Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 15(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 152-1642-1642-195D-031D-028


Naastliggers vanFranekereind 15
ten oostende Zoutsloot
ten zuidenhet Franekereind
ten westenFranekereind 13
ten noordenhet Franekereind


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 15, HarlingenFranekereind 15, HarlingenFranekereind 15, HarlingenFranekereind 15, HarlingenFranekereind 15, Harlingen


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0099r van 25 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 15Franekereind NZ [staat: in de noordijs aan de NZ van het diept naar de Franekerpijpen]400‑00‑00 cg1/6 hoekhuis
koperAnna Jacobs Banga, gehuwd metlakenkoper
koperwijlen Gelcko Hermanni
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenhet huis genaamd het Fortuin, van Feycke Dircks het Fortuin
naastligger ten noordende hof van Pieter Reyns
verkoperSjouck Jacobs Banga, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperSteven Hotseslakenkoper te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Jacobs Banga koopt


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0045r van 22 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHessel Gatses


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0008r van 20 mrt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 15Franekereind NZ [staat: hoek Noordijs]326‑00‑00 gg1/4 huis, achterplaats en hooiberg
koperburgervaandrig Sibrant Hessels, gehuwd met
koperBarbara Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑00 cg
bewonerzijn ouders Hessel Gadses c.u.
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEdger Feddes vrijgezel, en zijn broer
verkoperJacob Feddes vrijgezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibrant Hessels, burger-vaandrig x Barbara Jacobs [Forssenburg] kopen 3/4 huis met de achterplaats en hoyberch, op de hoek van de Noordijs, dat tegenwoordig bewoond wordt door zijn ouders Hessel Gadses c.u. Grondpacht 22 st aan de Stad. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van de vrijgezelle gebroeders Edger en Jacob Feddes [Banga], voor 325 GG.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0119v van 24 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHessel Gatses


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0207v van 15 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 15Franekereind NZ [staat: hoek Noordijs]2225‑00‑00 gghuis, hof en hooiberg
koperWillim Claessen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑00 cg
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Sipkes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pyter Reyns
verkoper van 3/8de erfgenamen van wijlen Ryns Jacobs Banga
verkoper van 3/8de erfgenamen van wijlen Anna Jacobs Banga
verkoper van 1/4oud vaandrig Sibrant Hessels


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0238v van 29 nov 1646 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 15Franekereind NZ [staat: hoek Noordijs]00‑00‑00 cghuis en hooiberg
koper provisioneelde erfgenamen van wijlen N. N., en
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑00 cg
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Sipkes
naastligger ten noordenPyter Reins
verkoper van 3/8de erfgenamen van wijlen Rins Jacobs Banga
verkoper van 3/8de erfgenamen van wijlen Anna Jacobs Bangga
verkoper van 1/4oud vaandrig Sibrant Hessels


1651 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Franekereind 15, HarlingenFranekereind 15Iacobs, FreerckDen Drie en Tvintichste
Mei Dach
Freerck Iacobs D'Eerste
Stien hier Lach
1651'


1651 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Franekereind 15, HarlingenFranekereind 151: 'anno'
2: '1651'


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0216r van 18 jun 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jacob Pytters


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0097r van 21 apr 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jacob Pytters


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0003ra van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Trijntie Claeses


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0128v van 20 dec 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jacob Pieters


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0250r van 6 okt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 15Franekereind NZ [staat: Voorstraat op de hoek van de Zoutsloot bij de Lammert Warnersbrug]333‑03‑00 cg1/9 huis en hof
koperSeerp Gratama, zoonhet Hooghuis
koperFolkert Gratama, zoons van
koperSaapke Folkerts Gelder q.q., weduwe van
koperwijlen Tiepke Gratema q.q.
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenhet huis van Sytse Doedes
naastligger ten noordende hof van de weduwe en erfgenamen van wijlen Br. Kimstra
verkoperJanke Jacobs Ollema, gehuwd met
verkoperWybe Douwes Hanekuikkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSaapke Folkerts Gelder wv Tjepke Gratama koopt 1/9 van het huis en hof 'het Hooghuis', op de Voorstraat hoek Zoutsloot bij de Lammert Warndersbrug, waarvan zij al 2/9 bezit. Ten O. de Zoutsloot, ten W. Sytse Doedes, ten Z. de straat, ten N. wd. en erven burgemeester Kimstra. Gekocht van Janke Jacobs Ollema x Wybe Douwes Hanekuik.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0252v van 27 okt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 15Franekereind NZ [staat: hier voren pagina 250 breder gedescribeert]400‑00‑00 cg1/9 huis en hof
koperSeerp Gratama, zoonhet Hooghuis
koperFolkert Gratama, zoons van
koperSaapke Folkerts Gelder q.q., weduwe van onder Almenum
koper q.q.wijlen Tiepke Gratema, wegens haar twee minderjarige zonen Seerp en Folkert Gratama
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis van Sytse Doedes
naastligger ten noordende hof van de weduwe en erfgenamen van wijlen Br. Kimstra
verkoperTrijntie Meintes, gehuwd met
verkoperAndries Sierks Brouwerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSaapke Folkerts Gelder wv Tjepke Gratama koopt 1/9 van 'het Hooghuis'. Gekocht van Trijntje Meintes x Andries Sierks, brouwer?


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-164 , folio 38Franekereind 15huis
eigenaar van 1/9Tiaerd Tiaerdts
eigenaar van 4/9Freerk Jacobs erven
eigenaar van 4/9Gratema wed.
gebruikerTiaerd Tiaerdts
gebruikerFreerk Jacobs erven
gebruikerGratema wed.
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg
opmerkingledig, solderhuur


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0278v van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Freerk Jacobs


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0293r van 7 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 15Franekereind NZ [staat: Voorstraat]1544‑08‑00 cg4/9 huis en hof
koperSaapke Folkerts Gelder voor haar twee minderjarige kinderen, weduwe vanhet Hooghuis
koperwijlen Tiepke Gratema
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenhet huis voorheen van Sytse Doedes
naastligger ten westenhet huis nu van (geniaarde koper) Albert Ruirds
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Br. Kimstra
verkoperTrijntie Freerks, weduwe van
verkoperwijlen Jan Haieskoopman


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0301v van 29 aug 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 15Franekereind NZ [staat: Voorstraat]430‑00‑00 cg1/9 huis en hof genaamd Het Hooghuis
koperSaapke Folkerts Gelder voor haar twee minderjarige kinderen, weduwe vanhet Hooghuis
koperwijlen Tiepke Gratema
eigenaar van 8/9Saapke Folkerts Gelder, weduwe van
eigenaar van 8/9wijlen Tiepke Gratema
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenhet huis voorheen van Sytse Doedes
naastligger ten westenhet huis nu van vroedsman Rowel
naastligger ten noordende weduwe van wijlen burgemeester Rein Sytses
verkoperTieerd Tieerds van der Form voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Trijntie Gratema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSaapke Folkerts Gelder wv Tjepke Gratama koopt als voogdes over haar minderjarige kinderen 1/9 van huis en hof 'het Hooghuis' aan de Voorstraat, waarvan zij al de overige 5/9? bezit. Ten O. de Zoutsloot, ten W. de vroedsman Roell (Rovel), ten Z. de straat, ten N. wd. Rein Sytses? Gekocht van Tieerd Tieerds v.d. Form x Trijntie Seerps Gratama.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-164 , folio 24rFranekereind 15huis
eigenaarTiepke Gratema wed.
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan21‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-164 , folio Franekereind 15huis
eigenaarwed. Tjepke Gratema
gebruikerwed. Tjepke Gratema
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-164 , folio 24vFranekereind 15huis
eigenaarTjepke Gratema erven
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde totaal217‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde36‑03‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-164Franekereind 15dr. Gerard Suiringar, bestaande uit 7 personen55‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-164 , folio 24vFranekereind 15huis
eigenaarTjepke Gratema erv.
gebruikerGerard Suringar
huurwaarde totaal150‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde27‑05‑06 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-164 , folio 24vFranekereind 15huis
eigenaarTjepke Gratema
gebruikerTjepke Gratema
huurwaarde totaal150‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde27‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-164 , folio 24vFranekereind 15huis
eigenaarTjepke Gratema
gebruikerTjepke Gratema
huurwaarde totaal150‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde27‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-195 , folio 45vFranekereind 15huis
eigenaarG. Andrae
gebruikerG. Andrae
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-195 , folio 45vFranekereind 15huis
eigenaardr. G. Andrae
gebruikerdr. G. Andrae
huurwaarde totaal115‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑18‑02 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-195 , folio 45vFranekereind 15huis
eigenaardr. Andreae
gebruikerdr. Andreae
huurwaarde totaal115‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑18‑02 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-195 , pag. 45Franekereind 15G. Andrae wed.7‑00‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-031Franekereind 15Jacobus Martinus Dirks Nieuwbuurgeb 10 sep 1811 HRL, ovl 13 mei 1813 HRL; wijk D-031, zv Dirk N, en Marichjen Zijlstra; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1813; geb 10 sep 1811, ged 13 okt 1811 Grote Kerk HRL, zv Dirk Nieubuur en Marichjen Zijlstra


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-031Franekereind 15Albert van Eeken... eigenaar en gebruiker van wijk C-145, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Jan L. Faber, van wijk D-031; gebruiker Luitje P. Faber, zonder bedrijf, 1814. (GAH204); id. van wijk E-103; gebruiker J.C. Fokkens, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-031Franekereind 15Dirk Nieubuur... dopen Grote Kerk HRL 1803, 1807, 1811, BS huw 1811, huw 1815, ovl 1821, ovl 1835; gebruiker van wijk D-031, med. doctor; eigenaar is G. Andreae erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-060, samen met Blok, van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-031Franekereind 15Gajus Andree... gebruikster van wijk A-056 in 1814, eigenaar: W. Ruitinga. (GAH204); G.A. erven eigenaar van wijk D-031; gebruiker D. Nieubuur, med. doctor, 1814. (GAH204); id. van wijk G-319, met tuin; medegebruiker is ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Franekereind 15wed. G. Andraefl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-031Franekereind 15erven G AndraeD Nieubuurmed. doctor


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49014 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 26 en 39 van 14 feb 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-031Franekereind 15provisionele en finale toewijzingfl. 2640huis en zomerhuis bij de Franekerpijpen, D-031
 
verkoperJetze Rodenhuis
koperAlbert Bolman


1828 - genealogie bron: huwelijk Burgerlijke Stand Harlingen op 24 aug 1828
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Jan Sjoerds van der Weide, geboren te Harlingen
Trijntje Alberts Bolman, geboren te Harlingen


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 745Franekereind 15Albert Bolman koopmanHarlingenhuis (270 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Franekereind 15 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-031Franekereind 15Gerardina M Jansenoud 42 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, schoolhouderse, wijk D-031; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-031Franekereind 15Harmanus Groeneweegenoud 46 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, predikant, wijk D-031; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-031Noordijs46 jpredikantAmsterdamm, protestant, gehuwd
D-031Noordijs42 jschoolhouderscheAmsterdamv, protestant, gehuwd
D-031Noordijs15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-031Noordijs11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-031Noordijs9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-031Noordijs21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Franekereind 15 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Franekereind 15 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1842 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 08 nov 1842
vermeld alsgeschat adresbericht
0-000Franekereind 15Eene uitmuntende HEEREN HUIZINGE, met grooten TUIN en geschikte Graanzolders bij het Leeuwarder End, ds., Groenewegen. verkocht op 8 nov 1842 ten huize in de Herberg in de Ooijevaar door not. Wijma en Goslings.


1842 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49035 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 194 en 201 van 23 nov 1842
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-031Franekereind 15provisionele en finale toewijzingfl. 2108huis aan het Leeuwarderend D-031
 
verkoperJan Bolman
verkoperJacobus Bolman
verkoperGeert Bolman
verkoperJan van der Weide
koperJan van der Weide


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Franekereind 15 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-031Franekereind 15Trijntje Douwes Reidsmageb 1803 HRL, ovl 20 mei 1855 HRL, ongehuwd, naaister, dv Douwe R, en Klaaske Siderius; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk A-142, 254, wijk D-031; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-239; VT1839


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 745Franekereinde D-031Willem Wagenaar woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3517Franekereind D-028 Vrijmetselaarsloge Deugd en IJver loge


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3517Franekereind 15 (D-028)Loge Deugd en IJver (Vrijmetselaren)woonhuis en bergplaats


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 15J. Sipma93Stoombootdienst Harlingen-Leeuwarden "Prins van Oranje"


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 15rijksmonument 20340


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8125Franekereind 15


2023
0.11250805854797


  terug