Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Fabrieksstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Fabrieksstraat 4 (niet bekend) (niet bekend) G- G-362
Naastliggers vanFabrieksstraat 4
ten oostenFabrieksstraat 6
ten zuidenFabrieksstraat 6
ten westenWeverstraat 12
ten noordenFabrieksstraat 2


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0042r van 17 apr 1597 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 mrt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0039v van 5 mrt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0097r van 8 sep 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYpe Wielinga


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0148v van 8 mrt 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenYpe Pieters


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0376v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0185v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0185v van 8 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEeke Seerps Wildschut oud fabrikant


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0061r van 29 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 4Fabrieksstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen en de stadsvesten]hof met deftige vrugtbomen en soomerhuis
 
koperPoppe Menalda koopman140-00-00 GG
naastligger ten oostende woning en weefwinkel van J. Reidhorst c.s.
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat: straat]
naastligger ten westenJan Bartels
naastligger ten noordende tuin van Y. van Ruth
verkoper van 1/2Henderyna E. Wildschut, gesterkt met haar man
verkoper van 1/2Jarig Gelinda, samen metkoopman
verkoperThomas Janzen IJsenbeekkoopman
verkoper van 1/5Gerryt StijlkoopmanLeeuwarden
verkoper van 1/3 van 4/5Antje Stijl, samen met
verkoper van 1/3 van 4/5Jelle Stijlkoopman
verkoper van 1/3 van 4/5Simon Stijl, alle verkopers als erfgenaam vankoopman
erflaterwijlen Eelke Durks Wildschut, gehuwd metkoopman
erflaterwijlen Geertje Jelles Stijl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe E. Menalda koopt een hof met bomen etc. en een zomerhuis, omtrent de Franeker Pijpen en stadsvesten. Ten O. een woning en weefwinkel van J. Reidhorst, ten Z. de straat, ten W. Jan Bartels, ten N. de tuin van I. van Ruth. Gekocht van Hendrina Eelkes Wildschut x Jarig Gelinde en Thomas Janzen IJsenbeek voor 1/2, Gerryt Stijl te Leeuwarden voor 1/5 van 1/2, Antie Stijl wv Gijsbert Wildschut en Jelle Stijl en Simon Stijl voor 4/5 van 1/2, zijnde de erven van Eelke Dirks Wildschut x Geertie Jelles Stijl, voor 140 gg.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0065r van 13 dec 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende tuin van Poppe Ekes Menalda


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0082r van 28 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPoppe Menalda koopman


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0177r van 9 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWybe Freerks


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0016r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 4Fabrieksstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen en de stadsvesten]hof en tuinhuis
 
koper door niaarIsaac van Ruth ijkmeester Admiraliteit100-00-00 GG
geniaarde koperDooytze Teuniskooltjer
naastligger ten oostenEvert Berends
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Bartels
naastligger ten noordenIsaac van Ruth
verkoperFoekje Kuyper, weduwe van
verkoperwijlen Poppe E. Menaldakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsaäc van Ruth koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen kooltjer Dooytze Teunis, een hof en tuin omtrent de Franeker Pijpen en de stadsvesten. Ten O. Evert Berends, ten Z. de straat, ten W. Jan Bartels, ten N. Isaäc van Ruth. Gekocht van Foekje Kuyper wv Poppe E. Menalda, als erfgename van haar man. Zie ook de koopbrief van 18 dec 1742.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0120r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYsaac van Ruth


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0039r van 2 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenstraat


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0053r van 10 jun 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenstraat


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 876Fabrieksstraat 4Jan Lammerts van der VeenHarlingenwinkelierhuis en tuin (540 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 876G-323 (Wewerstraat)Uilke K. Voordewindwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3666G-362 (Fabriekstraat)Pieter Schenkiuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3666Fabrieksstraat 4 (G-362)Joh. Theod. van Moonen (te Schrans bij Huizum)woonhuis


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Fabrieksstraat 4, HarlingenFabrieksstraat 4W. van der ZeepZeep, fa. W. van dergrafmonumenten, marmerwerken etc.


1965 - adresboekadresnaam
Fabriekstraat 4H. (Hendrik) Postma
  terug