Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 24
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 243-157 3-176 G-009G-010
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 243-158 3-176 G-010G-010
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 243-159 3-176 G-011G-010
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 243-160 3-176 G-012G-010


Naastliggers vanFranekereind 24
ten oostenFranekereind 26
ten westenFranekereind 22
ten noordenhet Franekereind


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 24, Harlingen


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0277v van 6 dec 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 24Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp, strekkende van voren het water tot achter aan de straat]00‑00‑00 cgnieuw huis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende weduwe van Louw Ripperts
naastligger ten zuidenWeverstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenZoutstraat [staat: vaart]
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoper q.q.Pieter Harmens, curator
verkoper q.q.Jan Wybes, curatoren over
verkoperde kinderen van Tyaerd Wybes, gehuwd met
verkoperGeert
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Pieter Harmens en Jan Wybes als mombaers en curators over) de kinderen van Tyaard Wybes x Geert [niet ingevuld], een nieuw huis aan de zuidzijde van de straten omtrent de Franekerpijp. Ten O. wd. Louw Ripperts, ten W. een vaart.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0283r van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 24Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp aan de ZZ van het water]1120‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelAlbert Wybes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTyaert Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild Tziaert Wybes huis zz. Franekereind bij de Franekerpijpen. Waarvan eerste koper is gebleven Albert Wybes, voor 1120 GG.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0165v van 14 mrt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 24Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen ZZ van het diept]1750‑00‑00 GGhuis en mouterij met een aanbouw terzijde, twee kamers ten oosten achter het huis en een hovinge en het eigendom vd steeg ten oosten
koperDoede Brants, gehuwd metbakker
koperEelck Heres
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Tiaerdt Wybes 0‑08‑00 CG
verpachter grondde verkopers Meynert Pieters c.s. te Hoorn 2‑08‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Louw Ripperts
naastligger ten zuidenWeverstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenZoutstraat [staat: vaart]
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperMeynert Pieters te Hoorn
verkoper q.q.Syoerd Tiebbis, curator te Wijnjeterp
verkoper q.q.Aebel Annis, curator te Wijnjeterp
verkoper q.q.Tiaerdt Annis, curatoren over te Wijnjeterp
verkoperde weeskinderen van wijlen Albert Johannes, gehuwd met
verkoperwijlen Antie Reytses
erflaterwijlen Lijsbeth Abels, gehuwd met
erflaterwijlen Meynert Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Brants, bakker x Eelck Heres kopen een nieuw gebouwd huis en mouterij, en twee kamers en een vrije steeg daar achter ten oosten, zz. bij de Franekerpijpen, strekkende tot de Weverstraat. Ten O. erven Louw Ripperts en de steeg, ten W. de vaart. Grondpacht 8 st aan de erven Tiaerdt Wybes en 2 gg aan de verkopers. Bezwaard met het onderhoud van het houten bruggetje naar de Weverstraat. Gekocht van Meynert Pieters voor hemzelf, Syoerd Tiebbes, Aebel Annis, Tiaerdt Annis, allen te Wijnjeterp in Opsterland, als curators over de weeskinderen van Albert Johannes x Antie Reytses, en in die kwaliteit erfgenamen onder beneficie van inventaris van hun stiefmoeder Lijsbeth Abels, voor 1750 gg.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0166v van 14 mrt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 24Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen ZZ van het diept]1750‑00‑00 GGhuis en mouterij, aanbouw terzijde waarin tegenwoordig de edik gebrouwen wordt, twee kamers ten oosten achter het huis, een hof en het eigendom van de steeg ten oosten
koperEpe Wouters, gehuwd met
koperAntie Claeses
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Tiaerdt Wybes 0‑08‑00 CG
verpachter grondMeynert Pieters te Hoorn 2‑16‑00 CG
verpachter grondSyoerd Tiebbis te Wijnjeterp
verpachter grondAebel Annis te Wijnjeterp
verpachter grondTiaerdt Annis te Wijnjeterp
verpachter grondde weeskinderen van wijlen Albert Johannes
verpachter grondwijlen Antie Reytses
verpachter grondwijlen Lijsbeth Abels
verpachter grondwijlen Meynert Pieters
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Louw Ripperts
naastligger ten zuidenWeverstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenZoutstraat [staat: vaart]
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperDoede Brants, gehuwd metbakker
verkoperEelck Heres
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEpe Wouters x Antie Claesen kopen een huis en mouterij, en twee kamers en een vrije steeg daar achter ten oosten, zz. bij de Franekerpijpen, strekkende tot de Weverstraat. Ten O. erven Louw Ripperts en de steeg, ten W. de vaart. Grondpacht 8 st aan erven Tiaard Wybes en 2 gg aan Meynert Pieters voor hemzelf, nu te Hoorn, Syoerd Tiebbes, Aebel Annis, Tiaerdt Annis, allen te Wijnjeterp in Opsterland, als curators over de weeskinderen van Albert Johannes x Antie Reytses, en in die kwaliteit erfgenamen onder beneficie van inventaris van hun stiefmoeder Lijsbeth Abels. Gekocht van bakker Doede Brants x Eelck Heres voor 1750 gg.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0126v van 18 aug 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 24Franekereind ZZ [staat: Voorstraat bij de Franekerpijpen] daar het haentie aan de putstoel en de olymolen in de gevel staat3635‑07‑08 GGhuis en brouwerij
koperWybe Wybrants c.u.het Haantje
verpachter grondde stad Harlingen1‑14‑00 CG
naastligger ten oostenWillem Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZoutstraat [staat: diept]
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperAntie Clases c.soc.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0129r van 21 sep 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis en hof van Wybe Wybrants c.u.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036ra van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende brouwerij van het Haentje


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0031v van 10 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenbrouwerij het Haentie


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0188v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 24Franekerpijpen, bij de1000‑00‑00 CGhuis en brouwerij
kopermeerderjarige vrijgezel Jan Sickes het Haantje
verpachter grondde stad Harlingen1‑13‑00 CG
huurderPier Hajes
naastligger ten oostenGosse Rijx
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZoutstraat [staat: straat en diept of sloot]
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperHans Tijssen te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sickes, meerderjarige vrijgezel, koopt een huis en brouwerij omtrent de Franekerpijpen, het haentie genaemt, nu bewoond door Pier Hajes. Hierbij ook het quotele recht van het water van Ludingakerk voor 800 cg en een gouden ducaton en drie zilveren ducatons als toehaak. Ten O. Gosse Rijx, ten Z., W. en N. de straat en diept of sloot. Grondpacht 33 st. Gekocht van Hans Tijssen te Amsterdam voor 1000 cg + 800 cg maakt 1800 cg..


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0191r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenbrouwerij van het Haentie


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0246r van 28 apr 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Sickes brouwer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-157Franekereind 24schuir
eigenaarJacob Asperen
gebruikerJacob Asperen
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑12‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-158Franekereind 24huis
eigenaarJasper Gerrits
gebruikerJasper Gerrits
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
grondpacht aan Aucke Backer cum soc.
grondpacht00‑14‑00 CG
aanslag grondpacht00‑03‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-159Franekereind 24huis
eigenaarRinse Simens
eigenaarnu Jan Pieters
gebruikerPieter Gerbens
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
grondpacht aan Aucke Backer cum soc.
grondpacht00‑15‑00 CG
aanslag grondpacht00‑03‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-160Franekereind 24huis en brouwerie
eigenaarJan Sickes
gebruikerJan Sickes
huurwaarde63‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑12‑00 CG
grondpacht aanvroedsman Altena
grondpacht00‑08‑00 CG
aanslag grondpacht00‑02‑00 CG
grondpacht aandr. Acker in qlt.
grondpacht01‑06‑00 CG
aanslag grondpacht00‑06‑08 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0263r van 15 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Sickes mr. brouwer


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-157Franekereind 24schuir
eigenaarJacob Asperen
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan8‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-158Franekereind 24huis
eigenaarJasper Gerrits
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan5‑7‑1720
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht00‑14‑00 CG
aanslag grondpacht00‑03‑08 CG
aansl. grondp. voldaan23‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-159Franekereind 24huis
eigenaarJan Pieters
gebruikerHendrick Jansen
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan26‑7‑1720
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht00‑15‑00 CG
aanslag grondpacht00‑03‑12 CG
aansl. grondp. voldaan23‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-160Franekereind 24huis
eigenaarwed. Jan Sickes
gebruikerBroer Pieters
huurwaarde63‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑7‑1720
grondpacht aanvroedsman Altena
grondpacht00‑08‑00 CG
aanslag grondpacht00‑02‑00 CG
grondpacht aandr. Acker
grondpacht01‑06‑00 CG
aanslag grondpacht00‑06‑08 CG
aansl. grondp. voldaan31‑7‑1720
opmerkingbelast met 8 st. aen de vroedsman altena en met 26 st. aen dr. acker
opmerking1720 den 31 july voor de grondpagt ontfang 0-8-8


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-157Franekereind 24schuir
eigenaarJacob Asperen
gebruikerJacob Asperen
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑06‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-158Franekereind 24huis
eigenaarJasper Gerrits
gebruikerJasper Gerrits
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑08 CG
grondpacht aan Jacobus Groenewold
grondpacht aan Antje Groenewold
grondpacht00‑14‑00 CG
aanslag grondpacht00‑02‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-159Franekereind 24huis
eigenaarJan Pyters
gebruikerJan Pyters
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG
grondpacht aan Jacobus Groenewold
grondpacht aan Antje Groenewold
grondpacht00‑15‑00 CG
aanslag grondpacht00‑03‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-160Franekereind 24huis en brouwerij
eigenaarJan Sickes
gebruikerJan brouwer
huurwaarde63‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑10‑00 CG
grondpacht aanvroedsman Altena
grondpacht00‑08‑00 CG
aanslag grondpacht00‑01‑09 CG
grondpacht aandr. Acker erven
grondpacht01‑06‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑03 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0370v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 24Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]1400‑00‑00 CGbrouwerij genaamd het Klaverblad
koperHarmanus Portier koopmanhet Klaverblad
verpachter grondde stad Harlingen1‑13‑00 CG
huurderJan Hendriks
naastligger ten oostenJan Pieters
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZoutstraat [staat: straat en sloot]
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperSicke Jansen meerderjarig jongman, gehuwd met
verkoperGeertje Gerbens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-157Franekereind 24schuir
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑06‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-158Franekereind 24huis
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerTobias Cornelis
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG
grondpacht aan Jacob Groenewout
grondpacht aan Antie Groenewout
grondpacht00‑14‑00 CG
aanslag grondpacht00‑02‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-159Franekereind 24huis
eigenaarSybe Pieters
gebruikerWynsen Clases
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑13‑06 CG
grondpacht aan Jacob Groenewout
grondpacht aan Antie Groenewout
grondpacht00‑15‑00 CG
aanslag grondpacht00‑03‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-160Franekereind 24huis en brouwerij
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier 49-00-00
gebruikerHendrik Jans 14-00-00
huurwaarde63‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑10‑00 CG
grondpacht aanerven vroedsman Altena
grondpacht00‑08‑00 CG
aanslag grondpacht00‑01‑10 CG
grondpacht aandr. Acker
grondpacht01‑06‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑02 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-158 Franekereind 24Wiltje Pieters, bestaande uit 2 personen03‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
3-159 Franekereind 24Lijsbeth Remmerts, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-157Franekereind 24schuur
eigenaarHarm. Portier
gebruikerHarm. Portier
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑09‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-158Franekereind 24huis
eigenaarHarm. Portier
gebruikerWillem Pytters
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG
grondpacht aan Jacob Groenewold
grondpacht aan Antie Groenewold
grondpacht00‑14‑00 CG
aanslag grondpacht00‑03‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-159Franekereind 24huis
eigenaarwed. Sybe Pieters
gebruikerLijsbeth Rommerts
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
grondpacht aan Jacob Groenewold
grondpacht aan Antie Groenewold
grondpacht00‑15‑00 CG
aanslag grondpacht00‑03‑12 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-160Franekereind 24huis en brouwerij
eigenaarHarm. Portier
gebruikerHarm. Portier 49-00-00
gebruikerHendrik Jans 14-00-00
huurwaarde63‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑09‑00 CG
grondpacht aanvroedsm. Altena erv.
grondpacht00‑08‑00 CG
aanslag grondpacht00‑02‑00 CG
grondpacht aandr. Acker
grondpacht01‑06‑00 CG
aanslag grondpacht00‑06‑08 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0033r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmanus Portier


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-176, pag. 67Franekereind 24Claas Oosterbaan6‑10‑00 cgkeet en huis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-009Franekereind 24Jan Piers van Arum... met IJtje Hettes, kind: Pier Jans vA., geb 1794 HRL; BS ovl 1827; 1834 overlijdens; gebruiker van wijk G-009, keetknegt, alsmede Pier Jans van Arum; eigenaar is K. Overdijk c. s. van zoutkeet ''De Zoutberg'', 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-009Franekereind 24Klaas Rommerts Overdijk... wijk C-020; eigenaar en medegebruiker H. Gonggrijp wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-009, zoutkeet ''De Zoutberg''; gebruiker Jan Piers van Arum, keetknegt, en Pier Jans van Arum, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-012Franekereind 24Nicolaas Hendriks Vulsma... en Christina Hendriks; BS geb 1811, huw 1821, huw 1832, huw 1836, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-012; eigenaar en gebruiker van wijk G-033, schoenmaker, 1814. (GAH204); N.V. eigenaar van perceel nr. 954 te ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-009Franekereind 24K Overdijk c.s. zoutkeet de zoutberg
G-009Franekereind 24K Overdijk c.s. Jan Piers van Arum keetknegt
G-009Franekereind 24K Overdijk c.s. Pier Jans van Arum
G-010Franekereind 24K Overdijk c.s. turfschuur
G-011Franekereind 24K Overdijk c.s. turfschuur
G-012Franekereind 24K Overdijk c.s. wagenhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865Franekereind 24Johannes Harkes PottingazoutbranderHarlingenzoutkeet (715 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865aFranekereind 24de Harlinger ZoutbrandersHarlingenpakhuis (25 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-009Franekereind 24Pieter Buisman... zv Taeke Folkerts B, en Saakje Minnes; BS huw 1820, huw 1826, huw 1837, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-009; oud 42 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, aanspreker, wijk G-022; VT1839; P.B. eigenaar van ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-009Franekereind 24Elisabeth Kool... 22 jun 1860 Kiestrazijl, dv Balster W. K, en Trijntje Wessels Heerns; BS huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-010Franekereind 24Harmanus Jacobus de Rooy... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1839, ovl 1851, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk D-127, wijk G-010, 182, supp wijk G-474; 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-124; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-010Franekereind 24Sjoerd Hobma... H, en ... (Aukje Posthuma); BS ovl 1842, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-162, 174, wijk C-170, wijk G-010; oud 41 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk C-170; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-010Franekereind 24Sytske Hettes van der Veen... supp wijk B-214, supp wijk I-037 (schip); oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-200; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-011Franekereind 24Gerrit Jacobs van der Linde... I-037 (schip); oud 29 jaar, (vnm: Gerben), geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk A-200; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2430Franekereinde G-010Harlinger Zoutbranderspakhuis en kantoor


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2430Franekereind 24 (G-010)Zoutbranderspakhuis


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindStad Alkmaar787Autod. n. Alkmaar, Zaanstr., H'lem, A'dam, ag. en transp. ond. Pr. v. Oranje


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindStad Alkmaar787Autod. n. Alkmaar, Zaanstr., H'lem, A'dam, ag. en transp. ond. Pr. v. Oranje


1988 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Franekereind 24Bouw ws. negentiende eeuw, mog. achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1988


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 24beeldbepalend pand6 van 10
  terug