Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Fabrieksstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFabrieksstraat 18(niet bekend)(niet bekend)G-311G-345


Naastliggers vanFabrieksstraat 18
ten oostende Fabrieksstraat
ten zuidenFabrieksstraat 20
ten noordenFabrieksstraat 16


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0038v van 12 feb 1764 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 18bolwerk tussen Moriaanstraat en Franekerpijpen75‑00‑00 GGwoning en weefwinkel
koperBeernd Jans, gehuwd met
koperLijsbeth Hendriks
huurderSteffen Hendriks c.u.bontwever0‑09‑00 CG
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: bolwerk]
naastligger ten zuidenGerryt Harmens
naastligger ten westende weduwe van Hendrik Gerryts
naastligger ten noordenJoannes Harmens
verkoper q.q.burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra, gecommitteerde uit de hypothecaire en personele crediteuren
verkoper q.q.Abraham Ysrael, gecommitteerde uit de hypothecaire en personele crediteurenkoopman
verkoperFokeltje Jacobs, gehuwd met
verkoperJacob Sybes Decker, te betalen aanmr. timmerman


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0216r van 26 okt 1766 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 18Fabrieksstraat WZ [staat: tussen Moriaanstraat en Weverstraat]50‑07‑00 CGwoning en weefwinkel
koperHendrik Pesma notaris
huurderSteffen Hendriks c.u.0‑09‑00 CG
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: bolwerk]
naastligger ten zuidenGerryt Harmens
naastligger ten westende weduwe van Hendrik Gerryts
naastligger ten noordenJohannes Harmens
verkoperBeerent Westendorp, gehuwd metmr. bontwever
verkoperLijbert Hendriks


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0043v van 16 feb 1777 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 18Fabrieksstraat WZ [staat: tussen Weverstraat en Moriaanstraat]50‑00‑00 GGhuis
koperRein Hendriks Faber mr. ijzersmid
huurderSteffen Hendriks c.u.
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenGerrit Harmens
naastligger ten westenHendrik Gerryts
naastligger ten noordenJohannes Harmens
verkoperDieuwke Pesma, gehuwd met
verkoperA. R. van Dalsennotaris


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0009r van 21 jan 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 18nieuwe kerk tussen de Weverstraat en de Moriaanstraat, achter de60‑07‑00 GGhuis
koperJan Bolman koopman
huurderBauke Piers
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenAge Johannes
naastligger ten westenHendrik Gerrits
naastligger ten noordenWybe Johannes
verkoperRein Hendriks Fabermr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bolman, coopman, koopt huis c.a. agter de nieuwe kerk tussen de Wever- en Moriaanstraat, thans bewoond door Bauke Piers. Geen grondpacht. Ten O. de Stadsvesting, ten Z. Age Johannes, ten W. Hendrik Gatzes, ten N. Wybe Johannes. Gekocht van Hendrik Reins Faber, mr. ijsersmid, voor 60 gg.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0122v van 12 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Bolman


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0069v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Bolman


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0233r van 14 dec 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Bolman


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0327v van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 18Fabrieksstraat WZ [staat: stadsvesten tussen Weverstraat en Moriaanstraat]16‑07‑00 GGhuis
koperJan Wytses Vettevogel koopman
bewonerHarmen Hilles c.u.
wederhuurderJacobus Johannes
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenClaas Jans mr. bakker
naastligger ten westenPonne
naastligger ten noordenWybe Johannes
verkoper van 1/2Albert Bolman, erfgenaam van
erflaterwijlen Jan Bolman
verkoper van 1/4Harmana Briel, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Dirk Wytsma
verkoper van 1/4Elsa Dorothea Bril, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Vos te Pekela


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0332v van 5 jun 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen de weduwe Bolman


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-311Fabrieksstraat 18Cornelis Bouman... HRL, Christiaan Hendrik B., geb 1808 HRL; BS huw 1841, ovl 1843, huw 1844, ovl 1851; gebruiker van wijk G-311, huisknegt; eigenaar is M. Vellinga, 1814. (B20 4); oud 66 jaar, geb Vlymen en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-311Fabrieksstraat 18Minne Vellinga... wijk G-049; eigenaar en medegebruiker is Johannes Broodkorf kleermaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-311; gebruiker Cornelis Bouman, huisknegt, 1814. (GAH204); woont in 6e quartier, huisno. 14, heeft 1 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-311Fabrieksstraat 18M Vellinga Cornelis Bouman huisknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 891Fabrieksstraat 18erven Schelte WijbengaFranekerhuis (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-311Fabrieksstraat 18Gerke Hendriks Tiesema... eigenaar is P.S. Hannema wed., 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-311; VT1839; G. Tiesema, 56 jaren, sjouwerman, geloofwaardig, wonende te te HRL. 1828, vermeld in een akte van ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-311Gerke Tiesema67 jgeenHarlingenm, protestant, gehuwd
G-311Gatske Visser56 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-311Anna Tiesema14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-311Fabrieksstraat 18Gerke Hendriks Tiesema, overleden op 10 september 184371 jr, werkman, geboren Workum 25/6/1773, overleden Bolwerk G 311, gehuwd, 2 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 63) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-311Fabrieksstraat 18Antje Tichelaar, overleden op 12 mei 1848(Certificaat van onvermogen), 31 jr, geboren Franeker 9/5/1817, overleden achter de Kerk G 311, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-311Fabrieksstraat 18Gatske Yeges Visser... HRL 1809, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk D-137, 141; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-311; VT1839; kind: Hendrik Gerkes, geb 1 apr 1809, ged 23 apr 1809 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-311Fabrieksstraat 18Janna Feddema... wordt inde ondetrouwakte genoemd T.B. van Boon; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-311; oud 53 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk G-303; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 891Over de gazfabriek G-311Daniel S. Hollenga en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 891Fabriekstraat G-345Gerben S. Bouritiuswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 891Fabrieksstraat 18 (G-345)Maria Smit (wed. G. Bouritius)woonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Fabrieksstraat 18Sjoerd van der Meer


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Fabrieksstraat 18 Sjoerd van der Meer1e stoker gasfabriekf. 700f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Fabrieksstraat 18B. Nagelfabrieksarbeider
  terug