Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 26 3-156 3-175 G-008* G-009


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 26, Harlingen Franekereind 26, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 26
ten oostenFranekereind 28
ten westenFranekereind 24
ten noordenhet Franekereind


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0126v van 18 aug 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Jansen


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036ra van 3 jan 1669 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: aan de Voorstraat bij de Franekerpijpen]huis
 
koper provisioneelAntje Hendricks, weduwe van550-00-00 GG
wijlen Rijck Hendricks
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenAate Jacobs schipper op Leeuwarden
naastligger ten zuidende brouwerij van 't Haentje
naastligger ten westende brouwerij van 't Haentje
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperYurre? Ages, als vader en wettige voorstander overhoutmolenaar
zijn kind N. N.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen]huis
 
koper provisioneelburgervaandrig Jacob Sprottinga 350-15-00 GG
mede-eigenaar van de grote putWytse Beimakapitein
naastligger ten oostenhuis, haringhang en hof van Wytse* Beima kapitein
naastligger ten oostenJaringh Jansen
naastligger ten zuideneen uitgang naar de Weverstraat
naastligger ten zuidende kamer van Eesche Arents
naastligger ten westende erven van Jarich Frieses
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoper als man en voogd vanGerryt Gerckes Osingh, gehuwd metLeeuwarden
Rixtie Dircks van der MeulenLeeuwarden
verkoperPyter Dirx van der Meulen, curatorLeeuwarden
verkopersSybren Dirx van der Meulen, curatoren overLeeuwarden
de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters, gehuwd met
wijlen Aaltie Sybrens
verkoperJan Dircks van der MeulenLeeuwarden
verkoperYebell Dircks van der MeulenLeeuwarden
verkoperJan Jansen, curatorsmidGroningen
verkoperFreerck Martens, curatoren overGroningen
de kinderen van wijlen Anna Claesen, allen gezamenlijke erfgenamen van
wijlen Piter Sybrens provenier in het gasthuisLeeuwarden


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0031v van 10 feb 1684 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: bij Franekerpijpen]huis
 
koperPytter Cornelis schipper (trek-)190-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Ate Jacobs
naastligger ten zuidenbrouwerij 't Haentie
naastligger ten westenbrouwerij 't Haentie
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen en vaert]
verkoperSwaentie Rijxen, gehuwd met
Jese Arjens Snell


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0114r van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPytter Cornelis* knoopmaker


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0188v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGosse Rijx


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0281r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Cornelis* knoopmaker


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0191r van 14 jan 1703 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: omtrent de Franekerpijpen]huis
 
koperDirk Ellerts, gehuwd metschipper op Leeuwarden (trek-)141-00-00 GG
Lijsbeth Symons
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenFeyke Simons
naastligger ten zuidenbrouwerij van 't Haentie
naastligger ten westenbrouwerij van 't Haentie
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperGerrit Jansen, gelastige vanmr. scheepstimmerman
Trijntie Pytters, weduwe van
wijlen Gosse Rijx, tevens erfgenaam van Rotterdam
wijlen Pytter Cornelis, weduwnaar van
wijlen Sydske Ambrosius


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0011v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Dirk Ellerts


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0246r van 28 apr 1715 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 26Franekereind ZZ naast de brouwerij van 't Haentie [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koperRinse Simens c.u.160-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenJasper Gerrits
naastligger ten zuidenJan Sickes brouwer
naastligger ten westenJan Sickes brouwer
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen en diept]
verkoperLijsbet Symens, weduwe van
wijlen Dirck Ellerts


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-156 Franekereind 26huis
eigenaarJacob Asperen
gebruikerJacob Asperen
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-16-00 CG
grondpacht aan Aucke Backer cum soc.
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0263r van 15 mrt 1716 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen bij brouwerij 't Haentie]huis
 
koperJan Pyters sleefmaker160-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
huurderJan Pyters sleefmaker11-00-00 GG
naastligger ten oostenJasper Gerrits
naastligger ten zuidenJan Sickes mr. brouwer
naastligger ten westenJan Sickes mr. brouwer
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen]
verkoperRinse Symensschipper (schuit-)


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0015v van 13 mrt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud vaandrig Asperen


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-156 Franekereind 26huis
eigenaarJacob Asperen
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-5-1720
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
aansl. grondp. voldaan23-5-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0111r van 27 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]7/16 huis, tuin en gortmakerij
 
koperDirk Jansen Clinkhamer 482-10-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Tomas
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat achter brouwerij het Haantje]
naastligger ten westenJasper Gerrits
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJacob Jansen Clinkhamer c.s.mr. koperslagerLeeuwarden


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-156 Franekereind 26huis
eigenaar van 3/4 Dirk Jansen
eigenaar van 1/4 Jacob Asperen
gebruikerJacob Asperen
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG
grondpacht aan Jacobus Groenewold
grondpacht aan Antje Groenewold
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0236v van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]huis, tuin, gorthuis
 
koperHermanus Portier burgerkoopman831-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Tomas mr. kuiper
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenJasper Gerrits
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperDirk Jacobs Clinkhamer


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0370v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Pieters


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0002r van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende koper Harmanus Portier


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-156 Franekereind 26soutkeet
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde192-00-00 CG
aanslag huurwaarde32-00-00 CG
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0033r van 23 nov 1749 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarmanus Portier


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-175 Franekereind 26Hylke Hanekuik5-00-00 CGkeet


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-008Franekereind 26Hielke Hanekuik... keetknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-007, zoutkeet ''de Haan'', 1814. (GAH204); id. van wijk G-008, turfschuur, 1814. (GAH204); id. van wijk G-157, gebruiker is Ruth Wouters wed., 1814. (GAH204); bezit een ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-008Franekereind 26H Hanekuik turfschuur


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865Franekereind 26Johannes Harkes PottingaHarlingenzoutbranderzoutkeet (715 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865aFranekereind 26de Harlinger ZoutbrandersHarlingenpakhuis (25 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-008Franekereind 26Dirk van Noordgeb 7 aug 1798 Leeuwarden, huwt met Neeltje Mantz, (gk), commies in 1858, Vst 10 mei 1858 uit Heerenveen, A 6 mei 1864 Workum, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk F-187, wijk G-008, bev.reg. HRL 1860-80


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2427G-009 (Franekereinde)Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis en pakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2427Franekereind 26 (G-009)Pieter D. de Ruiter


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26R. Vlietstra74Scheepsbevrachter en in Brandstoffen


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26R. Vlietstra74Scheepsbevrachter en in brandstoffen


1922 - kentekenadresnaam
B-5889
Firma Schaaf & Gebroeders Lodewijks


1922 - kentekenadresnaam
B-5889
Franekereind 26Jappe Schaaf


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26J. Schaaf220Motord. op Sneek


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 26aJ.Schaafstoombootondernemer


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26J. Schaaf229Motord. Sneek


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26J. Schaaf801Motord. Sneek


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHerrema, Lodewijk & Hofstra, Fa. (V.B.A.)801


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJ. Schaaf801Motord. Sneek


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHerrema, Lodewijk & Hofstra, Fa. (V.B.A.)801


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHerrema & Lodewijk801Dagel. autodienst Harlingen-Franeker-Sneek v.v.


1988 - variaadresbronbericht
Franekereind 26Hein Buisman StichtingBouw ws. negentiende eeuw, mog. achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1988


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 26beeldbepalend pand6 van 10


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 26, HarlingenFranekereind 26gebr. LodewijkSchaaf & Lodewijkvervoer per motor- en stoombootdienst
  terug