Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Droogstraat 22 (niet bekend) (niet bekend) A-062 A-058
Naastliggers vanDroogstraat 22
ten oostende Droogstraat
ten zuidenHoogstraat 19
ten westende Hoogstraat
ten noordende Droogstraat


 


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0274v van 5 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 22Droogstraat ZZ in de noorder nieuwe stadhuis met ledige plaats daar achter
 
koperArien Dircks, gehuwd methoutkoper200-00-00 GG
koperHeyltie Pieters
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Hots copster4-18-00 CG
naastligger ten oostenPieter Taeckes
naastligger ten zuiden
naastligger ten westenburgemeester Harmen Gerryts Phelten
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperEpe Feddes, gehuwd metbrouwer
verkoperHendrickien Tiebbes


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0313v van 5 mei 1622 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 22Droogstraat ZZ op de hoekhuis met plaats daar naast
 
koperCornelis Jeltis, gehuwd met370-00-00 GG
koperAntie Jelles
koperRitske Aebes, gehuwd met
koperAntie Aesges
bewonerTrijn Tiaerdts
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: nieuwe sint jacobstraat]
naastligger ten zuidenTiman Andries c.soc.
naastligger ten westenPiebe timmerman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Jacob Jacobs, voogd vanLeeuwarden
verkoperAmeltie AllertsLeeuwarden
verkoperFecke Allerts AnskamaLeeuwarden


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0363v van 6 sep 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 22Droogstraatgrondpacht van 4-18-00 CG
 
koperJelmer Pieters, gehuwd met50-00-00 CG
koperTyesck Tyepkes Epema
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Arian Dircks4-18-00 CG
naastligger ten oostenPieter Taeckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenburgemeester Harmen Gerryts Phelten
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Sibrandi, gehuwd met
verkoperJelke Timans


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0008r van 25 mrt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 22Droogstraat ZZkamer
 
koperWypke Tiaardts, gehuwd met200-00-00 GG
koperTrijn Hendricks
verpachter grondJelle Jaspers 4-18-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Takes
naastligger ten zuidenWypke Tiaardts, gehuwd met
naastligger ten zuidenTrijn Hendricks
naastligger ten westenburgemeester Harmen Gerryts
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperArian Dircks, gehuwd met
verkoperHeyltie Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWypke Tiaardts x Trijn Hendricks koopt camer zz. Droogstraat. Ten W. de burgemeester Harmen Gerryts, ten O. wd. Pieter Takes, ten Z. de koper. Grondpacht 4 cg 18 st aan Jelle Jaspers. Gekocht van Arien Dircks.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0009r van 24 apr 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 22[niet vermeld]schuur met plaats erachter
 
koper door niaarTiaardt Lolles 160-00-00 GG
geniaarde koperInne Tiaerdtsen, gehuwd methoutkoper
geniaarde koperYebel Jans
naastligger ten oostenTiaard Lolles
naastligger ten zuidenhet huis gekocht door Wypcke Tiaardtsen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelmer Pytters
naastligger ten noorden [staat: westen]Droogstraat
verkoperAgge Tietes


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0010v van 24 apr 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0063v van 19 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0063v van 19 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0063v van 19 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0063v van 19 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0063v van 19 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0063v van 19 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0063v van 19 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0063v van 19 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0063v van 19 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0063v van 19 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0054va van 5 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDroogstraat


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0063v van 19 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0054va van 5 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0077v van 13 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende kamer van oud majoor van de militie Antonius Haubois


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0230r van 9 dec 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrick Goverts


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0025v van 22 okt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Goverts n.u.


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0054r van 7 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 22Droogstraat ZZwoning
 
koperWillem Willems, gehuwd metstadsmetselaar80-00-00 CG
koperAntje Reins
naastligger ten oostenSybe Janzen Reyer
naastligger ten zuidenWillem Willems
naastligger ten westenWillem Willems
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Lijsbeth Haubois, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hendrik Goverts
verkoper van 1/2Antje Anthonis, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Ebbe Rinzes


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0025v van 22 okt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0080v van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJelle Jochums c.u.


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0087v van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 22Droogstraat ZZwoning
 
koperJelle Jochums, gehuwd methuistimmerman187-00-00 GG
koperHendrikjen Jurjens
huurderWillem Gerbens 17-00-00 CG
naastligger ten oostenYsak Roozen koopman
naastligger ten zuidenYpke Douwes c.u.
naastligger ten westen[het steegje naar] Ypke Douwes c.u.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/6Willem Johannisbontwever
verkoper van 1/6Frans Johannisbontwever
verkoper van 1/6minderjarige jongeman Robijn Johannis
verkoper van 3/12Lijsbet Ekes Ecoma bejaarde vrijsterWelsrijp
verkoper van 1/12meerderjarige vrijster Lijsbet Pieters
verkoper van 1/12Hylke PyttersvarensgezelFraneker
verkoper van 1/12minderjarige jongeman Hans Pieters


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0103v van 14 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Lourens n.u.


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0085v van 4 sep 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 22Droogstraat ZZwoning
 
koperAlbert Yebs, gehuwd met95-00-00 GG
koperSjieuwke Doedes
huurderwijlen Hendrikjen Jurjens
naastligger ten oostenRoelof Tjerkx bontwever
naastligger ten zuidenAuke Aukes
naastligger ten westen[het steegje naar] Auke Aukes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.burgervaandrig Pyter Gerbens Clamstra, redder
verkoper q.q.Albert Yebs, redder vanmr. bakker
verkoperde boedel van wijlen Hendrikjen Jurjens, laatst weduwe van
verkoperwijlen Jacob Lourensrogverschieter


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0103v van 14 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0155v van 8 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJetze Rinses


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0155v van 8 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0112r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 22Droogstraat ZZ bij achter de Rode Ploeghuis
 
koperJan van Slooten, gehuwd met200-00-00 GG
koperRoelofje Blom
huurderYpe van der Werf c.u.23-08-00 GG
naastligger ten oostenJ. Radsma
naastligger ten zuidenPierus Abes
naastligger ten westende heer S. Wybenga
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJetze Rinsesmr. bakker


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0175v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 22Droogstraat ZZ bij achter de Roode Ploeghuis
 
koperHaring Wiegers turfdrager112-21-00 GG
huurderYpe van der Werff c.u.23-00-00 GG
naastligger ten oostenJ. Radsma
naastligger ten zuidenPier Abes
naastligger ten westende heer S. Wybenga
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJetze Rinses, houder van het reversaal ten laste van
verkoperJ. van Slooten, gehuwd met
verkoperRoelofje Blom


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0028v van 29 apr 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0254v van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 22Droogstraat ZZ wijk B-066huis
 
koperDoekele Hendriks, gehuwd met136-00-00 CG
koperGrietje Lammerts
huurderGerardus van Kempen c.u.
naastligger ten oostende weduwe van J. Radsma
naastligger ten zuidende weduwe van D. Schiere
naastligger ten westenFontein
naastligger ten westenTetrode
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperWieger HaringshuistimmerknechtOosterbierum


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-062Droogstraat 22Hendrik Grimijzer... 23 nov 1809, ged 19 dec 1809 Grote Kerk HRL; dv Hendrik Grimmerten en Aaltje Visser; gebruiker van wijk A-062, huisknegt, medegebruiker IJmke IJpes wed., gealimenteerd, eigenaar is H. Westra, 1814. (GAH204); H.G. en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-062Droogstraat 22Henricus Jans Westra... A-042; gebruikers Jacob Smith, schrijnwerker, Jarig Westra, med. doctor, 1814. (GAH204); id. van wijk A-062; gebruikers H. Grimijzer, huisknegt, IJmke IJpes wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk A-087, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-062Droogstraat 22Ymke IJpes... links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH6650); wed. IJ. IJ. gebruiker wijk A-062, gealimenteerd; medegebruiker H. Grimijzer, huisknegt; eigenaar is H. Westra, 1814. (GAH204); Jacob Doedes ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-062Droogstraat 22H Westra H Grimijzer huisknegt
A-062Droogstraat 22Ymke Ypes wedgealimenteerd


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-062Droogstraat 22Pietje Piers Hoogstra, overleden op 3 juli 1828dochter van Pier Pieters Hoogstra, timmermansknecht Agterstraat A 62, en Maria Michiels, naaivrouw, zuster van minderjarige Jetske, Klaske en Sibrigje Piers Hoogstra. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 380Droogstraat 22Watze Johannes RuitengaHarlingenapothecarhuis en erf (55 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-062Droogstraat 22Hendrik Hinselman... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1835, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-117, 118, 62, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 380A-062 (Achterstraat)Geertje G. Platwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 380A-058 (Droogstraat)Tjepke Zoetewoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Droogstraat 22wed. W. Nauta Ezn.jongens: 2, meisjes: 0
vrouwen: 0
verver1 januari 1906 de zaak opgeheven


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Droogstraat 22 Watze de Graafwerkman
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 22W. de Graafopperman


1965 - adresboekadresnaam
Droogstraat 22G. (Gerrit) Dijkstra
  terug