Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Fabrieksplein 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Fabrieksplein 1 (niet bekend) (niet bekend) G-347 G-402
Naastliggers vanFabrieksplein 1
ten oostenFabrieksplein 3
ten zuidenhet Fabrieksplein


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-347Fabrieksplein 1Maria Schoot... op 1 mei 1851 HRL; (?), dv Johannes S, en Anna van Erp; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk D-095, wijk G-347, wijk H-144; Coenraad Slym en M.S., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-347Fabrieksplein 1Anna Maria Mecima... over A.M., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 66:0:0 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-347Fabrieksplein 1Antje Cornelis Postma... Cornelis Hijlkes P, en Grietje Abrahams; BS huw 1839, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk G-256, 324, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-347Fabrieksplein 1Gerben Annes Bosma... G-324, 256, 347; oud 34 jaar, geb Noordwolde en wonende te HRL. 1839, molenaarsknecht, wijk H-001; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3420G-402 (Fabriekstraat)Anna C. Drijfhout, vrouw van J.S. de Boer, erfpachtswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3420Fabrieksplein 1 (G-402)Catharina F. Groenland (vr. v. F. de Jong, eig. grond Gem. Harli)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Fabrieksplein 1E. de Vriesgasmeester


1965 - adresboekadresnaam
Fabrieksplein 1K. (Klaas) Koster
  terug