtsterpijppan en estrikwerk met een knechtswoning en paardenstal
 
koperGijsbert Sybes Salverda koopman300-00-00 GG
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: de straat lopend naar de pijp toe]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenAuke Jans Backer koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperoud burgervaandrig Meinte Andrys Brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Bakker, koopman, en Douwe Hanekuyk, koopman, als man en voogd over zijn huisvrouw Geertje Hanekuyk, kopen, na niaar sanguinis en vicinitatis tegen Gijsbert Sybes Salverda, koopman, beide 1/2 wel ter neering staande pan- en estrikwerk, sampt knegts woninge, paardestallinge c.a. met de bloks, ovenhuys, oven, turfschuir, kleymolen etc. bij de Bargebuirsterpijp aan de Soutsloot. Ten O. genoemde pijp, ten Z. de Droogstraat, ten W. koopman Auke Jans Backer, ten N. de Soutsloot. Gebruikt door de verkoper. Geen grondpacht. Gekocht van oud burgervaandrig Meinte Andrys Brouwer, voor 300 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-039 Droogstraat 15Jan D Zeilmaker3-00-00 CG


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 292Droogstraat 15Simon BoonHarlingenzeehandelaarplaisiertuin (182 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 293Droogstraat 15Simon BoonHarlingenzeehandelaarschuur en erf (590 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 293 Simon BoonHarlingengedeeltelijk afgebroken en slechting van een houtstek


1871 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Droogstraat 15 (Hannemahuis), HarlingenDroogstraat 15 (Hannemahuis)Prins, M W;Zwanenburgdeze steen is gelegd door
M.W. PRINS.
op 31 october 1871
prins & zwanenburg
Gevonden op zolder van Franekereind 30/32.
Volgens de 'Lijst van de nummering der huizen' van 1880 is 'Prins & Zwanenburg' eigenaar van een 'kantoor en pakhuis' in de Droogstraat, dan nieuw genummerd A 86. Dat is tegenwoordig Droogstraat 15. Aangenomen mag worden dat de steen is gelegd bij de bouw van dat pand.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3318A-085 (Droogstraat)Jan Foekens Foekensplek grond
Sectie A nr. 3317A-086 (Droogstraat) Prins & Zwanenburgkantoor en pakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3317Droogstraat 15 (A-086)Johannes Berndes


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Droogstr.Ned. Huiden-Wolhandel, enz.235
  terug