Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 49
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 491-1311-1311-200A-ongA-ong


Naastliggers vanDroogstraat 49
ten oostenZoutsloot 42
ten zuidenDroogstraat 51
ten westenDroogstraat 47
ten noordenZoutsloot 40


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0386r van 15 jan 1604 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 49Droogstraat in de nieuwe stad0‑00‑00 ggtwee kamers
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenburgemeester Fedde Claes
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenWytze Pybes
naastligger ten noordenN. N.
eerdere eigenaarwijlen Jan van Hasselt, gehuwd metpostulant
eerdere eigenaarwijlen Pietertgien Hendricx
verkoperHendrick Jansgoudsmid
verkoperTrijn Jans, gehuwd met
verkoperJacob Pieters Doncker
verkoperBaertgien Jans, gehuwd met
verkoperBouwe Luyties
verkoperFedrick Jans, gehuwd met
verkoperRicxt Jans
verkoperAeltgien Sents voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jans van Hasselt de jonge
verkoperde weeskinderen van wijlen Jetse Jans, gehuwd met
verkoperwijlen Hester Matheus
erflaterwijlen Jan Jans van Hasselt de oude, gehuwd met
erflaterwijlen Pieterthien Hendricx


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0393r van 12 feb 1604 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 49Droge Straet in de nieuwe stad106‑00‑00 ggkamer naast de vorige verkochte kamer
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van wijlen Jan Jans van Hasselt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (d) de kamer ten westen naast (c) in de Droogstraat. Provisioneel geboden 106 GG.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0038v van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg in eigendom


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0130r van 5 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 49Droogstraat NZ565‑10‑00 gghuis met loods
koperSasker Montes
naastligger ten oostende weduwe Grietje Nannings
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenPieter Douwes
verkoperMinne Jansen c.u.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008v van 20 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0219r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-131 , folio 16Droogstraat 49woning
eigenaarJacob Romkes Braam
gebruikerPhilip Groen
gebruikerLieuwe Pieters
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-131 , folio 10rDroogstraat 49huis
eigenaarJacob Romkes
gebruikerPhilip Groen
gebruikerJochem Pieters
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan6‑5‑1720
opmerking1720 den 6 mey van Flijp Groen hier op
opmerkingontfangen 2-16-0
aansl. huurw. voldaan19‑7‑1720
opmerkingden 19 july voor jochem pieters betaelt 2-16-0


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-131 , folio Droogstraat 49huis
eigenaarJacob Romkes
gebruikerPyter Pyters
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑13‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0143r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-131 , folio 10vDroogstraat 49huis
eigenaarHeere Heeres
gebruikerHeere Heeres
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑13‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-131Droogstraat 49Jan Jansen Sanstra, bestaande uit 2 personen03‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-131 , folio 10vDroogstraat 49huis
eigenaarHeere Heeres
gebruikerJan J. Sandstra
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-131 , folio 10vDroogstraat 49huis
eigenaarHeere Heeres
gebruikerJan J. Sandstra
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-131 , folio 10vDroogstraat 49huis
eigenaarHeere Heeres
gebruikerJan J. Zandstra
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0052v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-200 , folio 21vDroogstraat 49woning
eigenaarBauke Baukes
gebruikerWybe Willems
huurwaarde22‑00‑00 cg
gebruikerYtse Claasen
huurwaarde28‑00‑00 cg
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal48‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑16‑04 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0077v van 9 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 49Droogstraat NZ153‑14‑00 gghuis
koperTaede Taedes, gehuwd methuistimmerman
koperMartje Beernds
huurder achterBottie Warnders 18‑00‑00 cg
huurder voorSipke Sytses 22‑00‑00 cg
naastligger ten oostenClaas Fontein
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenTaede Taedes c.u.
verkoper q.q.Evert Beva, gelastigde vankoopman
verkopermeerderjarige vrijster Trijntie Heerkes, erfgenaam
verkoperGertie Heerkes, erfgenaam en gesterkt met
verkoperCornelis Ellesopzichter te Dronrijp
verkoperKlaaske Heerkes, erfgenaam en gesterkt met
verkoperPieter Reindersmr. kleermaker te Drachten
verkoperAukje Heerkes, erfgenaam en gesterkt met
verkoperRoelof Rinses te Ureterp
verkoperHeerke Yemes, erfgenaam te Sint Jacobiparochie
verkoperAntie Yemes, erfgenaam en gesterkt met
verkoperWillem Jans te Oude Bildzijl
verkoper q.q.Takele Douwes, alimentaris te Minnertsga
verkoper q.q.Douwe Feikes, alimentatoris van te Minnertsga
verkoperGrietie Yenes, erfgenaam en gesterkt met
verkoperWopke Baukes
erflaterwijlen Grietie Heerkes, weduwe van
erflaterwijlen Uilke Anskes


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0259r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-200 , folio 21vDroogstraat 49huis
eigenaarTaede Taedses
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerYetze Claasen wed.
huurwaarde28‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal26‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0090v van 7 mei 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0297r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-200 , folio 21vDroogstraat 49huis
eigenaarTaede Taedes
gebruikerTaede Taedes
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0296v van 22 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-200 , pag. 22Droogstraat 49Johannes A. van der Werff 1‑10‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 247Droogstraat 49wed. Schelte van der Hoef en mede eig.Harlingenstal (60 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 247Achterstraat A-093Albertina van Altena wed. IJ. Rodenhuis Bz. pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 247Droogstraat A-104 IJme van der Wal bergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3452Droogstraat 49 (A-ong)Poppe Nauta (en Cons.)woonhuis


2023
0.13359594345093


  terug