Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Fabrieksstraat 30
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Fabrieksstraat 30,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Fabrieksstraat 30 (niet bekend) (niet bekend) G-340 G-340
Naastliggers vanFabrieksstraat 30
ten oostende Fabrieksstraat
ten zuidenFabrieksstraat 32
ten noordenFabrieksstraat 28


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0204r van 5 mrt 1682 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 28, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMoriaanstraat


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0167v van 31 okt 1762 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 28, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMoriaanstraat


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0296r van 10 nov 1782 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 28, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMoriaanstraat


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0159r van 7 nov 1802 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 28, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMoriaanstraat


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0262r van 19 jun 1803 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 30Fabriekstraat WZ [staat: bolwerk achter de grote kerk tussen Molenpad en Moriaanstraathuis, hof en tuin
 
koperTaedze Heeres, gehuwd metkoemelker300-00-00 CG
Aaltje Fransen
verpachter grond huisde Stad Harlingen2-05-00 CG
verpachter grond tuin en hofde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurder huisJohannes Lingenhouwer 18-00-00 CG
naastligger ten oostenFabriekstraat [staat: bolwerk]
naastligger ten zuidenTadze Heeres, gehuwd metkoemelker
Aaltje Fransen
naastligger ten westenJelle Boomsma c.s.
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperAbe Jans Hilwerda, gehuwd metmr. bakker
Catharina Jans


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0070v van 11 nov 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 30Fabrieksstraat WZ [staat: stadsvesten wijk G-252 tussen Molenpad en Moriaanstraat]huis
 
koperJan Brevink, gehuwd metbontwerker 110-00-00 CG
Marijke Jans
verpachter grondde Stad Harlingen2-05-00 CG
huurderJan Brevink
Marijke Jans
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJohannes Proosterbeek
naastligger ten westenJohannes Proosterbeek
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperLijsbeth Fransen, gehuwd metonder Almenum
Bauke Atesbleker
verkoperFeike Fransen, executeur testamentair vanschipper Arum
wijlen Aaltje Fransen, weduwe van
wijlen Taedze Heeres


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 895Fabrieksstraat 30erven Gerrit Jans VeenstraHarlingenplaisiertuin (620 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-340Fabrieksstraat 30Jeltje de Vries... in 1861, dv Bauke Herkes en Hielkje Baukes; BS huw 1821, ovl 1848, bev.reg. HRL 1851 wijk F-042, wijk G-340; oud 56 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-327; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-340Fabrieksstraat 30Pieter van der Sluis... Harent Pieters vdS, en Trijntje Gabes; BS huw 1817, huw 1835, ovl 1839, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-340, wijk H-066, 210; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-074; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3684G-340 (Fabriekstraat)Willem Bruiningwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3684Fabrieksstraat 30 (G-340)wed. Willem Bruining


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Fabrieksstraat 30 Hilbrand Nakmetselaar
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Fabrieksstraat 30H.Nakmetselaar
  terug