Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 55
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 55 1-134 1-203 A-094 A-105
1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0236r van 21 dec 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLijsbet Doedes


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0220v van 5 jun 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamer van Attke Jacobs


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0206r van 22 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenLijsbeth Doedes


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0214r van 12 feb 1620 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenLijsbet Doedes


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0159r van 10 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0167v van 18 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLijsbeth Doedes


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0023v van 15 jan 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamer van Attie Jacobs*, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Wytse Meynerts*


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0024v van 4 sep 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Lijsbeth Doedes
naastligger ten westensteeg in eigendom


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0238r van 8 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenIddtske Teunis Wrijthof


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0118r van 7 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende schuur van Jetske Thonis Vrijthoff


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0030v van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenItske Thonis Wrijthoff


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0137v van 13 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 55tuinDroogstraat NZhof met bomen, planten en prieel met 2 ingangen (t.w.: Droogstraat en Zoutsloot)
 
koperLaes Pyters 500-00-00 GG
koperAlbert Symens
naastligger ten oostenArrien Teunis
naastligger ten oostenSake Sybes
naastligger ten zuidenIdske Teunis Vrijthof c.s.
naastligger ten westende weduwe van Nanning Tieerds
naastligger ten westenTeunis Martens* meelcker
naastligger ten noordenWytse Meinerts
verkopervroedsman Schelto Jurriens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLaes Pyters en Albert Symens kopen een hof met bomen, prieel en galerij etc. in de Droogstraat, met ingang naar de Droogstraat en naar de Zoutsloot. Ten O. Arrien Teunis en Sake Sybes, ten Z. Idske Teunis Wrijthoff c.s., ten W. wd. Nanning Tieerds en meelker Teunis, ten N. Wytse Meinerts. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van mede-vroedschap Schelto Jurriens [Fontein], voor 500 GG.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0185r van 15 mrt 1663 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 55westDroogstraat NZpaardenstal
 
koperTiebbe Pieters Dreyer koopman95-14-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenAndries Jacobs
naastligger ten noordende hof van Laas Pieters
verkoperIdske Teunis Wrijthoff


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0220r van 16 jan 1670 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 55westDroogstraat NZ2/3 huis
 
koperThijs Ubles, gehuwd metmr. bakker166-18-08 GG
koperJenneke Jans
naastligger ten oostende hof van Laes Pytters
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende stal van Pytter Tjebbes Dreyer
naastligger ten noordende hof van Laes Pytters
verkopervroedsman Beert Ulbes, erfgenaam
verkoperHobbe Gerbens, gehuwd met
verkoperNeeltie Reiners, erfgenamen van
erflaterwijlen Claes Claessenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThijs Ubles, mr. bakker x Jenneke Jans.


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0038ra van 19 jan 1677 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 55westDroogstraat NZhuis
 
koper provisioneelGeert Jansen zakkendrager135-00-00 GG
huurderHans Willem Andries Cruissebroer 12-00-00 GG
naastligger ten oostende hof van Laes Pyters koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende stal van wijlen Pyter Tjebbes Dreyer
naastligger ten noordende hof van Laes Pyters koopman
verkoperJenneke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Tijs Oebles voor zich en haar twee minderjarige kinderen


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0321v van 18 mei 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-134Droogstraat 55huis
eigenaarBeern Joosten
gebruikerBeern Joosten
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-134Droogstraat 55huis
eigenaarBeern Joosten
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkinginsolvent


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0124v van 30 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 55westDroogstraat NZhuis
 
koperAnske Sybes c.u.mr. metselaar122-07-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Teunis c.s.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenJacob Romkes Braem
naastligger ten noordenBauke Fockes Agricola
verkoperSijke Sybes, gehuwd met
verkoperCornelis Jenties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Sybes, mr. metselaar, koopt een huis nz. Droogstraat. Ten O. erven Jan Teunis, ten Z. de Droogstraat, ten W. Jacob Romkes Braam en een doorgaande steeg, ten N. Bauke Fokkes Agricola. Gekocht van Sijke Sybes, de vrouw van Cornelis Jenties, voor 122 gg.


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0170v van 30 mei 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 55oostDroogstraat NZkamer en toebehoren
 
koperJacob Romkes koopman175-00-00 CG
naastligger ten oostende stalling van Jacob Romkes
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenAnske Sybes metselaar
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDouw Sipkes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Theunis
verkoper van 1/2Anskien Jarigs, gehuwd met
verkoperLammert Arjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Romkes Braem koopt een camer c.a. nz. Droogstraat. Ten O. de stal van de koper, ten Z. die straat, ten W. metselaar Anske Sybes, ten N...?. Gekocht van Douw Sipkes als erfgename van haar man Jan Theunis voor 1/2, en Auckien Jarigs als moeder van haar kind bij Lammert Ages voor 1/2, voor 175 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-134 Droogstraat 55huis
eigenaarBerend Joosten
gebruikerBerend Joosten
opmerking1722 insolvent verklaert


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-134 Droogstraat 55huis
eigenaarJan Everts
gebruikerJan Everts
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-134 Droogstraat 55Jan Everts, bestaande uit 7 personenheeft 1 weewersknegt
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-134 Droogstraat 55huis
eigenaarJan Everts
gebruikerJan Everts
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0025r van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 55Droogstraat NZhuis
 
koperJohannes Mecimae koopman140-00-00 CG
huurdermilitairen 15-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Symons
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenClaas Fontein
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAge Johanneskoopman


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0182v van 17 jan 1790 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 55Droogstraat NZstal en wagenhuis
 
koperWatse Ruitinga, gehuwd metapotheker1971-21-00 GG
koperGeertruida Antonetta van Otterloo
naastligger ten oostenSimon Jans
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claas Fontein
naastligger ten noordenvroedsman Rein Faber
verkoper q.q.burgemeester Menno Vink, curator
verkoper q.q.Willem de Boer, curatoren over
verkoperde nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Johannes Mecima, gehuwd met
verkoperwijlen Antje Vink


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-203 Droogstraat 55W Ruitinga0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-094Droogstraat 55Watze Johannes Ruitinga... wijk A-093, stal en wagenhuis; eigenaar is Jacob Roorda, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-094, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk B-155, pakhuis, 1814. (GAH204); W.R. van HRL, en Geertruida ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-094Droogstraat 55W Ruitinga W Ruitinga pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 240Droogstraat 55wed. Berend J. BrameijerHarlingenhuis en erf (96 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-094Droogstraat 55Berend Harings van der Wal... metselaar, zv Haring Jelles vdW, en Trijntje Overberg; BS huw 1826, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-094; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-106; VT1839; B.H. v. d. W. eigenaar van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-094Droogstraat 55Ietje Ymes de Jong... mei 1826, dienstmeid. dv Ieme dJ, en Hiske Jans Huizinga; BS huw 1826, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-094; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-106; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 246A-094 (Achterstraat)Johs. W. Ruitengapakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3451A-105 (Droogstraat)Watze Ruitingapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3451Droogstraat 55 (A-105)J.A. Smilde (en Cons.)pakhuis
  terug