Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 112-1632-1632-194D-159D-025


Naastliggers vanFranekereind 11
ten oostenFranekereind 15
ten zuidenFranekereind 13
ten westenFranekereind 9


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 11, Harlingen


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0045r van 22 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen de zoon van Pieter Reyns


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0119v van 24 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0216r van 18 jun 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0097r van 21 apr 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgervaandrig Ype Beerns


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0003ra van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van de erfgenamen van wijlen Trijntie Claeses


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-163 , folio 38Franekereind 11huis
eigenaarSytse Doedes
gebruikerWillem Haies
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal01‑04‑00 cg
aanslag grondpacht00‑06‑00 cg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0278v van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Freerk Jacobs


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-163 , folio 23vFranekereind 11huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikerClaes Hessels
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan13‑4‑1720
grondpacht totaal01‑04‑00 cg
aanslag grondpacht00‑06‑00 cg
grondpacht aanRuird Pieters kinderen
aansl. grondp. voldaan1‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-163 , folio Franekereind 11huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikerWypkjen Clases
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑00 cg
grondpacht aanJelte Ruirds
grondpacht totaal01‑04‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-163 , folio 24rFranekereind 11huis
eigenaarAleph van der Meulen
gebruikerwed. Foppe Foppes
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑03‑06 cg
grondpacht aanJelle Ruirds
grondpacht totaal01‑04‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑12 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-163Franekereind 11Sjoerd Hendriks, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-163 , folio 24rFranekereind 11huis
eigenaarAlef van der Meulen
gebruikerwed. Sjoerd Hendriks
huurwaarde totaal56‑04‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑04‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-163, fol. 36rFranekereind 11Sjoerd Hendriks cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenschipper en coopman50:0:00 cg8:7:00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-163 , folio 24rFranekereind 11huis
eigenaarA. van der Meulen
gebruikerUilke Paulus
huurwaarde totaal56‑04‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑04‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-163 , folio 24rFranekereind 11huis
eigenaarA. van der Meulen
gebruikermilitairen
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑07‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-194 , folio 45vFranekereind 11huis
eigenaarB. van der Meulen
gebruikerHendrik Jacobs
huurwaarde62‑00‑00 cg
af: lasten03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal59‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑14‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-194 , folio 45vFranekereind 11huis
eigenaarB. van der Meulen wed.
gebruikerSytse Roelfs wed.
huurwaarde64‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal61‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑01‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-194 , folio 45vFranekereind 11huis
eigenaarB. van der Meulen wed.
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerAlbert Egberts
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-194 , pag. 45Franekereind 11dr. J. Albarda 3‑00‑00 cghuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 743Franekereind 11Bernardus Eerdmans banketbakkerHarlingenpakhuis (63 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-159Franekereind 11Aafke Ypes Schuitmaker... wijk D-152, dv IJpe Lieuwkes S, en Sijke Pieters; BS ovl 1834; 1837 hu, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-159; oud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-154; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-159Franekereind 11Cornelis Beidschat... Huiving; dopen Grote Kerk HRL 1808, Burgerlijks Stand 1837 huwelijken, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-159; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk D-154; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 743Franekereinde D-159Siebe Tacoma pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3518Franekereind D-025 Jacob A. Blok werkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4606Franekereind 11 (D-025)Jacob A. Blokpakhuis


2023
0.056484937667847


  terug