Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 22 3-ong 3-ong G-339 G-011


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 22, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 22
ten oostenFranekereind 24
ten westende Zoutstraat
ten noordenhet Franekereind


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 126r van 18 aug 1650 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Franekereind 22Wybe Wybrants c.u. kopen een huis en brouwerij zz. Voorstraat omtrent de Franeker pijpen, daer het Haentie aen de putstoel en de Olymolen in de gevel staat. Ten O. mr. kuiper Willem Jansen, ten W. het diept. Grondpacht 34 st aan de Stad. Gekocht van Antie Clases c.s. voor 3675 gg.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0126v van 18 aug 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZoutstraat [staat: diept]


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0188v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZoutstraat [staat: straat en diept of sloot]


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0370v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZoutstraat [staat: straat en sloot]


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0002r van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTrijntje Pieters


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0033r van 23 nov 1749 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmanus Portier


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865Franekereind 22Johannes Harkes PottingaHarlingenzoutbranderzoutkeet (715 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865aFranekereind 22de Harlinger ZoutbrandersHarlingenpakhuis (25 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-339Franekereind 22Antonie Reins... Rooms Katholiek, zv Lammert R, en Catharina ...; BS ovl 1878; 1890 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-339, bev.reg. HRL ... (alles)


1866 - bewonersadresnaamgegevens
G-339Franekereind 22Catharina Holtevers... huwt met Jan Kamp op 27 mei 1821 te HRL, huw.afk. 13 en 20 mei 1821, wonende te HRL, dienstmeid. ovl wijk G-339 RK, dv Hendrikus Harmens H, en Elisabeth Geerts; BS huw 1821, ovl 1837, ovl 1866, bev.reg. HaF-52, 54, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2699G-011 (Franekereinde)Jan Freerk Fonteinpiksmelterij


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2699Franekereind 22 (G-011)Sybrand Fontein (Erfpachter, Gem. Harlingen eig.)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 22G.C.Vosskoopman


1988 - variaadresbronbericht
Franekereind 22Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1988
  terug