Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerFranekereind 23-1933-1933-210G-021G-019


Naastliggers vanFranekereind 2
ten oostenFranekereind 4
ten zuidenHeiligeweg 70
ten noordenhet Franekereind


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 2, Harlingen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0003v van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 2Franekereind ZZ [staat: bij de rode brug op de Turfhaven]0‑00‑00 gg1/2 huis
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenJan bakker
naastligger ten zuidenPieter Jacobs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLiuck voor haar onmondige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Andries Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Rinck wv schoenmaker Andries Jans, als moeder en legitima administratrix over haar onmondige kinderen, 1/2 huis naast de Roobrugge op de Turfhaven. Ten O. bakker Jan, ten Z. Pieter Jacobs. Grondpacht 14 st aan de Stad.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0013v van 16 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 2Franekereind ZZ [staat: op de hoek van de Turfhaven bij de rode brug]225‑00‑00 ggwinkel met opkamer en zolder
koperTyaert Wybes, gehuwd metkuiper
koperJantyen Mathijssen
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperAndries Jans, gehuwd met
verkoperRins Clases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTyaert Wybes, kuiper x Jantien Mathijsse kopen een winkel en opkamer met een zolder elk boven elkaar op de hoek van de Turffhaven bij de rode brug, met de gangen [stegen] en trappen. Grondpacht 5 st aan de Stad. Gekocht van Andries Jans x Rins Clases voor 225 gg.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0020r van 6 feb 1597 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 2[niet vermeld]221‑00‑00 gg1/2 huis
koper provisioneelJan Andries
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Andriesschoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild 1/2 huis van wl. schoenmaker Andries [Jans]. Provisioneel gekocht door Jan Andries voor 220 gg.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0075r van 15 jan 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 2Heiligeweg ZZ [staat: op de horne van de Turfhaven OZ bij de Rode Brug]325‑00‑00 gg1/2 huis
koperJan Andryes, gehuwd met
koperBauck Johannys
eigenaar van 1/2Jan Andryes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oosten [staat: noorden]Jan bakker
naastligger ten zuidenPieter Jacobs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRins Claesen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Andrys x Bauck Johannys kopen 1/2 huis oz. Turfhaven bij de rode brugge waarvan de andere helft via een decreet van de kopers is. Ten Z. Pieter Jacobs, ten N. bakker Jan. Grondpacht (voor 1/1) 14 st aan de Stad. Gekocht van ? Clasen voor 325 GG.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0308v van 11 apr 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Andries


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0031v van 13 apr 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTziaert kuiper


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0083r van 2 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende koper Tiaerdt Wybes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0101r van 2 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 2Franekereind ZZ [staat: bij de rode brug]300‑00‑00 gghuis
koperRinnert Johannis, gehuwd met
koperTrijn Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 cg
naastligger ten oostende verkopers Tierd Wybes c.u.
naastligger ten zuiden [staat: westen]de proclamanten Rinnert Johannis c.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperTierd Wybes, gehuwd met
verkoperJantgien Thijs


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0032r van 4 dec 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kinderen van Rinnert Johannes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0036r van 9 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kinderen van Rimmer Joannes


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0084v van 17 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0080v van 26 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 2Franekereind ZZ [staat: hoek Turfhaven]350‑00‑00 gghuis en loods
koper door niaarBente Boncq
geniaarde koperYpe Beernskuiper
naastligger ten oostenJan Gerbrandts
naastligger ten zuidenLouw Ripperts
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperLouw Ripperts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBente Boncq koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen kuiper Ype Beerns, een huis met loods op de hoek van de Turfhaven. Ten O. Jan Gerbrants, ten Z. Louw Ripperts, ten W. en N. de straat en diept. Grondpacht niet genoemd. Gekocht van Louw Ripperts voor 350 GG.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0039v van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende proclamant Louw Ripperts


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0077r van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet andere huis van de verkoper Louw Rippers c.u.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0187r van 17 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012r van 13 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012r van 13 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 2Heiligeweg ZZ [staat: op de hoek van de Turfhaven]1200‑00‑00 gghuis
koperSymon Groenwolt, gehuwd met
koperGriettie Bentes
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 cg
naastligger ten oostenBeern Boyes kuiper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenFranekerkeind [staat: straat en diept]
verkoperde erfgenamen van wijlen Bente Tjeerdts Bonk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymen Groenwolt x Griettie Bentes koopt 2 huizen c.a. op de noordoosthoek van de Turfhaven. Ten W. en N. de straten en diepten, ten O. Beern Boies, kuiper, ten Z. wd. Sipke Jansen, olieslager. Gekocht van de mede-erven van wl. Bente Tjeerds Boncq, voor 1200 gg.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0018va van 2 aug 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0059ra van 3 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSymon Groenwolt


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0135v van 27 nov 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Ruitenschild


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0223v van 16 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 2Franekereind ZZ [staat: op de hoek van de Turfdragersbrug]305‑00‑00 cghuis
koperJohannes Jansen c.u.sleper
naastligger ten oostenRinse Abbes
naastligger ten zuidenJan Ulbes bakker
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Turfdragersbrug]
verkoperGrietie Simons Groenewout, gehuwd met te Doccum
verkoperRomke Gerkes te Doccum


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-193 , folio 60Franekereind 2huis
eigenaarJohannes Jansen
gebruikerJohannes Jansen
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-193 , folio 39rFranekereind 2huis
eigenaarJohannes Jansen
gebruikerJohannes Jansen
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
opmerkinginsolvent


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0063v van 21 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Jansen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-193 , folio Franekereind 2huis
eigenaarJohannes Jansen
gebruikerJohannes Jansen
opmerking1720 insolvent verklaard


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0125v van 19 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 2Franekereind ZZ [staat: hoek Turfdragersbrug]300‑00‑00 gghuis
koperburgerhopman Harmen Ages Agama mr. brouwer
naastligger ten oostenRinse Abbes mr. kuiper
naastligger ten zuidenJohannes Hylkes
naastligger ten westenJohannes Hylkes
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperJohannes Jansensleper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Ages Agema, mr. brouwer en burger-hopman, koopt een huis op de hoek v.d. Turfdragersbrug. Ten O. mr. kuiper Rinse Abbes, ten Z. en W. Johannes Hylkes, ten N. straat en diept. Gekocht van sleper Johannes Jansen voor 300 gg.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0252r van 24 apr 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgerhopman Harmen Ages


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0290r van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud hopman Harmen Agama


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0016r van 5 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 2Franekereind ZZ [staat: Turfdragersbrug op de hoek]620‑00‑00 cghuis
koperFeite Tjommes, gehuwd met
koperLutske Jacobs
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Rins Abbes
naastligger ten zuidenUlbe Jansen mr. bakker
naastligger ten westenUlbe Jansen mr. bakker
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperoud burgerhopman Harmen Agema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeite Tjommes x Lutske Jacobs koopt een huis op de hoek bij de Turfdragersbrug. Ten O. wd. Rinse Abbes, ten W. en Z. Ulbe Jansen, bakker, met wie de muren van dit huis mandelig zijn, ten N. de straat en diept. Gekocht van Harmen Ages Agema, oud-hopman, voor 620 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-193 , folio 39vFranekereind 2huis
eigenaarFeyke Tjommes
gebruikerFeyke Tjommes
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑13‑06 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0042v van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud hopman Harmen Agema


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-193Franekereind 2Feyte Tjommes, bestaande uit 5 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-193 , folio 39vFranekereind 2huis
eigenaarFeyte Tjommes
gebruikerFeyte Tjommes
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-193, fol. 54rFranekereind 2Feyte Tjommes cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 1 kindscheepstimmerman17:5:00 cg2:17:00 cgbestaet geringh


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0111r van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFeite Tjommes


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-193 , folio 39vFranekereind 2huis
eigenaarFeite Tjommes
gebruikerFeite Tjommes
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0111r van 6 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 2Franekereind ZZ [staat: bij de Turfdragersbrug]351‑00‑00 gghuis
koperoud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma oud administrator van 's lands Impositien
kopervroedsman Claas Leistra koopman
huurderChristiaan Bessing c.u.mr. kleermaker40‑00‑00 cg
naastligger ten oostenTjebbe Herkes mr. kuiper
naastligger ten zuidenGerben Jansen Veenstra mr. bakker
naastligger ten westenGerben Jansen Veenstra mr. bakker
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoper van 1/4de Gereformeerde Gemeente: diaconie
verkoper van 1/4de stad Harlingen: armvoogdij
verkoper van 1/4Trijntje Reitses
verkoper van 1/4Wyger Jarigsmr. wever
verkoper van 1/4meerderjarige ongehuwde dochter Attje Gerbens, gesterkt met haar vader
verkoperburgerhopman Gerben Tjommes
erflaterwijlen Lutske Jacobs, weduwe van
erflaterwijlen Feyte Tjommes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Feykes Camsma, oud-administrator van `s lands imposten, en burger-colonel van de stad Harlingen, en Claas Leistra, mede-vroedschap en koopman, kopen een deftig huis c.a. bij de Turfdragersbrug, verhuurd aan Christiaan Bessing, mr. kleermaker, voor 40 gld. per jaar. Ten O. Tjebbe Heerkes, mr. kuiper, ten W. en Z. Gerben Jansen Veenstra, mr. bakker, met wie de muren aan die kant mandelig zijn, ten N. de straat en het diept. Het gekochte huis heeft verscheidene kamers en gemakken, deftige regenwaterbak etc. De huuropzegging doet de verkoper op kosten van de koper die ook op taxatie tegen betaling moet overnemen alle losse goederen. Gekocht van de diaconen der Ger. gem. voor 1/4, de Armenvoogden voor 1/4, Trijntje Reytses x Wyger Jarigs, mr. wever, voor 1/4, en Attje Gerbens, meerderjarige dochter van Gerben Tjommes, burger-hopman voor 1/4, als erven van Lutske Jacobs wv Feite Tjommes, voor 351 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-193 , folio 39vFranekereind 2huis
eigenaarFeite Tjommes
gebruikerFeite Tjommes
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0252r van 6 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas Leystra c.s.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-210 , folio 72rFranekereind 2huis
eigenaarSybren Feikes c.soc.
gebruikerHendrik Breevingh
huurwaarde42‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal40‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑07‑02 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0090v van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0049r van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 2Franekereind ZZ [staat: bij de Turfdragersbrug]250‑00‑00 gghuis
koperJan Bolman, gehuwd met
koperChristina Briels
huurderJohannes Jans c.u.mr. schoenmaker
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Tjebbe Heerkes
naastligger ten zuidenDirk Wetzen
naastligger ten westenDirk Wetzen
naastligger ten noordenFranekereind ZZ [staat: straat en diept]
verkoper van 1/4Dirkjen Sybrens Kamsma meerderjarige vrijster
verkoper van 1/4vroedsman Feike Sybrens Kamsma
verkoper q.q.Broer Jelles Stapert, geauthoriseerde curatorontvanger en schoolmeester te Makkum
verkoper q.q.Rein Smith, geauthoriseerde curatoren oversecretaris van Barradeel
verkoper van 1/2Pieter Claasen Leystra minderjarig, nagelaten zoon van
erflaterwijlen Claas Leystra, gehuwd met
erflaterwijlen Jeltje Stapert


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0202r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Bolman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-210 , folio 72rFranekereind 2huis
eigenaarJan Bolman
gebruikerWillem van der Putte
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal48‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑16‑06 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0156r van 8 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 70, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen J. Bolman


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0049v van 30 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Bolman


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-210 , folio 72rFranekereind 2
eigenaarJan Bolman
gebruikerWaling Regts
huurwaarde42‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal40‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑07‑02 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0178v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 2Franekereind ZZ [staat: bij de Turfdragersbrug]300‑00‑00 cghuis
koperHendrik Kemper, gehuwd met
koperLammerdina Freedriks
huurderHendrik Kemper c.u.40‑00‑00 cg
naastligger ten oostende heer D. Fontein
naastligger ten zuidenB. Oorthuis
naastligger ten westenB. Oorthuis
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperAlbert Bolman


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-208, pag. 48Franekereind 2Hendrik Kemper


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0095v van 1 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 2Franekereind ZZ [staat: bij de Turfdragersbrug] wijk G-021263‑00‑00 cghuis
koperArnoldus Haayes, gehuwd metvarensgezel
koperEiskje Claasen
naastligger ten oostende Heer Dirk Fontein
naastligger ten zuidenB. Oorthuis
naastligger ten westenB. Oorthuis
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperLammerdina Fredriks, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Kemper


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-210 , pag. 70Franekereind 2Arnoldus Haayes 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-021Franekereind 2Arnoldus H. van Assenovl voor 1815; eigenaar en gebruiker van wijk G-021, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-021Franekereind 2wed Arnoldus H van Assenwed Arnoldus H van Assen


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 172 van 21 jul 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-021Franekereind 2koopaktefl. 150huis G-021
 
verkoperEiskje Klases Soete
koperHaye Goslings Swart (te Eernewoude)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 951Franekereind 2Harmen Douma schipperHarlingenhuis (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-021Franekereind 2Hendrika Koestra... K, en Johanna Sweserein; BS huw 1818, ovl 1862; oud 40 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, wijk G-021; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-021Franekereind 2Jacobje van Dokkum... Dijkstra, dv Wybe vD, en Fokje Steensma; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-158, wijk D-125, wijk G-021; oud 32 jaar, (vnm: Jaapje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-190; VT ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-021Franekereind 2Jantje Jacobs de Vries... wonende te HRL, N.H., dv Jacob Cornelis en Antje Alderts; BS huw 1835, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-021; Pieter Jans Pieterse en J.J. dV., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Meindert Jacobs, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-021Franekereind 2Johanna Fransen Swesereen... HRL 1808, BS ovl 1841; oud 80 jaar, (geslnm: Swizerijn), geb Utrecht (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-021; VT1839; Op heden den Vijf en twintigste feb Een duizend Agt honderd en Sestien Compareerde voor ons ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-021Bij de Lammert v.d. BrugsteegHenderika Koestra40 jgeens Hagev, protestant, weduwe
G-021Bij de Lammert v.d. BrugsteegHette Douwma [Douma]8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-021Bij de Lammert v.d. BrugsteegGrietje Douwma17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-021Bij de Lammert v.d. BrugsteegJohanna Douwma15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-021Bij de Lammert v.d. BrugsteegRinske Douwma10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-021Bij de Lammert v.d. BrugsteegJohanna Swizerijn80 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-021Franekereind 2Hette Harmens Douma, overleden op 9 juni 184110 jr (geboren 12/12/1831), overleden Turfhaven G 21. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 38) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-021Franekereind 2Johanna Douma, overleden op 21 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 23 jr (geboren 29/5/1824), overleden Franekerend G 21, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-021Franekereind 2Anke S. van der Berg... Haan, N.H., dv Schelte vdB, en Geertje ... ; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk E-108, wijk F-272, wijk G-021, supp wijk D-207, supp wijk F-373; oud 44 jaar, geb Burgwerd en wonende te HRL. 1839, wijk F-244; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-021Franekereind 2Johannes de Haan... in 1851, zv Fokke dH, en Joukje Schoonhoven; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk E-108, wijk F-272, wijk G-021, supp wijk D-207, supp wijk F-373; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL, werkman, wijk F-244; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-021Franekereind 2Machiel Napjus... Eelco Egberdus N, en Harmkje Tjamkes Erasmus; BS huw 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-153, wijk D-088, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 951Franekereinde G-021Jan van Hulst woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 951Franekereinde G-019wed. Yke Jager en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 951Franekereind 2 (G-019)erv. J.F. Leemkoelwoonhuis


1915 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-1452
Franekerend 2R. Vlietstra


1932 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-17947
Franekerstraat 2Yntje van der Schaaf


2023
0.093029022216797


  terug