Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 39
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 39 1-130 1-198 A-088 A-098
Naastliggers vanDroogstraat 39
ten oostenDroogstraat 41
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 37
ten noordenDroogstraat 45


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0287v van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFedde Claes, gehuwd met
naastligger ten oostenDieuwke Pieters


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0169v van 19 jun 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 39Bij de Zoutslootkamer
 
koperDirck Claes, gehuwd metmetselaar181-14-00 GG
koperAnna Franses
verpachter grondClaes Feddes 2-16-00 CG
floreenrente1-00-00 fl
naastligger ten oostenDirck Claes c.u.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenals bewoner Pyter Feddes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Feddes, gehuwd met
verkoperEetske Reynerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Claesen, metselaar x Anna Franses kopen een kamer omtrent de Zoutsloot.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0178v van 17 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer gekocht door Jentye Johannes


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0202v van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 39Droogstraat NZkamer
 
koperFrans Jacobs de Ringh 95-00-00 GG
verpachter grondClaes Feddes c.u.2-16-00 CG
naastligger ten oostende kamer van Meynert Wytses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende brouwerij van wijlen Fedde Claesen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Feddes, gehuwd met
verkoperEetscke Riuerts


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0013v van 13 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendrie kamers verkocht door Claes Feddes


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0060v van 22 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendrie kamers gekocht door Claes Feddes


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0145r van 10 apr 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 39Droogstraat NZkamer tussen 2 andere kamers
 
koperJentie Rutgers, gehuwd met81-00-00 GG
koperArjeantie Dirckx
verpachter grondClaes Feddes 2-16-00 CG
naastligger ten oostenMaycke Jans, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jan Cornelis
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende brouwerij van Jentie Rutgers
naastligger ten noordende hof van Rein Eedes
verkoperAnna Jans, weduwe van
verkoperwijlen Sybrandt Tyaards
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJentie Rutgers x Ariaantie Dircks koopt een camer in de Droogstraat en 2 camers ten W. daaraan vast. Ten O. wd. Jan Cornelis, ten W. de brouwerij van de koper, ten Z. de Droogstraat, ten N. de hof van Reyn Yedes. Gekocht van Anna Jans wv Sybrandt Tyaardts, voor 86 gg.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0065v van 3 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende brouwerij van Jentie Rutgers


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0111v van 16 jun 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Claesen bezemmaker


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0162r van 7 feb 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 39Droogstraat NZgrondpacht van 4-00-00 GG
 
koperAlle Franssen 80-00-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit twee kamers van N. N.2-16-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJentie Rutgers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob FeddesLeeuwarden


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0128r van 17 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Trompeter


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0129r van 31 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0115v van 24 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende hof van Idske Teunis


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0089r van 17 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTiebbe Pytters Dreyer


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0221v van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Romkes Braam


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-130Droogstraat 39huis
eigenaarPiebe Auckes dogter
gebruikerPiebe Auckes dogter
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-130Droogstraat 39huis
eigenaarwed. Hans Melles
gebruikerHeere Heeres
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-130 Droogstraat 39huis
eigenaarHere Rinkes nom. uxor.
gebruikerHere Rinkes nom. uxor.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0142v van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-130 Droogstraat 39huis
eigenaarBeert Brouwer
gebruikerClaas Doedes
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0213r van 1 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0045r van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0075v van 22 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-130 Droogstraat 39Jacob Dirks, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-130 Droogstraat 39huis
eigenaarBeert Brouwer
gebruikerJacob Dirks
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-18-02 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0006v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0040r van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: woning


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0204v van 29 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende ververij en tuin van Cornelis Brouwer


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0167r van 23 feb 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Baggelaar


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0012r van 23 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0089v van 7 dec 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0223r van 2 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: diaconie


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-198 Droogstraat 39Beerend Jans1-00-00 CGsmitte


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-088Droogstraat 39Berend Jans Braameyer... G. Krijl, varensgesel, en C. Henema vrouw, werkster, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-088, smederij, 1814. (GAH204); id. van wijk A-095, smid. 1814. (GAH204); id. van wijk A-180; gebruiker is ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-088Droogstraat 39Berend J Braameyer Beerend J Braameyer smederij


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-088Droogstraat 39Hendrikje Fokkes Jagersma, overleden op 27 januari 183143 jr, winkeliersche Schritsen F 133, eerst wed. Pieter Akkerman, laatst wed. Lieuwe Rienks Dirks (zoon van Rienk Dirks, trekveerschipper Brouwersgracht G 60), moeder van minderjarige Catharina, Jetske en Fokje Lieuwes Dirks (voogd is grootvader Rienk Dirks) (uit 2e huwelijk) en minderjarige Anke Pieters Akkerman (voogd is Johannes Akkerman, koperslager Droogstraat A 88) (uit 1e huwelijk), in memorie 7006/182 doet voogd Johannes Akkerman zelfstandig aangifte. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 259Droogstraat 39Hems Johannes van der MeulenHarlingenzadelmakerstal of pakhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-088Droogstraat 39Jannetje van Vliet... te HRL. 1843, dv Dirk Wybes vV, en IJmkje Jans; BS huw 1819, ovl 1843, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk A-088; oud 51 jaar, (vnm: Jantie), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-001; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 259A-088 (Achterstraat)Hemmes van der Meulenwoonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
A-088Droogstraat 39Eene woning in de Karremansstraat, in huur bij P.D., Baanstra. Provisioneel verkocht op 12 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1870
A-088Droogstraat 39Eene woning in de Karremansstraat, in huur bij P.D., Baanstra. Finaal verkocht op 19 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 333..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 259A-098 (Droogstraat)Wijke Horjuspakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 259Droogstraat 39 (A-098)Djieuwke Posthumus (wed. J. Horjus)pakhuis
  terug