Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 25
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 253-0453-0453-073D-074D-115


Naastliggers vanFranekereind 25
ten oostenFranekereind 27
ten zuidenhet Franekereind
ten westende Ooievaarsteeg
ten westenFranekereind 23
ten noordenNieuwstraat 60


aangrenzende stegen
adresheeft
Franekereind 25Ooievaarsteeg ten westen


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0213r van 1 jun 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHercke Waatzes
naastligger ten noordende kamer van N. N.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0213r van 1 jun 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHercke Waatzes
naastligger ten noordende kamer van N. N.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0213v van 1 jun 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0223r van 5 okt 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHancke Waatses
naastligger ten noordende kamer van Saeckle


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0223r van 5 okt 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHancke Waatses
naastligger ten noordende kamer van Saeckle


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0240r van 8 jan 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0082r van 4 mei 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 35, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende proclamant Hans Aernts c.u.zoutdrager


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0006v van 26 mrt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Griet Syerckx
naastligger ten noordende kamer van N. N.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0006v van 26 mrt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Griet Syerckx
naastligger ten noordende kamer van N. N.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0059r van 22 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0100r van 10 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 25Franekereind NZ [staat: Franekerpijpen NZ van het diept]900‑00‑00 gg3/4 huis
koperArent Hansen, gehuwd met
koperJetske Romckes
eigenaar van 1/4Arent Hansen
verpachter grondde stad Harlingen1‑01‑00 cg
naastligger ten oostenBarent Sickes
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: lange steeg]
naastligger ten noordenNanne Melchers
verkoper q.q.mr. Hendrick Arents


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0104v van 28 apr 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0117r van 26 okt 1633 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 25Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp aan de noordzijde van het diept, strekkende vanaf de straat noordwaarts tot de zijmuur van Nanne Melchers]1200‑00‑00 gghuis
koperAucke Claesen, gehuwd met
koperIdske Gerbens
verpachter grondde stad Harlingen1‑01‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: lange steeg]
naastligger ten noordenNanne Melchers
verkoperArent Hansen, gehuwd met
verkoperJetske Romckes


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0145v van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 25Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen, strekkende van de straat tot aan Nanne Melchers zijmuur]1200‑00‑00 gghuis
koperTaecke Taekes Lauta
verpachter grondde stad Harlingen1‑01‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: lange steeg]
naastligger ten noordenNanne Melchers
naastligger ten noordenBeernt Sickes
verkoperAuke Claasen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaecke Taekes Lauta koopt huis nz. Franekerpijpen. Grondpacht 21 st. Gekocht van Auke Claasen c.u. voor 1200 gg.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0241r van 13 dec 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0194v van 5 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 25Franekereind NZ [staat: Franekerpijpen]177‑00‑00 gghuis
koperrector Olphardus Belida, gehuwd met
koperAnneke Sybema
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑08 cg
naastligger ten oostenJeltie Teunis Vrijthoff
naastligger ten westenJeltie Teunis Vrijthoff
naastliggersteeg
verkoperpensionaris dr. IJsbrandus van Viersen, gehuwd metsecretaris provinciale rekenkamer
verkoperAeltie Lauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOlphardus Belida, Rector van de Latijnse Schole x Anneke Sybema? koopt een huis nz. Franekerpijpen. Ten O. en W. Jetske Teunis Vrijhoff en een openbare steeg. Gekocht van secretaris v.d. Rekenkamer van Friesland en mede-pensionaris van Harlingen IJsbrandus van Viersen x Alatea Lauta voor 777 gg.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0175v van 1 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 25Franekereind NZ [staat: Franekerpijpen]1800‑00‑00 gghuis
koperHessel Heerkes, gehuwd met
koperJaepjen Annes
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑08 cg
naastligger ten oostenJeltje Teunis Vrijhooff
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenJeltje Teunis Vrijhooff
naastligger ten noordenN. N.
verkopergemeensman Olphardus Belidaschoolrector
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Herkes x Jaepjen Annes koopt een huis nz. Franeker Pijpen. Ten O. Jeltje Teunis Vrijhoff, ten W. een steeg en Jeltie Teunis Vrijhoff. Gekocht van gemeensman en Rector Latijnse School Olphardus Belida, voor 1800 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 3, fol. 8rFranekereind 25Hessel Herckesf. 1000-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0026va van 28 feb 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHessel Herckes
naastligger ten noordenHessel Herckes


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0026va van 28 feb 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHessel Herckes
naastligger ten noordenHessel Herckes


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0002va van 5 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHessel Herkes mr. metselaar
naastligger ten noordenHessel Herkes mr. metselaar


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0002va van 5 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHessel Herkes mr. metselaar
naastligger ten noordenHessel Herkes mr. metselaar


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0086v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGrietie melkwijf


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0190v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 25Franekerpijpen, aan de noordkant van de851‑00‑00 gghuis
koperMarten Rosee mr. sleefmaker
huurderdochter van Hessel Heerckes e.a.
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑08 cg
naastligger ten oostenPieter Farrijn e.a.
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Oyevaar de Ooievaar
naastligger ten noordende gortmakerj van Tiebbe Heerckes
verkoperde crediteuren van wijlen Hessel Heerckesmr. metselaar200‑00‑00 cg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Rosee, mr. zeefmaker, koopt een huis nz. Franekerpijpen, nu bewoond door de dochter van Hessel Heerckes en andere gezinnen. Ten O. Pieter Farrijn en anderen, ten Z. de straat, ten W. de Zoutsteeg en het huis 'de Oyevaar', ten N. de gortmakerij van Tiebbe Heerckes. Grondpacht 15 st 8 pn. Gekocht van de gecommitteerde crediteuren van wl. mr. metselaar Hessel Heerckes voor 851 gg.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0306r van 13 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMarten Roszee


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-045 , folio 46Franekereind 25huis
eigenaarMarten Rozee
gebruikerClaes Haenties c.soc.
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-045 , folio 28vFranekereind 25huis
eigenaarMarten Rozee
gebruikerClaes Haenties cum soc.
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-045 , folio Franekereind 25huis
eigenaarMarten Rozee
gebruikerWytze Heins cum soc.
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑03‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0223v van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 25Franekereind NZ [staat: Franekerpijp oosthoek Zoutsteeg]692‑00‑00 gghuis en paardenstal
koperJohannes Beva, gehuwd metwinkelier
koperGrietje Veltsma winkelier
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑08 cg
naastligger ten oostenPyter Farrijns
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenHerke Tjebbes
verkoperPyter Roseekoopman te Amsterdam


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0001r van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 25Franekereind NZ [staat: Franekerpijpen]1021‑14‑00 gghuis
koperPieter Jansen
koperClaas Pieters
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑08 cg
huurder kamer en paardenstalCornelis Fransen c.u.22‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pyter Varijns
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenHerke Tjebbes
verkoperGrietje Feltsma, gehuwd met
verkoperJohannes Beva
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jansen en Claas Pieters kopen een huis op de oosthoek van de Zoutsteeg bij de Franekerpijpen. Ten O. erven Pytter Varijn [Farrijn], ten Z. de straat en diept, ten W. de Zoutsteeg, ten N. Herke Tjebbes. Grondpacht 15 st 8 pn aan de Stad. Gekocht van Grietje Feltsma x Johannes Beva voor 1021 gg 14 st.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0164r van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Jansen


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0079v van 16 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Jansen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-045 , folio 29rFranekereind 25huis
eigenaarPieter Jansen
eigenaarClaas Pieters
gebruikerWypkjen Clases
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑13‑06 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0280r van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Jansen c.soc.


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0134r van 20 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Claas Leistra
naastligger ten noordenvroedsman Claas Leistra


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0134r van 20 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Claas Leistra
naastligger ten noordenvroedsman Claas Leistra


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-045Franekereind 25vroedsman Lijstra, bestaande uit 4 personen22‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-045 , folio 29rFranekereind 25huis
eigenaarPytter Jansen
eigenaarClaas Pytters
gebruikerPytter Jansen
gebruikerClaas Pytters
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-045, fol. 43rFranekereind 25vroedsman Claes Leystra cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenwinkelier45:0:00 cg7:10:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-045 , folio 29rFranekereind 25huis
eigenaarClaas Leistra
gebruikerClaas Leistra
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-045 , folio 29rFranekereind 25huis
eigenaarClaas Leistra
gebruikerClaas Leistra
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-073 , folio 57vFranekereind 25huis
eigenaarH. de Waard nom.ux.
gebruikerH. de Waard nom.ux.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0097r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenH. de Waard


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0251r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenH. de Waard
naastligger ten noordenH. de Waard


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0251r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenH. de Waard
naastligger ten noordenH. de Waard


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-073 , folio 57vFranekereind 25huis
eigenaarP. Leystra
gebruikerCorn. Arjens Jonker
huurwaarde80‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal77‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑01‑12 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0060v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester H. de Waard


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-073 , folio 57vFranekereind 25huis
eigenaarPieter Leystra
gebruikerJan Bertels
huurwaarde90‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal87‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑18‑02 cg


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0186r van 8 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. Reinhart


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0129r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. Reinhart kastelein
naastligger ten noordenN. N.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0129r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. Reinhart kastelein
naastligger ten noordenN. N.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0323v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-073 , pag. 56Franekereind 25Jacob Reinhart 2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-074Franekereind 25Dirk Boterweg... burgerrecht. Legt eed af in handen vd drost H.J. Westra op 12 jan 1804. (burgerboek); gebruiker van wijk D-074, panneboeter; eigenaar Jacob Reinhard erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-076; gebruiker is Claas ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-074Franekereind 25Jacob A Reinhart... Loon, koopman, Gijsbert Jansen, kleine negotie, S. Beekkerk, verificateur, 1814. (GAH204); id. van wijk D-074; gebruiker D. Boterwech, panneboeter, 1814. (GAH204); id. van wijk D-077; gebruiker Hette vd Veen wed., ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-074Franekereind 25erven Jacob ReinhardD Boterwechpannebacker


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 97 en 108 van 11 jun 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-074Franekereind 25provisionele en finale toewijzingfl. 700huis D-074
 
verkoperHendrik Reinhart
verkoperPaulus de Boer
verkoperDirk Boterweg
verkoperWatze Hilarius
koperMattheus Albertsma


1819 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 97 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-074Franekereind 25Matheus Alberts Albertsma, overleden op 15 april 1819vader van minderjarige Klaas, Froukje, Pietje en Albert Matheus Albertsma (voogd is hun grootvader Klaas Folkerts Feersma, Franekerpijp D 74). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 31 van 17 mrt 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-074Franekereind 25provisionele en finale toewijzingfl. 1000huis D-074
 
verkoperJacob Harings de Vries
Hendrik Feikes de Boer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 795Franekereind 25Hendrik de Boer logementhouderHarlingenhuis en erf (116 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-074Franekereind 25Hilbrand Wybes Koster... Dijkstra; BS huw 1835, ovl 1845, ovl 1849; oud 34 jaar, geb Wirdum en wonende te HRL. 1839, voerman, wijk D-074; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-074Franekereind 25Jantje S. de Grootoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk D-074; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-074Franekereind 25Trijntje Waardenburg... W, en Aaltje Tuininga; BS huw 1835, ovl 1849; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-074; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-074Gewezen Franeker PijpHilbrand W Koster34 jvoermanWirdumgezin 1, m, protestant, gehuwd
D-074Gewezen Franeker PijpTrijntie Waardenburg44 jFranekergezin 1, v, protestant, gehuwd
D-074Gewezen Franeker PijpAlida H Koster1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-074Gewezen Franeker PijpJantie Jans de Groot40 jnaaisterHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-074Franekereind 25Dirk Annes Zeilmaker... 1819, zv Anne Ages Z, en Oedske Dirks; BS huw 1819, huw 1820, huw 1822, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk D-074, supp wijk D-195; oud 41 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb Sneek en wonende te HRL. 1839, besteller, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-074Franekereind 25Leentje Klazes de Vries... dienstmeid. dv Klaas Gerbens en Johanna Everts; BS huw 1822, ovl 1828, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 795Franeker-eind D-074Franciscus de Boer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3537Franekereinde D-115erven Hendrik Feikes de Boer woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3537Franekereind 25 (D-115)Andries Nautawoonhuis


1923 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-2184
Franekerend 25Lukas de Jong


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 25L. de Jongmotorschipper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 25D. (Douwe) Oldenburg


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 7276Franekereind 25gemeentelijk monument13 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7276Franekereind 25


2023
0.21308898925781


  terug