Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 63
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 63 2-044 2-061 B-071 B-099
Naastliggers vanDroogstraat 63
ten oostenDroogstraat 65
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 61
ten noordenZoutsloot 54


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-044 Droogstraat 63stal
eigenaarPieter Oldaens
gebruikerPieter Oldaens
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-044 Droogstraat 63stal
eigenaarPieter Oldaens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-044 Droogstraat 63stal
eigenaarPyter J. Oldaens
gebruikerPyter J. Oldaens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-044 Droogstraat 63stal
eigenaarPyter J. Oldaans
gebruikerPyter J. Oldaans
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0200v van 19 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 61, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Oldaan koopman


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0205r van 13 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 65, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Oldaan


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0277r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 61, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0012r van 5 jun 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 63Droogstraat NZstalling en wagenhuis
 
koperClaaske Vettevogel, gehuwd met200-00-00 GG
Sicco Rienstraprocureur en koopman
naastligger ten oostenJacob Roorda
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenPieter Hylkes
Pieter Ymes Tigchelaar, lasthebberkoopmanMakkum
Pieter Huidekoper, lasthebbers vankoopmanHarlingen
verkoper van 1/2de erven van Jan Pieters Oldaanskoopman
Claas Fontein, administrator
Cornelis Scheltema, administratoren oversecretaris Stad Franeker
verkoper van 1/3 van 1/2Elisabeth Scheltema, gehuwd met
Sjoerd Hannema
verkoper van 1/3 van 1/2Jan Fontein, voor zich en als lasthebber van zijn broerkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Durk Fontein


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0208v van 20 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 61, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0251r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 61, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0271r van 30 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 63Droogstraat NZwagenhuis en stalling
 
koperHermanus Peaux koopman245-00-00 CG
voormalig eigenaarS. Rienstra
naastligger ten oostenJacob Roorda
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLykle Jans
Valentinus Slothouwerrector der Latijnse ScholenLeeuwarden
verkoperTrijntje Rienstra, gehuwd metLeeuwarden


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0356r van 6 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 65, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenP. Peaux


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0271r van 30 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 63Droogstraat NZwagenhuis en stalling
 
koperHermanus Peaux koopman245-00-00 CG
voormalig eigenaarS. Rienstra
naastligger ten oostenJacob Roorda
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLykle Jans
Valentinus Slothouwerrector der Latijnse ScholenLeeuwarden
verkoperTrijntje Rienstra, gehuwd metLeeuwarden


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-061 Droogstraat 63H Peaux0-10-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0062v van 7 okt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 61, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-071Droogstraat 63Hermanus Peaux... 1809 -1811; huw Grote Kerk HRL 1807, bsha181ge, huw 1813, huw 1815, ov; eigenaar en gebruiker van wijk B-071, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk C-006, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-007; gebruiker Gijsbert ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-071Droogstraat 63H Peaux H Peaux stalling


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 221Droogstraat 63Adam Hendriks MulderHarlingenherbergierstal (77 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 221B-071 (Achterstraat)Lourens Hoekerswagenhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 221B-099 (Droogstraat)Wijnand Hoekerswerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 221Droogstraat 63 (B-099)Wijnand Hoekers
  terug