Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 61
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 612-0432-0432-062B-070B-098


Naastliggers vanDroogstraat 61
ten oostenDroogstraat 63
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 59
ten noordenKarremanstraat 25


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0176v van 8 mei 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Gerryts


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0120v van 12 dec 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 61Droogstraat NZ00‑00‑00 cghuis
koperN. N.
naastligger ten oostenArien Jacobs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAntie Intes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJeltye Syoedts voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Gerryts


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0124v van 7 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSioert Reyners


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0133v van 3 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSioerd Reyners


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0149r van 12 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSioerd Reyners


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0183r van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0206v van 10 apr 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSioerd Reyners portier


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0108v van 14 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSioerd Reiners


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0212r van 1 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSioerd Reiners c.soc.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0135r van 31 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 61Droogstraat NZ205‑00‑00 ggvooreind huis
koperRuyrd Wirdes koopman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenWillem Gerloffs
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenGerrit Praal
naastligger ten noordenAart Clasen
verkoperAaltje Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Sjoerd Reinders
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuyrd Wirdes, koopman, koopt een huis nz. Droogstraat. Ten O. Willem Gerloffs en een steeg, ten Z. de Droogstraat, ten W. Gerrit Praal, ten N. een mandelige muur met Aart Clasen. Geen grondpacht. Gekocht van Aaltje Jacobs wv Sjoerd Reiners, voor 205 GG.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0019ra van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRuird Wierdes c.soc.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0053v van 3 jun 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Ruierd Wirdes


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0011va van 14 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 61Droogstraat NZ178‑00‑00 gghuis
koperSybe Seerps, en
koperWybe Reiners, en zijn knecht
koperPieter
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Willem Gerlofs
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenAllert Tjercks
naastligger ten noordenClaes Herckes gortmaker
verkoper q.q.Dirck Hessels, oom van en curator over
verkoperAntje Aerts, nagelaten weeskind van
erflaterwijlen Aert Claessen, gehuwd met
erflaterwijlen Yeffke Hessels, en
verkoper q.q.Anske Jacobs, aangehuwde oom van en curator over
verkoperClara Aerts, nagelaten weeskind van
erflaterwijlen Aert Claessen, gehuwd met
erflaterwijlen Orsul Jans


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0121v van 23 mrt 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRuirdt Widdes c.soc.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0219r van 6 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 61Droogstraat NZ55‑00‑00 gg1/2 huis
koperPyter Oedses
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenAllert Tjerx
naastligger ten noordenAert Willems* gortmaker
verkoperAntie Folckerts, weduwe van
verkoperwijlen Sybe Seerps
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Oedses koopt 1/2 huis nz. Droogstraat. Ten O. een steeg, ten Z. de Droogstraat, ten W. Allert Tjerx, ten N. gortmaker Aert. De middenmuur is mandelig met gortmaker Aert. Geen grondpacht. Gekocht van Antie Folckerts wv Sybe Seerps, voor 55 gg.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0037v van 24 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Oedses


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0012r van 6 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenPyter Oedses


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0042v van 5 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0402v van 29 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-043 , folio 26Droogstraat 61huis
eigenaarPieter Oedzes erven
gebruikerHille Jansen
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-043 , folio 15vDroogstraat 61huis
eigenaarPieter Oedzes erven
gebruikerWier Jacobs
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan22‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-043 , folio Droogstraat 61huis
eigenaarPieter Oedzes erven
gebruikerJan IJsbrands
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-043 , folio 16rDroogstraat 61huis
eigenaarClaas Feyes
gebruikerGovert Reiners
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-043Droogstraat 61Govert Reiners, bestaande uit 7 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-043 , folio 16rDroogstraat 61huis
eigenaarClaas Feyes
gebruikerGovert Reynders
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-043, fol. 24rDroogstraat 61Govert Reinders cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 3 kinderenkoemelker15:5:00 cg2:11:00 cgvan geringh bestaen


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0200v van 19 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 61Droogstraat NZ70‑00‑00 cgwoning
koperGovert Reiners, gehuwd metkoemelker
koperDirkjen Pieters koemelker
naastligger ten oostenJan Oldaan koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenAucke Ottes
naastligger ten noordenGerryt Tjallings
verkoperTrijntie Claeses, gehuwd met
verkoperJan Jansen Wiedemanschuitschipper


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-043 , folio 16rDroogstraat 61huis
eigenaarGovert Reiners
gebruikerGovert Reiners
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0040v van 14 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-043 , folio 16rDroogstraat 61huis
eigenaarGoverd Reinders wed.
gebruikerGoverd Reinders wed.
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0072r van 18 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReinder Goverts


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-062 , folio 32rDroogstraat 61huis
eigenaarReinder Goverds
gebruikerReinder Goverds
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0247v van 25 feb 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReinder Goverds


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0045v van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReinder Goverts


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0277r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 61Droogstraat NZ66‑07‑00 gghuis
koperCornelis Hendriks mr. sleefmaker
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenDoeke Fenema
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Keimpe Vlasbloem
verkoperFoekje Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Reinder Goverts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Hendriks, mr. sleefmaker


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0012r van 5 jun 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-062 , folio 32rDroogstraat 61huis
eigenaarCornelis Hendriks
gebruikerCornelis Hendriks
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0075r van 19 feb 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Hendriks


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0208v van 20 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 61Droogstraat NZ76‑07‑00 gghuis
koperDirk Venema, en
koperAlbert Bolman
huurderFroukje Lieuwes
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenD. Fenema
naastligger ten noordenTjerk van Benthem n.u.
verkoper q.q.vroedsman Minne Vink, curator over
verkoperFroukje Lieuwes mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Hendrikssluiswachter


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-062 , folio 32rDroogstraat 61huis
eigenaarAlbert Bolman
gebruikerSybren Bouwes
huurwaarde25‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal24‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑09‑00 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0251r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 61Droogstraat NZ150‑00‑00 cghuis
koperSiebren Bouwes, gehuwd met
koperSiebrigje Murks
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenD. Venema
naastligger ten noordenTjerk van Benthem n.u.
verkoperAlbert Bolmankoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSiebren Bouwes x Siebrigje Murks


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0271r van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 63, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0021r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybren Bouwes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-062 , pag. 32Droogstraat 61Sybren Bouwes 0‑10‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0062v van 7 okt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 61Droogstraat NZ wijk B-070125‑00‑00 cghuis
koperP. Folkers te Embden
huurderde weduwe van wijlen J. Weidema
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenFeike Dirks Tadema*
naastligger ten noordenTjerk van Benthem n.u.
verkoperSybren Bouwes, gehuwd met*
verkoperSybrigje Murks
tekst in de marge[...] Dat de winkel, winkelplanken, toonbank, oly-, zout- en andere bakken, laden, bussen, trompen, vlessen en verdere winkelgereedschappen zoo die bij de verkopersche tot drijven der affairens gebruikt zijn en gevonden worden, beneffens alle de winkelgoederen van welken aard of naam ook, meede op gelijke tauxatie door de kopers moeten worden overgenomen tegen gereed geld en zilveren munte. [...]


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-070Droogstraat 61Pieter Folkertseigenaar van wijk B-070, gebruiker is IJede Weydema wed., kleine negotie, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-070Droogstraat 61Yede Weydema... W, geb 1796 HRL, Antje W, geb 15 sep 1790 Leeuwarden; BS huw 1822, ovl 1833; wed. IJ.W. gebruiker wijk B-070, kleine negotie; eigenaar is Pieter Folkerts, 1814. (GAH204); opsigter, woont in 2e quartier, links: f. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-070Droogstraat 61Pieter Volkertswed Yede Weidemakleine negotie


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 56 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-070Droogstraat 61Dirk Trompetter, overleden op 26 december 182968 jr, Droogstraat B 70, waarschijnlijk man van Janneke Claases (tekent akte, maar wordt daarin niet genoemd), vader van Tjetske (vrouw van Rommert van der Zee, scheepstimmerbaas), Trijntje (vrouw van Albert Lykles de Boer, varenspersoon), Klaas, matroos Zoutkamp, Geert, timmermansknecht, Janke, dienstmeid en Simon Dirks Trompetter, timmermansknecht. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 228Droogstraat 61Simon Trompetter timmermanHarlingenhuis en erf (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-070Droogstraat 61Antje Gerrits Faber... Gerrit F, en Pietertje Wopkes; dopen Grote Kerk HRL 1811; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-070; VT1839; geb 6 sep 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Faber en Pietertje ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-070Droogstraat 61Simon Dirks Trompetter... HRL 1851 wijk B-078, supp wijk G-437; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk B-070; VT1839; S.D.T. eigenaar van perceel nr. 228 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 696, huis en ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-070Symon Trompetter34 jscheepstimmermanHarlingenm, protestant, gehuwd
B-070Antie G Faber28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-070Dirk Trompetter3 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-070Pietertje Trompetter8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-070Janneke Trompetter4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-070Baukje Trompetter2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 314 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-070Droogstraat 61Pietje Wybrens Mud, overleden op 14 november 1842ruim 4 mnd (geboren 8/7/1842), overleden Karremanstraat B 70, dochter van Wybren Hanzes Mud, beurtschipper op Amsterdam en wijlen Tjetje Bonnes IJlstra, zuster van minderjarige Feikje, Hans, Antje, Sjoukje-Geertruida en Bonne Wybrens Mud. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 228Achterstraat B-070Frans Esta van Tjallingii woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 228Droogstraat B-098 Meine Wijnalda woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 228Droogstraat 61 (B-098)Meine Wijnaldawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 61L. Tigchelaarwerkman gemeente reiniging


2023
0.13344407081604


  terug