Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Fabrieksstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Fabrieksstraat 4 (niet bekend) (niet bekend) G- G-362
Naastliggers vanFabrieksstraat 4
ten oostende Fabrieksstraat
ten zuidende Klaverbladstraat
ten westenKlaverbladstraat 27
ten noordenFabrieksstraat 2


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 mrt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0039v van 5 mrt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0097r van 8 okt 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 4Fabrieksstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koperFrans Cornelis c.u.mr. linnenwever62-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenYpe Wielinga
naastligger ten noordende hof van Simon Jansen koperslager
Jacob Claessen, als gelastigde vanmr. kistmaker
verkoperJelte Ages Baskemr. brouwerDoccum


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0376v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0185v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 4Franekerpijpen, bij dehuis en weefwinkel voor vijf getouwen
 
koperEelke Dirks Wildschut koopman en fabrikant160-00-00 GG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende tuin van Dirk Huigens
naastligger ten westenN. N.
voormalig eigenaarFrans Cornelis
Arjen Tuenis Blok, gecommitteerdemr. lijnslager
Dirk IJsbrands, gecommitteerden uitkoopman
verkoperde Doopsgezinde Gemeente


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0185v van 8 jul 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEeke Seerps Wildschut oud fabrikant


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0148v van 8 mrt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenYpe Pieters


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0039r van 2 mei 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenstraat


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0053r van 10 jul 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Fabrieksstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenstraat


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 876Fabrieksstraat 4Jan Lammerts van der VeenHarlingenwinkelierhuis en tuin (540 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 876G-323 (Wewerstraat)Uilke K. Voordewindwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3666G-362 (Fabriekstraat)Pieter Schenkiuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3666Fabrieksstraat 4 (G-362)Joh. Theod. van Moonen (te Schrans bij Huizum)woonhuis


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Fabrieksstraat 4, HarlingenFabrieksstraat 4W. van der ZeepZeep, fa. W. van dergrafmonumenten, marmerwerken etc.


1965 - adresboekadresnaam
Fabriekstraat 4H. (Hendrik) Postma
  terug