Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 65
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 652-045 2-060 B-072B-100


Naastliggers vanDroogstraat 65
ten oostenDroogstraat 67
ten oostenDroogstraat 69
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 63
ten noordenZoutsloot 56


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0171v van 9 jan 1631 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 65Droogstraat NZ190‑07‑00 GGkamer met loods en een ledige plaats daarachter
koper door niaarJelle Jaspers Bennema, gehuwd met
geniaarde koperDouue Jans, gehuwd met
geniaarde koperSets Pieters
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jelmer Pieters
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Arien Jacobs
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFoppe Gerryts


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0149r van 12 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende schuur van Pyter Jelmers


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0225r van 26 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 65Droogstraat NZ175‑14‑00 GGpaardenstal
koperLaes Pyters koopman
koperburgervaandrig Abe Douwes koopman
naastligger ten oostende hof van de heer Gerard Fortuyn
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet timmermanshuis van Gerryt Willems
naastligger ten noordende hof van de heer Gerard Fortuyn
verkoperde heer Gerard Fortuyn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLaes Pyters en burger-vaandrig Aebe Douwes


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0059r van 14 dec 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerrard Fortuyn


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0125v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0012r van 6 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende schuur van wijlen Pytter Jelmers


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0193v van 13 mrt 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weudwe van vroedsman Ebbe Douwes
naastligger ten westenburgerhopman Eke Willems
naastligger ten westenSierck Gerbens mr. metselaar


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0042v van 5 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende schuur van de weduwe van Abe Douwes


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0112r van 23 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende hof van Jacob Popta koopman


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0402v van 29 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLeentie Sibles Reen
naastligger ten oostenJacob Popta


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-045Droogstraat 65stal
eigenaarAbe Douwes erven
gebruikerTjalling Alberts
huurwaarde11‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-045Droogstraat 65stal
eigenaarAbe Douwes erven
gebruikerTjalling Alberts
huurwaarde11‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan15‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-045Droogstraat 65stal
eigenaarAbe Douwes erven
gebruikerTjalling Alberts
huurwaarde11‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑17‑00 CG


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0060v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Popta


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-045Droogstraat 65stal
eigenaarerven Tjalling Alberts
gebruikererven Tjalling Alberts
huurwaarde11‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑10 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-045Droogstraat 65stal
eigenaarGerryt Tjallings
gebruikerGerryt Tjallings
huurwaarde11‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0205r van 13 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 65Droogstraat NZ50‑00‑00 CGpaardenstal met een afdakje
kopervrouw Anna Vermeersch, weduwe van
koperwijlen de heer Jan Roorda, en voogd van hun minderjarige zoon
koperJacob Roorda
huurderYpe Feikes
naastligger ten oostenmajoor A. de Haas
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJan Oldaan
naastligger ten noordenA. de Haas
verkoperGerryt Tjallingsmr. gortmaker


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0101r van 20 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Hylkes n.u.
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0101r van 20 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0012r van 5 jun 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Roorda


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0069v van 16 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Roorda


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0271r van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Roorda


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0356r van 6 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 65Droogstraat NZ wijk B-074300‑00‑00 CGwagenhuis
koperDirk Fontein koopman
naastligger ten oostenH. G. Gonggrijp
naastligger ten noordenH. G. Gonggrijp
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenP. Peaux
verkoperJacob Roorda


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-060, pag. 32Droogstraat 65Dirk Fontein0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-072Droogstraat 65Dirk Pzn Fontein... HRL; eigenaar en gebruiker van wijk A-025, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-072, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-136, gebruiker P. Huidecoper, wijnpakhuis, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-072Droogstraat 65Dirk Fontein Dirk Fontein wagenhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 220Droogstraat 65Dirk FonteinzeepziederHarlingenstal (54 m²)


1839 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 95 en 98 van 13 nov 1839
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-072Droogstraat 65provisionele en finale toewijzingfl. 172wagenhuis in de Droogstraat B-072
 
verkoperFreerk Dirks Fontein
verkoperEva Fontein
verkoperMargaretha Fontein
koperPieter Tuinhout


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-072Droogstraat 65Maria Isabella Heuffer... dv Mathias H, en Adriana Smits; BS huw 1824, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-304, wijk B-037, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 220Achterstraat B-072Pieter Asmus Tuinhoutpakhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
B-072Droogstraat 65Een wagenhuis in de Droogstraat, in huur bij S. de, Jong. Finaal verkocht op 21 feb 1872 in de Aardappelbeurs door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 650.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 220Droogstraat B-100Gerson van Gelderwerkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4679Droogstraat 65 (B-100)Sietse Baardastal en woonhuis
  terug