Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Franekereind 1 2-158 1/2 2-190 D-025 D-020
   huisnummer hoger Franekereind 1 2-159 2-190 D-025 D-020


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 1, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 1
ten oostenFranekereind 3
ten zuidenhet Franekereind
ten westenNoordijs 27
ten noordenNoordijs 25


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0522r van 17 aug 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Edder Feddes


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0113r van 20 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe Ietscke Edgers


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0098v van 23 nov 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Edger Feddes


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0277v van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gercke Martens


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0389v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende proclamant Fedde Edgers


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0105r van 13 jun 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenerfgenamen en wezen van Edger Feddes


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018ra van 9 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis waar de Groene Molen uithangt van de erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Banga


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008va van 6 mei 1671 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: bij de Zakkendragersbrug alwaar de Groene Molen uithangt]huis, loods en plaats
 
koper provisioneelSymon Groenwolt c.u., en1015-21-00 GG
koper provisioneelBeern Boyes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2-16-00 CG
bewonerPytter Sjoerdtskaarsenmaker
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Sipke Dirx
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenJan Dirxen bakker
naastligger ten noordenSjoerd Ages
verkoperdrie nagelaten weeskinderen van Edger Feddes c.u.


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0019v van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: over de Zakkendragersbrug]1/2 huis genaamd de Groene Molen
 
koperCornelis Freerx, gehuwd met224-00-00 GG
koperAntje Jans
huurderFeyke Jansen c.u.50-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van hopman van der Form
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenburgemeester Bierma
naastligger ten noordenClaes Ypes mr. smid
verkoperhuisman Sybe Jans, samen metPingjum
verkoperHiltie Jans, gehuwd metTzum
verkoperSybe Hendrix, enTzum
verkoperGertie Heins, gehuwd metBoer
verkoperJacob Pytters, enBoer
verkoper q.q.Dirk Folkerts, curator over
verkoperSybe Heins


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0063r van 1 jul 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: bij de Zakkendragersbrug]1/2 huis genaamd de Groene Molen
 
koperCornelis Freerx, gehuwd met300-00-00 CG
koperAntie Jans
eigenaar van 1/2Cornelis Freerx, gehuwd met
eigenaar van 1/2Antie Jans
naastligger ten oostenburgerhopman van der Form
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenJan Dirx Cuik
naastligger ten noordenClaas Ypes
verkoperRomke Gerx, gehuwd mettrekschipperDoccum
verkoperGryttie Simons Groenewolt


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-158Franekereind 1huis
eigenaarCornelis Freerx
gebruikerCornelis Freerx
huurwaarde47-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-00 CG
2-159Franekereind 1huis
eigenaarTiaard Tiaerdsen
gebruikerTheod. Binsonides
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-158Franekereind 1huis
eigenaarCornelis Freercks
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-4-1720
2-159Franekereind 1huis
eigenaarTiaard Tiaardsen
gebruikerHarmen Ages
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-158 Franekereind 1huis
eigenaarCornelis Freerks
gebruikerCornelis Freerks
huurwaarde47-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-17-00 CG
2-159 Franekereind 1huis
eigenaarJacob van der Form
gebruikerJacob van der Form
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-158 Franekereind 1huis
eigenaarburgemr. Veersma
gebruikerburgemr. Veersma
huurwaarde47-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-16-10 CG
2-159 Franekereind 1huis
eigenaarburgemr. van der Vorm
gebruikerburgemr. van der Vorm
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0223r van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester Cornelis Veersma
naastligger ten westenJan Hendriks pannenboeter


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0290v van 30 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis de groene Molen van oud burgemeester Cornelis Veersma


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-158 Franekereind 1burgemr. Veersma, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal24-00-00 CG
2-159 Franekereind 1Symon Stijl, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-158 Franekereind 1huis
eigenaarburgemr. Veersma
gebruikerburgemr. Veersma
huurwaarde47-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-10-14 CG
2-159 Franekereind 1huis
eigenaarSymon Stijl
gebruikerSymon Stijl
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0152r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: bij de Zakkendragersbrug]huis waar de Groene Molen uithangt
 
koperJan Peima gerechtsbode1460-00-00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijl
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenkind van Hendrik Heerman
naastligger ten noordenS. Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
verkoperoud burgemeester Corneles Veersma445-00-00 CG
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Peima, geregtsbode koopt huis bij de Sackedragersbrug, waar 'de Groene Moolen' uithangt. Ten O. Simon Stijl, ten W. Hendrik Heermans ten Z. de straat, ten N. de convooimeester Sloterdijk. Gekocht van oud-burgemeester Cornelis Veersma.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0086v van 11 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: bij de Zakkendragersbrug, waar voorheen de Groene Molen heeft uitgehangen]huis
 
koper door niaarvroedsman Simon Stijl koopman942-00-00 GG
geniaarde kopervroedsman Magnus van Aarsen, gehuwd met
geniaarde koperHylkjen Overzee
naastligger ten oostenSimon Stijl koopman
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenkind van Hendrik Heermans
naastligger ten noordende weduwe van Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Dorothea Boevings, erfgenaam van
verkoperJan Peimagerechtsbode
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Stijl koopt, na niaar rat. vicinitatis tegen Magnus van Aarsen, huis bij de Sackedragersbrug, voorheen 'de Groene Molen'. Ten O. Simon Stijl, ten W. Hendrik Heermans, ten Z. de straat, ten N. wd. Sloterdijk. Gekocht van Dorothea Boevings als erfgenaam van Jan Peima.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0030r van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenNoordijs


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0312r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de weduwe van Simon Stijl


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0057v van 3 sep 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: bij de Zakkendragersbrug]huis
 
koperJacob Dirks Houtschool, gehuwd met1300-00-00 CG
koperAntie Claases Norel
huurderJacob Dirks Houtschool 60-00-00 CG
naastligger ten oostenSybrand Hingst koopman
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Voorstraat]
naastligger ten westendr. S. IJsbrandy
naastligger ten noordenG. Andreae
verkoperElisabeth Stijl, gehuwd met
verkoperSibrand Hingst
verkoperGetruid Stijl, ongehuwd en meerderjarig enLeeuwarden
verkoperJohannes Stijl, kinderen en erfgenamen vanoud leraarKoudum
erflaterwijlen S. Stijl, gehuwd met
erflaterwijlen Grietje Hannema


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0155r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: bij de Zakkendragersbrug]huis
 
koperHeerke Jans, gehuwd metschuitschipper825-00-00 CG
koperTrijntje Barts
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Stijl
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen IJsbrandy
naastligger ten noordenHarmen Winekes koopman
verkoperJacob Dirks Danserplateelschilder en winkelier


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0261r van 19 okt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenS. Hingst


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-190 Franekereind 1S Hingst4-00-00 CGhuis


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0135r van 2 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-025Franekereind 1Wopke Rimkes Kleynvogel... van wijk A-124, gebruiker is Bote F. Bijlsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-025, varensgesel, 1814. (GAH204); wed. W.R.K. eigenaresse van perceel nr. 277 te HRL, woonplaats HRL, legger ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-025Franekereind 1Wopke R Kleinvogel Wopke R Kleinvogel varensgesel
D-025Franekereind 1Egbert


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 163 en 169 van 23 aug 1820
adressoortbedraggebruik
D-025Franekereind 1provisionele en finale toewijzingfl. 768huis D-025
 
verkoperTrijntje Barts van der Werf
koperNicolaas Fredriks Giel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 738Franekereind 1Nicolaas Frederik GeelHarlingenblauwverwerhuis en erf (91 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-025Franekereind 1Aaltje van der Vliet... BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk D-028; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-025; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-025Franekereind 1Nicolaas Giel... 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-028; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, blauwverver, wijk D-025; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk D-025Franekereind 1N Geel stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-025NoorderhavenNikolaas Giel44 jFranekerm, protestant, gehuwd, blauwverwer
D-025NoorderhavenAaltie van der Vliet44 jFranekerv, protestant, gehuwd
D-025NoorderhavenAnna Giel18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-025NoorderhavenTrijntie Giel16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-025NoorderhavenFrederika Giel15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-025NoorderhavenAaltie Giel11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-025Franekereind 1Jeep Jans van der Schoot, overleden op 19 december 1842overleden Franekerend D 25, zoon van Jan van der Schoot, schipper en Hillechien de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 738D-025 (Franekereinde)erv. N.F. Gielwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3303D-020 (Franekereind)Erven Janneke Blok en Geertruida Blokwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3303Franekereind 1 (D-020)Jan Westendorpwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 1 Jan Westendorpzonder
vorige grondslagf. 4100
huidige grondslagf. 4700


1960 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindT. Algra2154Vrouwenarts


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 1W.A.Z. (Walter) van Liu


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 1rijksmonument 20334


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9285Franekereind 1
  terug