Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 81
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 812-048 2-059 B-075B-107
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 812-048 1/22-059 B-075B-107


Naastliggers vanDroogstraat 81
ten oostenDroogstraat 83
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 79
ten noordenZoutsloot 70
ten noordenZoutsloot 72


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-048Droogstraat 81huis en panwerk
eigenaarSimen Fockes
gebruikerSimen Fockes
huurwaarde47‑08‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑09‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-048Droogstraat 81huis en panwerk
eigenaarSimen Fockes
huurwaarde47‑08‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑10‑00 CG
aansl. huurw. voldaan6‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-048Droogstraat 81huis en panwerk
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaarde47‑08‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑18‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-048Droogstraat 81huis en panwerk
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaarde47‑08‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑18‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-048Droogstraat 81kamer
eigenaarSymon Fockes
gebruikerTjeerd Jurjens
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑13‑06 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-048Droogstraat 81panwerk
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerSymon Fokkes
huurwaarde47‑08‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑12‑04 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-048 /2Droogstraat 81kamer
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerTjeerd Jurjens
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 29 van 20 nov 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-075Droogstraat 81koopaktefl. 125woning
 
verkoperTjepke Gratama
koperSjoerd Sipkes de Beer


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0316v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westennr 10 van het Klooster


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0319r van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostennr 10 van het Klooster


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0314r van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 81Droogstraat NZ wijk B-075125‑00‑00 CGhuis nr. 10 in het zgn. Klooster
koperSjoerd Sipkes de Beer het Klooster
naastligger ten oostennr 9 v h Klooster
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westennr 11 v h Klooster
naastligger ten noordende bleek en plaats van het Klooster
verkoper q.q.F. Gratama, gelastigde vankoopman
verkoperzijn broeder professor S. Gratama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerd Sipkes de Beer koopt een woning in het zogen. 'Klooster', met nr. 10 of wijk B-075, op de Zoutsloot en in de Droogstraat. Ten O. nr. 9, ten W. nr. 11, ten Z. de Droogstraat, ten N. de bleek en plaets van het Klooster. Gekocht van Tjepke Gratama namens zijn broer Seerp Gratama, prof. te Groningen, voor 125 gg.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0007v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westennr 10 van het Klooster


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-059, pag. 31Droogstraat 81Sjoerd Sippes c s2‑10‑00 cg(5) huis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-075Droogstraat 81Sjoerd Sippes de Beer... gehuwd zonder kinderen; huw Grote Kerk HRL 1794, BS huw 1815, ovl 1820; eigenaar en gebruiker van wijk B-075, wewer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-075Droogstraat 81Sjoerd S de Boer Sjoerd S de Boer wewer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 210Droogstraat 81Douwe Hessels ReidsmatimmerknegtHarlingenhuis (49 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-075Droogstraat 81Aukje Ymes de Jong... en huw 1811, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-082; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-075; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-075Aukje de Jong54 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, weduwe
B-075Yeme Reidsma15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 269 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-075Droogstraat 81Hartman Hartmans Hoek, overleden op 16 december 18443 jr (geboren 12/2/1842), overleden Hoogstraat B 75, zoon van Hartman Hoek, zeeman en Aaltje van der Meer, broer van minderjarige Maria, Catharina-Margaretha en Willem Hartmans Hoek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 210Achterstraat B-075erv. Hessel D. Reidsmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 210Droogstraat B-107IJme van der Wal c.s.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 210Droogstraat 81 (B-107)Yeme van der Walwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 81A. Olivierfabrieksarbeider
  terug