Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Droogstraat 6(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)


Naastliggers vanDroogstraat 6
ten oostenNoorderhaven 59
ten zuidenNoorderhaven 57
ten westenNoorderhaven 57
ten noordende Droogstraat


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0120r van 21 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 57west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0002v van 23 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 57oost_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0044v van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 6Droogstraat ZZ420‑00‑00 gghuis en keuken
koperJetske Arjens, gehuwd met
koperSierk Tolsma koopman
huurderDirk Sjoerds
huurderCornelis Arjens
naastligger ten oostenweduwe Hylke Douwes Hanekuik koopman
naastligger ten zuidenClaas Jacobs c.u.houtkoper
naastligger ten westenJetske Arjens, gehuwd met
naastligger ten westenSierk Tolsma koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Claas Jansenmr. gortmaker te Leeuwarden
verkoper van 1/2Antie Jaekles


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0003r van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 57west, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: Achterstraat]


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 340Droogstraat 6Simon Boon zeehandelaarHarlingenhuis en erf (400 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 340Noorderhaven A-032Henricus Fluks woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3436Noorderhaven A-030 Jan Foekens woonhuis en kantoor


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3436Droogstraat 6 (A-ong)


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 6P. van Ingensigarenmaker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 6A. (Anna) Nielsen wv Visser


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Droogstraat 6beeldbepalend pand5 van 10


2023
0.066972970962524


  terug