Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Fortuinsteeg 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerFortuinsteeg 2(niet bekend)(niet bekend)G-159*G-181


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0178r van 13 apr 1645 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Fortuinsteeg 2Peterseliestraat ZZ56‑00‑00 Frhof, rondom van een hek voorzien, met een kamertje erin
koperGerrit Gerrits wijdschipper
naastligger ten oostenHester bargemargmaakster
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende tuin van Jan Alberts
naastligger ten noordenPeterseliestraat
verkoperJan Jacobs van Pomeren
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Gerrits, wydschipper, koopt een hof met een camer er in, in de Peterseliestraat. Ten O. Hester,?.. maakster, ten W. de tuin van Jan Alberts, ten N. die straat. Gekocht van Jan Jacobs van Pommeren voor 56 Franse Kronen.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-159Fortuinsteeg 2Floris Jeltes Langedijk... Visser en R.J. van Kammen, smidsknecht, wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1819; eigenaar van wijk G-159, gebruiker is Hendrik Smith, turfdrager, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-162, smidsknegt, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-159Fortuinsteeg 2Jurjen Smith... tot mede ordinaris turfdrager, en ten dien einde onder Eede genoomen. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-159Fortuinsteeg 2Floris J Langedijk Jurjen Smith turfdrager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1606Fortuinsteeg 2Cornelis Pieters DraaismakoopmanHarlingenhuis en tuintje (41 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-159Fortuinsteeg 2Pieter Kun?geb 1797 Franeker, ovl 6 dec 1849 HRL, huwt met Sjieuwke vd Meulen, uurwerkmaker, zv Coenraad K, en Jantje ... ; BS ovl 1849; oud 42 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, klokmaker, wijk G-159 VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-159TypelstegenPieter J Kune42 jklokmakerFranekerm, protestant, gehuwd
G-159TypelstegenSjoeke van der Meulen40 jKoudumv, protestant, gehuwd
G-159TypelstegenCoenraad Kune15 jFranekerm, protestant, ongehuwd
G-159TypelstegenRoelof Kune13 jFranekerm, protestant, ongehuwd
G-159TypelstegenJan Kune11 jFranekerm, protestant, ongehuwd
G-159TypelstegenSijke Kune8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-159TypelstegenJantie Kune5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-159TypelstegenGerritje Kune1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-159Fortuinsteeg 2Gerrita Kunee, overleden op 3 februari 18413 jr, overleden Vianen G 159. (CzOG nr. 41) (in tafel 2/2) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-159Fortuinsteeg 2Cornelis Bernardus Proosterbeek... werkman N.H., zv Bernardus Jans P, en Klara Tromp; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk F-153, 205, wijk G-159, 246, 282; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-123; VT1839; geb 12 nov 1786, ged 12 dec 1786 ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-159Fortuinsteeg 2Johanna Spoelstrageb 1800 Sneek, ovl 24 jul 1852 HRL, huwt met Lieuwe de Vries, N.H., dv Sijbren S, en Baukje Kuipers; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk G-159, 193; oud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk G-037; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-159Fortuinsteeg 2Sjieuwke van der Meulengeb 12 mrt 1800/4 Koudum, huwt met Pieter Kun?, winkelierse in 1851, Nederlands Hervormd; BS ovl 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk F-148, 279; oud 40 jaar, geb Koudum en wonende te HRL. 1839, wijk G-159; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-159Fortuinsteeg 2Trijntje Jans Roordageb 1801/03 HRL, ovl 20 feb 1860 HRL, huwt met Jacob Kach, (gk), N.H., dv Jan R, en Henderika Roorda; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk E-272, wijk G-159, supp wijk G-437


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-159Fortuinsteeg 2Jurjen Piebes Waardenburg... (Tuininga); BS huw 1835, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-281, wijk G-135, 159, 163, wijk H-089, ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3651*Tiepelstegen G-179Jelle Martens van der Walwoonhuis
Sectie A nr. 3651*Tiepelstegen G-181Jelle Martens van der Walwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4913Fortuinsteeg 2 (G-181)Jelle M. van der Walwoonhuis
  terug