Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Fabrieksstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFabrieksstraat 14(niet bekend)(niet bekend)G-313G-347


Naastliggers vanFabrieksstraat 14
ten oostende Fabrieksstraat
ten zuidenFabrieksstraat 16
ten noordenFabrieksstraat 12


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-313Fabrieksstraat 14Fredrik de Langeigenaar van wijk G-313, gebruiker is Hendrik Bandsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-239, kastelein, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-313Fabrieksstraat 14Hendrik Harmens Bandsma... 17 en 24 okt 1813, zv Hermen B., en Anna Jans Plutschouw; BS huw 1813, ovl 1839; gebruiker van wijk G-313, timmerknegt; eigenaar is Fredrik de Lang, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-313Fabrieksstraat 14Fredrik Lang Hendrik Bandsma timmerknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 888Fabrieksstraat 14Jacob Willems Bonnematrekschipperhuis (45 m²)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-313Fabrieksstraat 14Folkert Tadema, overleden op 16 oktober 183914 mnd, overleden aan't Bolwerk G 313. (CzOG nr. 15) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-313Hidde van der Woude26 jkleermakerHarlingenm, protestant, gehuwd
G-313Houkje Strikwerda29 jMidlumv, protestant, gehuwd
G-313Klaske van der Woude4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-313Gerrit van der Woude1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-313Fabrieksstraat 14Hendrina Husser... N.H., dv Johannes H, en Sijke ... ; huw Grote Kerk HRL 1802, huw 1825, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-313; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-304; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-313Fabrieksstraat 14Houkje Ulbes Strikwerda... bev.reg. HRL 1851 wijk B-034, wijk F-322, H -12; oud 29 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-313; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 888Over de gazfabriek G-313Jacob W. Bonnemawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3677Fabriekstraat G-347Anne Reinders Bosmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3677Fabrieksstraat 14 (G-347)Anna de Vries (wed. A. Bosma)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Fabrieksstraat 14S. Schoottransportarbeider
  terug