Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Fabrieksstraat 34
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Fabrieksstraat 34 (niet bekend) (niet bekend) G-266 G-328
Naastliggers vanFabrieksstraat 34
ten oostende Fabrieksstraat
ten zuidenFabrieksstraat 36
ten noordenFabrieksstraat 32


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 199 van 8 jul 1813
adressoortbedraggebruik
G-266Fabrieksstraat 34koopakteklein huis bij de Nieuwe Kerk
 
verkoperTrijntje Alberts Bakker
koperMatthijs Ouendag


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 212 van 23 jul 1813
adressoortbedraggebruik
G-266Fabrieksstraat 34koopakteklein huis bij de Nieuwe Kerk
 
verkoperMatthijs Ouendag
koperJohannes Proosterbeek
koperAukje Jelles Appelinga


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-266Fabrieksstraat 34Johannes Jans Proosterbeek... wijk G-265; gebruiker Harmen vd Berg en Jan de Reus vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-266, tuinkamer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-045, tuin & zomerhuis, 1814. (GAH204); J. Jans P. ende Aukje ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-266Fabrieksstraat 34Johannes Proosterbeek Johannes Proosterbeek tuinkamer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1768Fabrieksstraat 34Johannes ProosterbeekHarlingenmetzelaarsknegthuis (44 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-266Fabrieksstraat 34Eelkje Hayes van Vliet... dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1844, ovl 1846; oud 54 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-266; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-266Fabrieksstraat 34Jelle Dirks Tadema... bewijs, 19 Oogstmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-266; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-266Jelle D Tadema55 jHarlingenm, protestant, gehuwd, werkman
G-266Eelkje van Vliet54 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-266Haye Tadema9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-266Fabrieksstraat 34Eelkje Hayes van Vliet, overleden op 18 juli 1844(Certificaat van onvermogen), 59 jr, geboren Franeker 23/4/1786, overleden achter de Kerk G 266, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-266Fabrieksstraat 34Antje de Witgeb 1806 Makkum, ovl 14 jan 1856 HRL, huwt met Jelle Oeges Houtsma, Rooms Katholiek, dv Hilbrand dW, en ... ; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk G-266, 317, 350


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-266Fabrieksstraat 34Jelle Houtsmageb 1794 prov, huwt met Antje Wolf, panbakker, Rooms Katholiek, A 20 sep 1856 Makkum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-266, 317, 350


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1768G-266 (Molensteeg)Jurjen Baronwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2736G-328 (Fabriekstraat)Albertus van der Schootwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2736Fabrieksstraat 34 (G-328)Albertus van der Schoot
  terug