Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 26
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Droogstraat 26(niet bekend)(niet bekend)B-066(niet bekend)


Naastliggers vanDroogstraat 26
ten oostenHoogstraat 25
ten zuidenHoogstraat 23
ten westende Droogstraat
ten noordende Droogstraat


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0161r van 29 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0232r van 30 nov 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSyds Lyuwes


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0140r van 6 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0173av van 7 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0022r van 10 sep 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHans Keimpes


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0165v van 12 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0055v van 30 nov 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0270v van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0179v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Hotse Swerms


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0336r van 2 mrt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0215r van 7 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0144r van 15 dec 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Pytters Schenk


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0047r van 25 okt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 26, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat
naastligger ten noordenDroogstraat


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0047r van 25 okt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 26Hoogstraat NZ naast de Roode Ploeg2500‑00‑00 CGhuis, tuin met achterwoning
koperOege Feenstra, gehuwd metmr. gortmaker
koperGrietje de Vos
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Roode Ploeg de Rode Ploeg
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenHeyn Mollema
naastligger ten westenE. Travaille
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJacob Pyters Schenk, weduwnaar vanoud scheepstimmerman
verkoperwijlen Aukjen Lammerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOege Feenstra, mr. gortmaker x Grietje de Vos koopt huis met tuin en achterwoning, naast 'de Roode Ploeg'. Ten O. de Rode Ploeg, ten W. Hein Mollema en Eeltje Travaille, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Jacob Schenk, oud-scheepstimmerman, als erfgenaam van zijn vrouw Aukjen Lammerts, voor 2500 cg.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0312r van 30 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0188r van 16 mei 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende grutterij


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0188r van 16 mei 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-066Droogstraat 26Doekle Hendriks Vinia... Grote Kerk HRL 1799, 1802, BS geb 1811, hu, huw 1820, ovl 1827, ovl 1843, ovl 1887; eigenaar van wijk B-066; gebruiker H. Hempenius, 1814. (GAH204); id. van wijk B-095; gebruiker Trijntje Vinia, 1814. (GAH204); id. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-066Droogstraat 26H Hempeniusgebruiker van wijk B-066, eigenaar is Doekle Vinia, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-066Droogstraat 26Doekle Vinia H Hempenius


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 159 van 7 jul 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-066Droogstraat 26finale toewijzingfl. 256pakuis bij dit perceel
 
verkoperPieter Ouendag
koperFimke Klases Gorter


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 405Droogstraat 26Pieter van NoordencommiesHarlingenpakhuis (77 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-066Droogstraat 26Eelkje Postmageb 22 jan 1810 Tzummarum/Midlum, ovl 8 jan 1876 HRL, huwt met Job Wassenaar, N.H., dv Douwe P. en ... ; BS ovl 1876; bev.reg. HRL 1851 wijk B-066, wijk D-051, wijk G-271


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-066Droogstraat 26Janna Dieuwke van der Burg... N.H., dv Cornelis vdB, en Antje Jacobs vd Zee; BS huw 1822, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk A-264, wijk B-066, wijk G-184, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-066Droogstraat 26Job Wassenaargeb 3 apr 1802 Tzummarum/St. Jacob, huwt met Eelkje Postma, werkman, na 1880 niet meer gevonden, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk B-066, wijk D-051, wijk G-271


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 405Achterstraat B-066Hendrik H. Faberpakhuis
  terug