Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 25 3-045 3-073 D-074 D-115
Naastliggers vanFranekereind 25
ten oostenFranekereind 27
ten zuidenhet Franekereind
ten westende Ooievaarsteeg
ten westenFranekereind 23
ten noordenNieuwstraat 60


aangrenzende stegensteeg
Franekereind 25Ooievaarsteeg ten westen


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0100r van 10 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 25Franekereind NZ [staat: Franekerpijpen NZ van het diept]3/4 huis
 
koperArent Hansen, gehuwd met 900-00-00 GG
Jetske Romckes
eigenaar van 1/4Arent Hansen
verpachter grondde Stad Harlingen1-01-00 CG
naastligger ten oostenBarent Sickes
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: lange steeg]
naastligger ten noordenNanne Melchers
verkopermr. Hendrick Arents q.q.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0104v van 28 apr 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0117r van 26 okt 1633 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 25Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp aan de noordzijde van het diept, strekkende vanaf de straat noordwaarts tot de zijmuur van Nanne Melchers]huis
 
koperAucke Claes, gehuwd met 1200-00-00 GG
Idske Gerbens
verpachter grondde Stad Harlingen1-01-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: lange steeg]
naastligger ten noordenNanne Melchers
verkoperArent Hans, gehuwd met
Jetske Romckes


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0147r van 2 mei 1641 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0145v van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 25Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen, strekkende van de straat tot aan Nanne Melchers zijmuur]huis
 
koperTaecke Taekes Lauta 1200-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-01-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: lange steeg]
naastligger ten noordenNanne Melchers
naastligger ten noordenBeernt Sickes
verkoperAuke Claas burger c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaecke Taekes Lauta koopt huis nz. Franekerpijpen. Grondpacht 21 st. Gekocht van Auke Claasen c.u. voor 1200 gg.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0147r van 2 mei 1641 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0147r van 2 mei 1641 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0147r van 2 mei 1641 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0147r van 2 mei 1641 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0194v van 5 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 25Franekereind NZ [staat: Franekerpijpen]huis
 
koperrector Olphardus Belida, gehuwd met 177-00-00 GG
Anneke Sybema
verpachter grond de Stad Harlingen0-15-08 CG
naastligger ten oostenJeltie Teunis Vrijthoff
naastligger ten westenJeltie Teunis Vrijthoff
naastliggersteeg
verkoperpensionaris te Harlingen dr. IJsbrandus van Viersen, man en voogd vansecretaris provinciale rekenkamer
Aeltie Lauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOlphardus Belida, Rector van de Latijnse Schole x Anneke Sybema? koopt een huis nz. Franekerpijpen. Ten O. en W. Jetske Teunis Vrijhoff en een openbare steeg. Gekocht van secretaris v.d. Rekenkamer van Friesland en mede-pensionaris van Harlingen IJsbrandus van Viersen x Alatea Lauta voor 777 gg.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0175v van 1 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 25Franekereind NZ [staat: Franekerpijpen]huis
 
koperHessel Heerkes, gehuwd met1800-00-00 GG
Jaepjen Annes
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-08 CG
naastligger ten oostenJeltje Teunis Vrijhooff
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenJeltje Teunis Vrijhooff
naastligger ten noordenN. N.
verkopergemeensman Olphardus Belidaschoolrector
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Herkes x Jaepjen Annes koopt een huis nz. Franeker Pijpen. Ten O. Jeltje Teunis Vrijhoff, ten W. een steeg en Jeltie Teunis Vrijhoff. Gekocht van gemeensman en Rector Latijnse School Olphardus Belida, voor 1800 gg.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0026va van 28 feb 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 27, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHessel Herckes
naastligger ten noordenHessel Herckes


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0026va van 28 feb 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 27, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHessel Herckes
naastligger ten noordenHessel Herckes


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0147r van 2 mei 1641 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0026va van 28 feb 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 27, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0026va van 28 feb 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 27, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0002va van 5 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 27, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHessel Herkes mr. metselaar
naastligger ten noordenHessel Herkes mr. metselaar


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0002va van 5 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 27, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHessel Herkes mr. metselaar
naastligger ten noordenHessel Herkes mr. metselaar


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0086v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGrietie melkwijf


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0190v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 25Franeker pijpen, aan de noordkant van dehuis
 
koperMarten Rosee burgermr. sleefmaker851-00-00 GG
huurderdochter van Hessel Heerckes e.a.
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-08 CG
naastligger ten oostenPieter Farrijn e.a.
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Oyevaar
naastligger ten noordende gortmakerj van Tiebbe Heerckes
verkoperde crediteuren van wijlen Hessel Heerckesmr. metselaar200-00-00 CG
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Rosee, mr. zeefmaker, koopt een huis nz. Franekerpijpen, nu bewoond door de dochter van Hessel Heerckes en andere gezinnen. Ten O. Pieter Farrijn en anderen, ten Z. de straat, ten W. de Zoutsteeg en het huis 'de Oyevaar', ten N. de gortmakerij van Tiebbe Heerckes. Grondpacht 15 st 8 pn. Gekocht van de gecommitteerde crediteuren van wl. mr. metselaar Hessel Heerckes voor 851 gg.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0274r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMarten Rosee


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0306r van 13 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMarten Roszee


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-045 Franekereind 25huis
eigenaarMarten Rozee
gebruikerClaes Haenties cum soc.
huurwaarde55-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-045 Franekereind 25huis
eigenaarMarten Rozee
gebruikerClaes Haenties cum soc.
huurwaarde55-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-045 Franekereind 25huis
eigenaarMarten Rozee
gebruikerWytze Heins cum soc.
huurwaarde55-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-03-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0223v van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 25Franekereind NZ [staat: Franekerpijp oosthoek Zoutsteeg]huis en paardenstal
 
koperJohannes Beva, gehuwd metwinkelier692-00-00 GG
Grietje Veltsmawinkelier
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-08 CG
naastligger ten oostenPyter Farrijns
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenHerke Tjebbes
verkoperPyter RoseekoopmanAmsterdam


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0001r van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 25Franekereind NZ [staat: Franekerpijpen]huis
 
koperPieter Jansen 1021-14-00 GG
koperClaas Pieters
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-08 CG
huurder kamer en paardenstalCornelis Fransen c.u.22-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van Pyter Varijns
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenHerke Tjebbes
verkoperGrietje Feltsma, huisvrouw van
Johannes Beva
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jansen en Claas Pieters kopen een huis op de oosthoek van de Zoutsteeg bij de Franekerpijpen. Ten O. erven Pytter Varijn [Farrijn], ten Z. de straat en diept, ten W. de Zoutsteeg, ten N. Herke Tjebbes. Grondpacht 15 st 8 pn aan de Stad. Gekocht van Grietje Feltsma x Johannes Beva voor 1021 gg 14 st.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0045v van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Jansen*


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0164r van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 66, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Jansen


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0079v van 16 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 66, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Jansen


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-045 Franekereind 25huis
eigenaarPieter Jansen
eigenaarClaas Pieters
gebruikerWypkjen Clases
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-13-06 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0280r van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 66, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Jansen


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0280r van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 66, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0134r van 20 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 27, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Claas Leistra
naastligger ten noordenvroedsman Claas Leistra


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0134r van 20 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 27, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Claas Leistra
naastligger ten noordenvroedsman Claas Leistra


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0025v van 1 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-045 Franekereind 25vroedsman Lijstra, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal22-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-045 Franekereind 25huis
eigenaarPytter Jansen
eigenaarClaas Pytters
gebruikerPytter Jansen
gebruikerClaas Pytters
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-14-08 CG


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0145ar van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Claes Leistra koopman


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0061r van 29 nov 1772 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 25Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen en de stadsvesten]hof met deftige vrugtbomen en soomerhuis
 
koperPoppe Menalda koopman140-00-00 GG
naastligger ten oostende woning en weefwinkel van J. Reidhorst c.s.
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenJan Bartels
naastligger ten noordende tuin van Y. van Ruth
verkoper van 1/2Henderyna E. Wildschut, gesterkt met haar man
Jarig Gelinda, samen metkoopman
Thomas Janzen IJsenbeekkoopman
verkoper van 1/5Gerryt StijlkoopmanLeeuwarden
verkoper van 1/3 van 4/5Antje Stijl, samen met
verkoper van 1/3 van 4/5Jelle Stijlkoopman
verkoper van 1/3 van 4/5Simon Stijl, alle verkopers als erfgenaam vankoopman
wijlen Eelke Durks Wildschut, gehuwd metkoopman
wijlen Geertje Jelles Stijl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe E. Menalda koopt een hof met bomen etc. en een zomerhuis, omtrent de Franeker Pijpen en stadsvesten. Ten O. een woning en weefwinkel van J. Reidhorst, ten Z. de straat, ten W. Jan Bartels, ten N. de tuin van I. van Ruth. Gekocht van Hendrina Eelkes Wildschut x Jarig Gelinde en Thomas Janzen IJsenbeek voor 1/2, Gerryt Stijl te Leeuwarden voor 1/5 van 1/2, Antie Stijl wv Gijsbert Wildschut en Jelle Stijl en Simon Stijl voor 4/5 van 1/2, zijnde de erven van Eelke Dirks Wildschut x Geertie Jelles Stijl, voor 140 gg.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0144r van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJeltje Jelles Stapert, weduwe van


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0016r van 19 jan 1783 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 25Franekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen en de stadsvesten]hof en tuinhuis
 
koper door niaarIsaac van Ruth ijkmeester bij de Admiraliteit100-00-00 GG
geniaarde koperDooytze Teuniskooltjer
naastligger ten oostenEvert Berends
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenJan Bartels
naastligger ten noordenIsaac van Ruth
verkoperFoekje Kuyper, weduwe van
wijlen Poppe E. Menaldakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsaäc van Ruth koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen kooltjer Dooytze Teunis, een hof en tuin omtrent de Franeker Pijpen en de stadsvesten. Ten O. Evert Berends, ten Z. de straat, ten W. Jan Bartels, ten N. Isaäc van Ruth. Gekocht van Foekje Kuyper wv Poppe E. Menalda, als erfgename van haar man. Zie ook de koopbrief van 18 dec 1742.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0097r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenH. de Waard


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0251r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 27, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenH. de Waard
naastligger ten noordenH. de Waard


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0251r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 27, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenH. de Waard
naastligger ten noordenH. de Waard


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0060v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester H. de Waard


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0103r van 25 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJ. Reinhart


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0186r van 8 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 66, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJ. Reinhart


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0129r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 27, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJ. Reinhart kastelein
naastligger ten noordenN. N.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0129r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 27, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJ. Reinhart kastelein
naastligger ten noordenN. N.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0234r van 9 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 62, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJ. Reinhart


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0323v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-073 Franekereind 25Jacob Reinhart2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-074Franekereind 25Dirk Boterweg... burgerrecht. Legt eed af in handen vd drost H.J. Westra op 12 jan 1804. (burgerboek); gebruiker van wijk D-074, panneboeter; eigenaar Jacob Reinhard erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-076; gebruiker is Claas ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-074Franekereind 25Jacob A Reinhart... Loon, koopman, Gijsbert Jansen, kleine negotie, S. Beekkerk, verificateur, 1814. (GAH204); id. van wijk D-074; gebruiker D. Boterwech, panneboeter, 1814. (GAH204); id. van wijk D-077; gebruiker Hette vd Veen wed., ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-074Franekereind 25Jacob Reinhard ervenD Boterwech pannebacker


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 97 en 108 van 11 jun 1817
adressoortbedraggebruik
D-074Franekereind 25provisionele en finale toewijzingfl. 700huis D-074
 
verkoperHendrik Reinhart
verkoperPaulus de Boer
verkoperDirk Boterweg
verkoperWatze Hilarius
koperMattheus Albertsma


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-074Franekereind 25Matheus Alberts Albertsma, overleden op 15 april 1819vader van minderjarige Klaas, Froukje, Pietje en Albert Matheus Albertsma (voogd is hun grootvader Klaas Folkerts Feersma, Franekerpijp D 74). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 31 van 17 mrt 1830
adressoortbedraggebruik
D-074Franekereind 25provisionele en finale toewijzingfl. 1000huis D-074
 
verkoperJacob Harings de Vries
Hendrik Feikes de Boer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 795Franekereind 25Hendrik Feikes de BoerHarlingenlogementhouderhuis en erf (116 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-074Franekereind 25Hilbrand Wybes Koster... Dijkstra; BS huw 1835, ovl 1845, ovl 1849; oud 34 jaar, geb Wirdum en wonende te HRL. 1839, voerman, wijk D-074; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-074Franekereind 25Jantje S. de Grootoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk D-074; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-074Franekereind 25Trijntje Waardenburg... W, en Aaltje Tuininga; BS huw 1835, ovl 1849; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-074; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-074Gewezen Franeker PijpHilbrand W Koster34 jWirdumgezin 1, m, protestant, gehuwd, voerman
D-074Gewezen Franeker PijpTrijntie Waardenburg44 jFranekergezin 1, v, protestant, gehuwd
D-074Gewezen Franeker PijpAlida H Koster1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-074Gewezen Franeker PijpJantie Jans de Groot40 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd, naaister


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-074Franekereind 25Dirk Annes Zeilmaker... 1819, zv Anne Ages Z, en Oedske Dirks; BS huw 1819, huw 1820, huw 1822, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk D-074, supp wijk D-195; oud 41 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb Sneek en wonende te HRL. 1839, besteller, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-074Franekereind 25Leentje Klazes de Vries... dienstmeid. dv Klaas Gerbens en Johanna Everts; BS huw 1822, ovl 1828, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 795D-074 (Franeker-eind)Hendrik F. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3537D-115 (Franekereinde)Erven Hendrik Feikes de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3537Franekereind 25 (D-115)Andries Nauta


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 25 Klaas de jongbeurtschipper
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1923 - kentekenadresnaam
B-2184
Franekerend 25Lukas de Jong


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 25L. de Jongmotorschipper


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 25D. (Douwe) Oldenburg


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 7276Franekereind 25gemeentelijk monument13 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7276Franekereind 25
  terug