Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Fabrieksstraat 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Fabrieksstraat 26 (niet bekend) (niet bekend) G-308 G-341
Naastliggers vanFabrieksstraat 26
ten oostende Fabrieksstraat
ten zuidenFabrieksstraat 28
ten noordenFabrieksstraat 24


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0204r van 5 mrt 1682 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 28, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenArjen Hanses van Hemert


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0167v van 31 okt 1762 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 28, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0296r van 10 nov 1782 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 28, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGerryt Harmens
naastligger ten noordenDouwe Dirks


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0121v van 12 nov 1786 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 26Moriaanstraat en Weverstraat, stadsvesten tussenhuis
 
koperCornelis Jacobs Coster koopman25-00-00 GG
huurdermilitairen
verpachter grondP. Tetrode 2-18-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende weduwe van Evert Beva
naastligger ten westende weduwe van Evert Beva
naastligger ten noordenJan Wytzes Vettevogel
verkoperde erven van Trijntje Baukes, weduwe van
wijlen Gerryt Harmens


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0159r van 7 nov 1802 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 28, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Wybe Douwes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-308Fabrieksstraat 26Anthoon Jans Klaver... van wijk G-315, hovenier, medegebruiker is Jacobus Spits, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-308, tuin, 1814. (GAH204); Anthonij C. en Jaan Leyenaar, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-308Fabrieksstraat 26Hendrik Teemans... HRL. 1820, kind: Cornelia Hendriks T, geb 1802 HRL; BS geb 1811, ovl 1820, huw 1841; gebruiker van wijk G-308, sjouwer; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-308Fabrieksstraat 26Jan Wytses Vettevogel... H. Plutschouw wed., gealimenteerd, Hendrik Jetses wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-308; gebruiker Hendrik Teemans, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-309, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-308Fabrieksstraat 26J W Vettevogel ervenHendrik Teemans sjouwer


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 44 van 16 mrt 1815
adressoortbedraggebruik
G-308Fabrieksstraat 26koopaktefl. 17woning aan de stadsvesten G-308
 
verkoperAkke Jans Vettevogel
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
koperJan Fontein


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 216 van 1 dec 1820
adressoortbedraggebruik
G-308Fabrieksstraat 26koopaktefl. 500zomerhuis G-251 en woning G-308
 
verkoperFreerk Jans Fontein
koperGerrit Jans Teenstra


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
G-308Fabrieksstraat 26Zomerhuis, tuin en hovinge c.a. aan de stadsvesten. Finaal verkocht op 8 dec 1830 door mr. J. Hanekuijk..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 894Fabrieksstraat 26erven Gerrit Jans VeenstraHarlingenzomerhuis (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-308Fabrieksstraat 26Douwtje Gerkes Tiesema... dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1836, ovl 1847; oud 35 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-308; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-308Fabrieksstraat 26Hein Klazes van der Molen... 1836, ovl 1847 1848 overlijdens; oud 40 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, molenmaker, wijk G-308; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-308Hein Kl. van der Molen40 jHindelopenm, protestant, gehuwd, molenmaker
G-308Doutje Tiessema35 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-308Klaas H van der Molen11 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
G-308Johannes van der Molen7 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
G-308Hendrik van der Molen8 jAlmenumm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-308Fabrieksstraat 26Hinke Posthuma... Annes; BS huw 1823, huw 1832, ovl 1830, huw 1832, ovl 1834, huw 1837, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-308, wijk H-002, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-308Fabrieksstraat 26Monse Jacobs Weyer... in 1858, zv Jacob W, en Simontje Monses; BS huw 1827, huw 1837, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-308, wijk H-042; oud 37 jaar, geb Almenum (!) en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-301; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3681G-341 (Fabriekstraat)Pieter G. Boumatuin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3681Fabrieksstraat 26 (G-341)Hinke Holstein (wed. S. Posthuma, en Cons.)


1915 - schoolgeldadresnaam
Fabrieksstraat 26Jan van der Heide


1928 - adresboekadresnaamberoep
Fabrieksstraat 26A.Souvereintransportarbeider
  terug