Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 53
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 531-1331-1331-202A-093A-104


Naastliggers vanDroogstraat 53
ten oostenDroogstraat 55
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 51
ten noordenZoutsloot 42


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0393r van 12 feb 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Fedde Claessens


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0220v van 5 jun 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 53Droogstraat NZ [staat: Drogestraat]220‑00‑00 ggkamer, loods en ledige plaats
koperJan Harmens, gehuwd met
koperBrecht Hilbrandts
naastligger ten oostende kamer van Attke Jacobs
naastligger ten zuidenDrogestraat
naastligger ten westende kamer van Bouwe Luyties
naastligger ten noordenMichiel Pieters
verkoper q.q.Bouwen Luyties van, ter sterking, zwager
verkoper q.q.Hendrick Janssen van Hasselt, ter sterking, broer van
verkoperTrijn Jans van Hasselt voor zich en haar zes kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Pieters Doncker


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0160r van 14 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Harmens


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0159r van 10 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Attke Jacobs*, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Wytse Meynerts*


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0023v van 15 jan 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Attie Jacobs*, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Wytse Meynerts*


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0238r van 8 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 53Droogstraat NZ325‑15‑00 ggkamer, loods en ledige plaats
koperJan Gatses c.u.
naastligger ten oostenIddtske Teunis Wrijthof
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenCornelis Trompetter
naastligger ten noordenHendrick Hendricx
verkoperHiltie Everts, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Janzsenmoutmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Gatses koopt een camer, loods en ledige plaets erachter, nz. Droogstraat. Ten O. Jeltie Thonis Vrijthoff, ten W. Cornelis Trompetter, ten N. Hendrick Hendricks. De koper moet de gevel of scheidmuur van deze camer met die van Trompetter samen onderhouden. Gekocht van Hiltie Everts wv moutmaker Hendrick Jansen, voor 325 gg.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0118r van 7 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 53Droogstraat NZ501‑00‑00 cghuis met loods en plaatske daarachter
koperTonis Martens
naastligger ten oostende schuur van Jetske Thonis Vrijthoff
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Cornelis Trompetter
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hendrick Hendrix koemelker
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Gatses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTonis Martens koopt een woning bestaande uit een fraaie camer, loods en plaets, nz. Droogstraat. Ten O. de schuur van Jeltie Teunis Vrijthoff, ten Z. de Droogstraat, ten W. wd. Cornelis Trompetter, ten N. erven koemelker Hendrick Hendricx. Kopers moeten de scheidsmuur tussen dit huis en dat van de naastligger ten W. samen onderhouden. Gekocht van erven Jan Gatses, voor 501 cg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTeunis Melchers


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0030v van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 53Droogstraat NZ510‑00‑00 ggkamer, loods en plaats erachter
koperNanningh Tieerds, gehuwd met
koperGrietie Piers
naastligger ten oostenItske Thonis Wrijthoff
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenMinne Jansen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Hendrick Hendricx
verkoperTeunis Martens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanning Tieerds x Grietie Piers koopt een camer, loods en plaets erachter, in de Droogstraat. Ten O. de schuur van Jetske Thonis Vrijthoff, ten Z. ?, ten W. Minne Jansen, ten N. erven wd. Hendrick Hendricks. Kopers moeten de zuidelijk muur met Minne Jansen samen onderhouden. Gekocht van Thonis Martens, voor 510 gg.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0137v van 13 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 55tuin, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Nanning Tieerds
naastligger ten westenTeunis Martens* meelcker


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0185r van 15 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 55west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAndries Jacobs


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0220r van 16 jan 1670 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 55west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stal van Pytter Tjebbes Dreyer


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0038ra van 19 jan 1677 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 55west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stal van wijlen Pyter Tjebbes Dreyer


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0025v van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende schuur van Jacob Romckes Braam


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-133 , folio 16Droogstraat 53stal
eigenaarJacob R. Braam
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-133 , folio 10rDroogstraat 53stal
eigenaarJacob Romkes
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan8‑8‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0124v van 30 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 55west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenJacob Romkes Braem


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-133 , folio Droogstraat 53stal
eigenaarJacob Romkes
gebruikerJacob Romkes
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-133 , folio 10vDroogstraat 53stal
eigenaarClaas Fontein
gebruikerClaas Fontein
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-133 , folio 10vDroogstraat 53stal
eigenaarClaas Fontein
gebruikerClaas Fontein
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-133 , folio 10vDroogstraat 53stal
eigenaarClaas Fontein
gebruikerClaas Fontein
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-133 , folio 10vDroogstraat 53stal
eigenaarClaas Fontein
gebruikerClaas Fontein
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-202 , folio 21vDroogstraat 53stal en wagenhuis
eigenaarClaas Fontein
gebruikerClaas Fontein
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-202 , folio 21vDroogstraat 53stal en wagenhuis
eigenaarCl. Fontein
gebruikerCl. Fontein
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0172r van 29 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen Mecima


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-202 , folio 21vDroogstraat 53stal en wagenhuis
eigenaarJac. Roorda
gebruikerJac. Roorda
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0164v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0011r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-202 , pag. 22Droogstraat 53Jacob Roorda 1‑10‑00 cgstal


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-093Droogstraat 53Watze Johannes Ruitinga... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-063, laboratorium, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-093, stal en wagenhuis; eigenaar is Jacob Roorda, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-094, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-093Droogstraat 53Jacob RoordaW Ruitingastal en wagenhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 245Droogstraat 53Watze Ruitenga apothecarHarlingenpakhuis (45 m²)


1833 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49026 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 191 en 201 van 12 jun 1833
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-093Droogstraat 53provisionele en finale toewijzingfl. 95pakhuis in de Droogstraat A-093
 
verkoperSimon Boon
koperWatse Ruitinga


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 28 mei 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
A-093Droogstraat 53Pakhuis in de Droogstraat, gebruiker W., Ruitinga. Finaal verkocht op 19 jun 1833 in het Heeren-logement door notaris Wijma.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-093Droogstraat 53Dirkje Boumageb 29 jul 1803 Oudebildtzijl, ovl 11 feb 1863 HRL, huwt met Wopke Smith, ovl wijk A-105, Vst 15 apr 1851 uit Ferwerd, dv Gaele B., en Baukje Homma; BS ovl 1863; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 184, wijk A-093


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-093Droogstraat 53Thomas Ages Dijkstra... in 1851, N.H., zv Age Rintjes D, en Klaasje Pijtters; BS huw 1867, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-093, 248, wijk D-127, 164, wijk G-165, 264, supp wijk G-387, supp wijk G-034 6, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-093Droogstraat 53Tjitske Douwes Schilstrageb 1796 Pingjum, ovl 23 feb 1853 HRL, huwt met Thomas Ages Dijkstra, Nederlands Hervormd dv Douwe Jans S, en IJmkje Reins Strandstra; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk A-093, 248, wijk D-164, wijk G-264


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-093Droogstraat 53Wopke Smithgeb 26 mei 1803 Marrum, ovl 20 feb 1865 HRL, huwt met Dirkje Bouma, timmerman, Vst 15 apr 1851 uit Ferwerd, ovl wijk A-105, zv Cornelis S, en Hendrikje ... ; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 184, wijk A-093


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 247Achterstraat A-093Albertina van Altena wed. IJ. Rodenhuis Bz. pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 247Droogstraat A-104 IJme van der Wal bergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 247Droogstraat 53 (A-104)erv. Yeme van der Walstal


2023
0.085498809814453


  terug