Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Droogstraat 22(niet bekend)(niet bekend)A-062A-058


Naastliggers vanDroogstraat 22
ten oostende Droogstraat
ten zuidenHoogstraat 19
ten westende Hoogstraat
ten noordende Droogstraat


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0232r van 30 nov 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRienck smid


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0274v van 5 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 22Droogstraat ZZ in de noorder nieuwe stad200‑00‑00 GGhuis met ledige plaats daar achter
koperArien Dircks, gehuwd methoutkoper
koperHeyltie Pieters
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Hots copster4‑18‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Taeckes
naastligger ten zuiden
naastligger ten westenburgemeester Harmen Gerryts Phelten
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperEpe Feddes, gehuwd metbrouwer
verkoperHendrickien Tiebbes


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0313v van 5 mei 1622 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 22Droogstraat ZZ op de hoek370‑00‑00 GGhuis met plaats daar naast
koperCornelis Jeltis, gehuwd met
koperAntie Jelles
koperRitske Aebes, gehuwd met
koperAntie Aesges
bewonerTrijn Tiaerdts
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: nieuwe sint jacobstraat]
naastligger ten zuidenTiman Andries c.soc.
naastligger ten westenPiebe timmerman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Jacob Jacobs, voogd van te Leeuwarden
verkoperAmeltie Allerts te Leeuwarden
verkoperFecke Allerts Anskama te Leeuwarden


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0363v van 6 sep 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 22Droogstraat50‑00‑00 CGgrondpacht van 4-18-00 CG
koperJelmer Pieters, gehuwd met
koperTyesck Tyepkes Epema
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Arian Dircks4‑18‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Taeckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenburgemeester Harmen Gerryts Phelten
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Sibrandi, gehuwd met
verkoperJelke Timans


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0008r van 25 mrt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 22Droogstraat ZZ200‑00‑00 GGkamer
koperWypke Tiaardts, gehuwd met
koperTrijn Hendricks
verpachter grondJelle Jaspers 4‑18‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Takes
naastligger ten zuidenWypke Tiaardts, gehuwd met
naastligger ten zuidenTrijn Hendricks
naastligger ten westenburgemeester Harmen Gerryts
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperArian Dircks, gehuwd met
verkoperHeyltie Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWypke Tiaardts x Trijn Hendricks koopt camer zz. Droogstraat. Ten W. de burgemeester Harmen Gerryts, ten O. wd. Pieter Takes, ten Z. de koper. Grondpacht 4 cg 18 st aan Jelle Jaspers. Gekocht van Arien Dircks.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0010v van 24 apr 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0009r van 24 apr 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 22[niet vermeld]160‑00‑00 GGschuur met plaats erachter
koper door niaarTiaardt Lolles
geniaarde koperInne Tiaerdtsen, gehuwd methoutkoper
geniaarde koperYebel Jans
naastligger ten oostenTiaard Lolles
naastligger ten zuidenhet huis gekocht door Wypcke Tiaardtsen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelmer Pytters
naastligger ten noorden [staat: westen]Droogstraat
verkoperAgge Tietes


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0063v van 19 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0097v van 2 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouwe Douwes


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0147v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouwe Douwes


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0058v van 19 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouue Douues


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0131r van 10 mei 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouwe Douwes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0206r van 19 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouue Douues


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0124v van 2 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouue Douues de oude


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0165r van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouue Douues de oude


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0022r van 10 sep 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDouwe Douwes


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0152r van 17 mei 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Douwe Douwes


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0054va van 5 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0243r van 14 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHabois majoor


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0066v van 12 nov 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmajoor Haubois


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0077v van 13 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamer van oud majoor van de militie Antonius Haubois


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0230r van 9 dec 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Goverts


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0025v van 22 okt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Goverts n.u.


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0054r van 7 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 22Droogstraat ZZ80‑00‑00 CGwoning
koperWillem Willems, gehuwd metstadsmetselaar
koperAntje Reins
naastligger ten oostenSybe Janzen Reyer
naastligger ten zuidenWillem Willems
naastligger ten westenWillem Willems
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Lijsbeth Haubois, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hendrik Goverts
verkoper van 1/2Antje Anthonis, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Ebbe Rinzes


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0179v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Willems stadsmetselaar


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0080v van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelle Jochums c.u.


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0087v van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 22Droogstraat ZZ187‑00‑00 GGwoning
koperJelle Jochums, gehuwd methuistimmerman
koperHendrikjen Jurjens
huurderWillem Gerbens 17‑00‑00 CG
naastligger ten oostenYsak Roozen koopman
naastligger ten zuidenYpke Douwes c.u.
naastligger ten westen[het steegje naar] Ypke Douwes c.u.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/6Willem Johannisbontwever
verkoper van 1/6Frans Johannisbontwever
verkoper van 1/6minderjarige jongeman Robijn Johannis
verkoper van 3/12Lijsbet Ekes Ecoma bejaarde vrijster te Welsrijp
verkoper van 1/12meerderjarige vrijster Lijsbet Pieters
verkoper van 1/12Hylke Pyttersvarensgezel te Franeker
verkoper van 1/12minderjarige jongeman Hans Pieters


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0103v van 14 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Lourens n.u.


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0085v van 4 sep 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 22Droogstraat ZZ95‑00‑00 GGwoning
koperAlbert Yebs, gehuwd met
koperSjieuwke Doedes
huurderwijlen Hendrikjen Jurjens
naastligger ten oostenRoelof Tjerkx bontwever
naastligger ten zuidenAuke Aukes
naastligger ten westen[het steegje naar] Auke Aukes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.burgervaandrig Pyter Gerbens Clamstra, redder
verkoper q.q.Albert Yebs, redder vanmr. bakker
verkoperde boedel van wijlen Hendrikjen Jurjens, laatst weduwe van
verkoperwijlen Jacob Lourensrogverschieter


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0144r van 15 dec 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0155v van 8 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJetze Rinses


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0188r van 16 mei 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. Rinzes


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0112r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 22Droogstraat ZZ bij achter de Rode Ploeg200‑00‑00 GGhuis
koperJan van Slooten, gehuwd metde Rode Ploeg
koperRoelofje Blom
huurderYpe van der Werf c.u.23‑08‑00 GG
naastligger ten oostenJ. Radsma
naastligger ten zuidenPierus Abes
naastligger ten westende heer S. Wybenga
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJetze Rinsesmr. bakker


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0175v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 22Droogstraat ZZ bij achter de Roode Ploeg112‑21‑00 GGhuis
koperHaring Wiegers turfdrager
huurderYpe van der Werff c.u.23‑00‑00 GG
naastligger ten oostenJ. Radsma
naastligger ten zuidenPier Abes
naastligger ten westende heer S. Wybenga
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJetze Rinses, houder van het reversaal ten laste van
verkoperJ. van Slooten, gehuwd met
verkoperRoelofje Blom


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0028v van 29 apr 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0254v van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 22Droogstraat ZZ wijk B-066136‑00‑00 CGhuis
koperDoekele Hendriks, gehuwd met
koperGrietje Lammerts
huurderGerardus van Kempen c.u.
naastligger ten oostende weduwe van J. Radsma
naastligger ten zuidende weduwe van D. Schiere
naastligger ten westenFontein
naastligger ten westenTetrode
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperWieger Haringshuistimmerknecht te Oosterbierum


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-062Droogstraat 22Hendrik Grimijzer... 23 nov 1809, ged 19 dec 1809 Grote Kerk HRL; dv Hendrik Grimmerten en Aaltje Visser; gebruiker van wijk A-062, huisknegt, medegebruiker IJmke IJpes wed., gealimenteerd, eigenaar is H. Westra, 1814. (GAH204); H.G. en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-062Droogstraat 22Henricus Jans Westra... A-042; gebruikers Jacob Smith, schrijnwerker, Jarig Westra, med. doctor, 1814. (GAH204); id. van wijk A-062; gebruikers H. Grimijzer, huisknegt, IJmke IJpes wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk A-087, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-062Droogstraat 22Ymke IJpes... links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH6650); wed. IJ. IJ. gebruiker wijk A-062, gealimenteerd; medegebruiker H. Grimijzer, huisknegt; eigenaar is H. Westra, 1814. (GAH204); Jacob Doedes ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-062Droogstraat 22H Westra H Grimijzer huisknegt
A-062Droogstraat 22H Westra Ymke Ypes wedgealimenteerd


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 270 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-062Droogstraat 22Pietje Piers Hoogstra, overleden op 3 juli 1828dochter van Pier Pieters Hoogstra, timmermansknecht Agterstraat A 62, en Maria Michiels, naaivrouw, zuster van minderjarige Jetske, Klaske en Sibrigje Piers Hoogstra. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 380Droogstraat 22Watze Johannes RuitengaapothecarHarlingenhuis en erf (55 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-062Droogstraat 22Hendrik Hinselman... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1835, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-117, 118, 62, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 380Achterstraat A-062Geertje G. Platwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 380Droogstraat A-058Tjepke Zoetewoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Droogstraat 22wed. W. Nauta Ezn.jongens: 2, meisjes: 0
vrouwen: 0
verver1 januari 1906 de zaak opgeheven


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Droogstraat 22 Watze de Graafwerkmanf. 0f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 22W. de Graafopperman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 22G. (Gerrit) Dijkstra
  terug