Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 49
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 49 1-131 1-200 A-ong A-ong
Naastliggers vanDroogstraat 49
ten oostenZoutsloot 42
ten zuidenDroogstraat 51
ten westenDroogstraat 47
ten noordenZoutsloot 40


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-131 Droogstraat 49woning
eigenaarJacob Romkes Braam
gebruikerPhilip Groen
gebruikerLieuwe Pieters
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-131 Droogstraat 49huis
eigenaarJacob Romkes
gebruikerPhilip Groen
gebruikerJochem Pieters
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-5-1720
opmerking1720 den 6 mey van flijp groen hier op ontfangen 2-16-0
aansl. huurw. voldaan19-7-1720
opmerkingden 19 july voor jochem pieters betaelt 2-16-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-131 Droogstraat 49huis
eigenaarJacob Romkes
gebruikerPyter Pyters
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-131 Droogstraat 49huis
eigenaarHeere Heeres
gebruikerHeere Heeres
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-131 Droogstraat 49Jan Jansen Sanstra, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0296v van 22 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 47, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-200 Droogstraat 49Johannes A van der Werff1-10-00 CG


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 247Droogstraat 49wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenstal (60 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 247A-093 (Achterstraat)Johs. W. Ruitengapakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 247A-104 (Droogstraat)IJme van der Walbergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3452Droogstraat 49 (A-ong)Poppe Nauta (en Cons.)
  terug