Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 65
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 65 2-045 2-060 B-072 B-100
Naastliggers vanDroogstraat 65
ten oostenDroogstraat 67
ten oostenDroogstraat 69
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 63
ten noordenZoutsloot 56


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0171v van 9 jan 1631 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 65Droogstraat NZkamer met loods en een ledige plaats daarachter
 
koper door niaarJelle Jaspers Bennema, gehuwd met190-07-00 GG
geniaarde koperDouue Jans, gehuwd met
geniaarde koperSets Pieters
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jelmer Pieters
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Arien Jacobs
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFoppe Gerryts


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0149r van 12 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende schuur van Pyter Jelmers


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0225r van 26 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 65Droogstraat NZpaardenstal
 
koperLaes Pyters koopman175-14-00 GG
koperburgervaandrig Abe Douwes koopman
naastligger ten oostende hof van de heer Gerard Fortuyn
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet timmermanshuis van Gerryt Willems
naastligger ten noordende hof van de heer Gerard Fortuyn
verkoperde heer Gerard Fortuyn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLaes Pyters en burger-vaandrig Aebe Douwes


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0059r van 14 dec 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerrard Fortuyn


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0125v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0012r van 6 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende schuur van wijlen Pytter Jelmers


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0193v van 13 mrt 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weudwe van vroedsman Ebbe Douwes
naastligger ten westenburgerhopman Eke Willems
naastligger ten westenSierck Gerbens mr. metselaar


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0042v van 5 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende schuur van de weduwe van Abe Douwes


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0112r van 23 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende hof van Jacob Popta koopman


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0402v van 29 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLeentie Sibles Reen
naastligger ten oostenJacob Popta


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-045Droogstraat 65stal
eigenaarAbe Douwes erven
gebruikerTjalling Alberts
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-045Droogstraat 65stal
eigenaarAbe Douwes erven
gebruikerTjalling Alberts
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-045 Droogstraat 65stal
eigenaarAbe Douwes erven
gebruikerTjalling Alberts
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-17-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0060v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Popta


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-045 Droogstraat 65stal
eigenaarerven Tjalling Alberts
gebruikererven Tjalling Alberts
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-045 Droogstraat 65stal
eigenaarGerryt Tjallings
gebruikerGerryt Tjallings
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0205r van 13 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 65Droogstraat NZpaardenstal met een afdakje
 
kopervrouw Anna Vermeersch, weduwe van50-00-00 CG
koperwijlen de heer Jan Roorda, en voogd van hun minderjarige zoon
koperJacob Roorda
huurderYpe Feikes
naastligger ten oostenmajoor A. de Haas
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJan Oldaan
naastligger ten noordenA. de Haas
verkoperGerryt Tjallingsmr. gortmaker


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0101r van 20 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Hylkes n.u.
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0101r van 20 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0012r van 5 jun 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Roorda


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0069v van 16 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Roorda


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0271r van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Roorda


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0356r van 6 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 65Droogstraat NZ wijk B-074wagenhuis
 
koperDirk Fontein koopman300-00-00 CG
naastligger ten oostenH. G. Gonggrijp
naastligger ten noordenH. G. Gonggrijp
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenP. Peaux
verkoperJacob Roorda


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-060 Droogstraat 65Dirk Fontein0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-072Droogstraat 65Dirk Pzn Fontein... HRL; eigenaar en gebruiker van wijk A-025, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-072, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-136, gebruiker P. Huidecoper, wijnpakhuis, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-072Droogstraat 65Dirk Fontein Dirk Fontein wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 220Droogstraat 65Dirk FonteinHarlingenzeepziederstal (54 m²)


1839 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 95 en 98 van 13 nov 1839
adressoortbedraggebruik
B-072Droogstraat 65provisionele en finale toewijzingfl. 172wagenhuis in de Droogstraat B-072
 
verkoperFreerk Dirks Fontein
verkoperEva Fontein
verkoperMargaretha Fontein
koperPieter Tuinhout


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-072Droogstraat 65Maria Isabella Heuffer... dv Mathias H, en Adriana Smits; BS huw 1824, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-304, wijk B-037, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 220B-072 (Achterstraat)Pieter Asmus Tuinhoutpakhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
B-072Droogstraat 65Een wagenhuis in de Droogstraat, in huur bij S. de, Jong. Finaal verkocht op 21 feb 1872 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 650..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 220B-100 (Droogstraat)Gerson van Gelderwerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4679Droogstraat 65 (B-100)Sietse Baardastal en woonhuis
  terug