Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Fabrieksstraat 32
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFabrieksstraat 32(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)G-252G-329


Naastliggers vanFabrieksstraat 32
ten oostende Fabrieksstraat
ten zuidenFabrieksstraat 34
ten noordenFabrieksstraat 30


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0021v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende schuur van N. N. ijzerkramer


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0202v van 1 okt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Poppe Seilmaker


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0175r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0040v van 1 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBeernt de Boer e.a.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0040v van 1 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 32Fabriekstraat WZ [staat: Moriaanstraat]343‑21‑00 ggnieuwe woning
koperYde Hoornstra
huurderde weduwe Dirk de Lange 24‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenW. Ruitinga apotheker
naastligger ten noordenBeernt de Boer e.a.
verkoperHiske Alberts Osinga, gehuwd met
verkopervroedsman Jacob Ruitinga
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(Moriaanstraat 5,7,9,11) Yde Hoornstra koopt (a) een nieuwe wooning in de Moriaanstraat, thans bewoond door wd. Dirk de Lange voor 24 cg. per jaar, (b) een nieuwe wooning naast de vorige, thans bewoond door wd. Beerend Pyters voor 9 st. per week, (c) een wooning en ruime weefwinkel staande naast de vorige aan de vesting, thans bewoond door Jan Dirks voor 24 cg. per jaar, (d) een wooning en grote weefwinkel met plaats, naast het vorig perceel aan de vesting, verhuurd aan Jan Geerts, bontwever, voor 27 cg. 10 st. per jaar. Alle vrij van grondpacht. Gekocht van door Hiske Alberts Osinga, huisvrouw van vroedsman Jacob Ruitinga, voor 343 gg. 21 st.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0255v van 12 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Fabrieksstraat 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0255v van 12 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fabrieksstraat 32Moriaanstraat NZ325‑00‑00 cghuis
koperRitske Kronenburg, gehuwd metmr. timmerman
koperTrijntje Albers Bakker
huurderGerryt Telgman 0‑00‑08 cg
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenHilwerda bakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperYde Hoornstramr. bakker en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRitske Kronenburg, mr. timmerman


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-252Fabrieksstraat 32Jan Brevink... Keyzer, 1811, kind: Jetske Jans B, geb 1794 HRL; BS huw 1811, ovl 1831; eigenaar en gebruiker van wijk G-252, wewer, 1814. (GAH204); J.B. ende Maria Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-252Fabrieksstraat 32Jan BrevinkJan Brevinkwewer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1767Fabrieksstraat 32Jan Breevink kosterHarlingenhuis en tuintje (172 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-252Fabrieksstraat 32Akke Piers... 1804, BS huw 1825, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-252; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-252Fabrieksstraat 32Anna Klumper... Berends K, en Geeske Harmens; BS huw 1828, ovl 1843; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-252; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-252Fabrieksstraat 32Anthoon Spiekermanoud 38 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk G-252; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-252Anthoon Spiekerman38 jpakhuisknegtSneekm, rooms katholiek, gehuwd
G-252Anna Klumper42 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
G-252Arnoldus Spiekerman8 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-252Bernardus Spiekerman1 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-252Juliana Spiekerman5 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-252Klaas Hagedoorn22 jscheepstimmermanHeegm, rooms katholiek, ongehuwd
G-252Akke Piers60 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-252Fabrieksstraat 32Geertje Gerrits Driesen... weefster, N.H., dv Gerrit D, en Klaaske Hendriks Spijting; BS huw 1826, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-252; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-250; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-252Fabrieksstraat 32Rintje Johannes Nielsen... zv Johannes Hendriks N, en Johanna Rintjes (Wagenaar); BS huw 1826, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-252; geb 25 okt 1799 HRL, ged 10 nov 1799 HRL, zv Johannes Hendriks en Johanna Rintjes; dopen Grote Kerk HRL ... (alles)


1856 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 41 van 25 mrt 1856
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-252Fabrieksstraat 32koopaktefl. 585huis aan de stadswal G-252 en G-253
 
verkoperYbeltje Hettens Brouwer
koperLeonardus Johannes Stevens


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1767Achter de groote kerk G-252Marten Riewald woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3704Moriaanstraat G-329 Abraham de Ruiter Rzn.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3704Fabrieksstraat 32 (G-329)Abraham de Ruiter (te Tuijl)woonhuis


2023
0.124675989151


  terug