Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 47
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 47 1-131 1-200 A-091 A-102
Naastliggers vanDroogstraat 47
ten oostenDroogstraat 49
ten oostenDroogstraat 51
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 43
ten westenDroogstraat 45
ten noordenZoutsloot 38


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0339v van 9 jan 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0013v van 10 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenClaes Jacobs bakker


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0160r van 14 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van Wytse Piebes


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0013v van 13 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Wytse Piebes


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0060v van 22 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Wytse Pybes


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0038v van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 47Droogstraat NZhuis, loods, plaats en tuin
 
koperJan Jansen Huysman, gehuwd met522-07-00 GG
koperJeltye Pieters
naastligger ten oosten*steeg in eigendom
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*de schuur gekocht door Pieter Fransen
verkoperde erfgenamen van wijlen Wytse Pybes


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0049v van 25 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWytse Pybes


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0051v van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuideneen plaats


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0111v van 16 jun 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Huisman


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0129r van 31 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0139r van 9 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosteningang van het hof


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0115v van 24 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0137v van 15 nov 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende [steeg naar de] hof van rentmeester Fontein


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0070r van 30 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende [steeg naar de] hof van Fontein rentmeester


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0037v van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008v van 20 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 47Droogstraat NZhuis
 
koperFocke Martens 371-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTjerk Pytters


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0047r van 6 apr 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Focke Martens* puistermaker


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0219r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 47Droogstraat NZhuis met twee kamers
 
koper door niaarJacob Romkes Braem koopman230-10-00 GG
geniaarde koperBente Roelofs
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende hof van Jacob Romkes Braem koopman
naastligger ten noordende schuur van Jelle Willems* voerman
verkoperAuk Tjeerds, weduwe van
verkoperwijlen Focke Martensmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Romkes Braem, koopman, koopt na niaar ratione vicinitatis tegen Bente Roelofs, een huis bestaande uit twee kamers nz. Droogstraat. Ten O. een steeg waarin vrij in- en uitgang, ten Z. de straat, ten W. de hof en steeg van koopman Jacob Romkes Braem, ten N. de schuur van voerman Jelle. Geen grondpacht. Gekocht van Auk Tjeerdts wv mr. timmerman Focke Martens, voor 230 gg 10 st.


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-131Droogstraat 47woning
eigenaarJacob Romkes Braam
gebruikerPhilip Groen
gebruikerLieuwe Pieters
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-131Droogstraat 47huis
eigenaarJacob Romkes
gebruikerPhilip Groen
gebruikerJochem Pieters
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-5-1720
opmerking1720 den 6 mey van flijp groen hier op ontfangen 2-16-0
aansl. huurw. voldaan19-7-1720
opmerkingden 19 july voor jochem pieters betaelt 2-16-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-131 Droogstraat 47huis
eigenaarJacob Romkes
gebruikerPyter Pyters
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0143r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 47Droogstraat NZhuis
 
koperHeere Heeres, gehuwd metmr. metselaar330-00-00 CG
koperYltje Rinnerts
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBraem secretaris
naastligger ten noordenBraem secretaris
verkoper van 1/4Froukjen Jacobs Braem, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Claes Hindelopenkoopman
verkoper van 1/4Grietje Feddrix van Deersum, moeder en weduwe van
verkoper van 1/4Romke Braemontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks
verkoper van 3/16Jacob Romkes Braem, minderjarige zoon
verkoper van 1/16Regnerus Braem, oudoomsecretaris en ontvanger van de boelgoederen van Barnadeel tot Sexbierum
verkoper van 1/4Claes Braemkoopman


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0383v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHeere Heeres, gehuwd met
naastligger ten zuidenYdtie Rinnerts


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0090r van 4 mei 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHeere Heeres metselaar


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0142v van 23 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHeere Heeres* metselaar


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0251v van 25 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHeere Heeres metselaar


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-131 Droogstraat 47huis
eigenaarHeere Heeres
gebruikerHeere Heeres
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-131 Droogstraat 47Jan Jansen Sanstra, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-131 Droogstraat 47huis
eigenaarHeere Heeres
gebruikerJan J. Sandstra
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0055v van 1 apr 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0240v van 8 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0116r van 7 mei 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0052v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 47Droogstraat NZhuis met een bleek
 
koperBauke Baukes mr. metselaar202-00-00 GG
huurderWytze IJsbrands
huurderJurjen Smit
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJan Harmens blauwverver
naastligger ten westeneen gemeente woning blauwverver
naastligger ten noordenvroedsman Sybe de Vries
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: weesvoogdij


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0259r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 47Droogstraat NZhuis genaamd de Witte Leest, en tuintje
 
koperTaede Teetzes mr. timmerman242-14-00 GG
huurder voorste gedeeltede weduwe van Sipke Johannes
huurder achterste gedeeltede weduwe van Yetze Claasen
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenG. Hingst
naastligger ten westende ? Gemeente: woning
naastligger ten noordende weduwe van S. de Vries
verkoperBauke Baukesmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaede Taetzes mr. timmerman, koopt huis en tuintje 'de Witte Leest' genaamd, in de Droogstraat. Het voorste gedeelte bewoond door wd. Sipke Johannes, het achterste door wd. Yetze Claasen. Geen grondpacht. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Droogstraat, ten W. koopman G. Hingst en een gemeente woning, ten N. wd. S. de Vries. Gekocht van Bauke Baukes, mr. metzelaar, voor 242 gg 14 st.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0014r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0090v van 7 mei 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 47Droogstraat NZhuis genaamd de Witte Leest, en tuin
 
koperGerben Landstra, gehuwd metkoopman500-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten westenG. Hingst
naastligger ten westende ? Gemeente: woning
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten noordenBouwe Fontein
verkoperTaede Taedesmr. timmerman


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0172r van 29 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westen[als gebruiker] Taede Taedzes


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0297r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 47Droogstraat NZjeneverstokerij
 
koperTaede Taedzes mr. huistimmerman500-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende ? Gemeente: woningen
naastligger ten noordenBouwe Fontein
verkoperGerben Landstra, gehuwd metdistillateur en koopman
verkoperLijsbeth Althuisius


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0164v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTaede Taedzes


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0296v van 22 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 47Droogstraat NZhuis gebruikt als stokerij
 
koperJohannes van der Werf koopman150-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSjoerd Feenstra


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0011r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenG. A. van der Werf koopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-200 Droogstraat 47Johannes A van der Werff1-10-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0107r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 38, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJohannes van der Werff


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-091Droogstraat 47Johannes Arjens van der Werf... huw 1819, ovl 1838, ovl 1843; eigenaar en gebruiker van wijk A-052, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-091, wagenhuis, 1814. (GAH204); J.A. vdW. van Almenum ende Wytske Doedes Boersma van Sneek, zijnde de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-091Droogstraat 47Johannes A van der Werf Johannes A van der Werf wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 252Droogstraat 47Johannes Arjens van der WerfHarlingenkoopmanwagenhuis, stal en erf (152 m²)


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-091Droogstraat 47Jan Johannes Fok, overleden op 3 mei 184149 jr, werkman, overleden Bargeburen A 91, gehuwd, 5 kinderen. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 25) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-091Droogstraat 47Frederik Graphorn... uit Amsterdam, zv Friedrich G., en Engeltje Tjeerds Smit; BS huw 1841, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-091, 130, wijk ... (alles)


1853 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49051 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 103 van 2 dec 1853
adressoortbedraggebruik
A-091Droogstraat 47koopaktehuis en erf A-091
 
verkoperJacob Reinhard
koperDouwe Keimpes Roedema (te Almenum, gehuwd met Trijntje Herkes Poelstra)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 252A-091 (Achterstraat)Hemmes van der Meulenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 252A-102 (Droogstraat)Wijke Horjuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 252Droogstraat 47 (A-102)Roelof Nauta (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Droogstraat 47 Tjerk de Grootmelktapper
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 47T. de Grootmelktapper
  terug