Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 28
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Franekereind 28,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 28 3-156 3-175 G-007 G-008


Huisnaam in: 1804
Gebruik: zoutkeet
Naam: de haan
Kwartier/wijk G-007
Verkoper:
Koper/eigenaar: hanekuyk, h


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 28, Harlingen Franekereind 28, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 28
ten oostenFranekereind 30
ten westenFranekereind 26
ten noordenhet Franekereind


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0111v van 23 aug 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet voor huis van Jantien Hanses
naastligger ten westende hovinge van de erven van Ipe Wouters


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0037v van 11 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAte Jacobs c.u.
naastligger ten westende hof van Wybe Wybrens


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0099r van 19 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWibe Wybrens


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036ra van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 26, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAate Jacobs schipper op Leeuwarden


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0081v van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester Asperen


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0031v van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 26, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Ate Jacobs


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0114r van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: diept bij de Franekerpijpen]huis
 
koperMinne Jansen, gehuwd metmr. bakker290-00-00 GG
Jancke Tiesses
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Asperen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPytter Cornelis* knoopmaker
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept en straat]
voormalig bewonerde weduwe van Ate Jacobs
verkopersde erven van Lutske Minnes, weduwe van
wijlen Ate Jacobsschipper (trek-)


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0027r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhof en huis van Mayke Lourens e.a.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0281r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]huis en kamer ten zuiden hiervan achter het huis van Pieter knoopmaker
 
koperFoekjen Jans, gehuwd met415-00-00 CG
Feyke Simens
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastliggersteeg lopend naar de straat ten noorden
naastligger ten oostende erven van oud burgemeester Lourens Asperen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPieter Cornelis* knoopmaker
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperburgervaandrig Minne Jansenmr. bakker


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0191r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 26, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFeyke Simons


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0011v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: Voorstraat ZZ bij de Franeker piepen]huis
 
koperJasper Gerrits, gehuwd metuurwerkmaker400-00-00 CG
Jannetje Jans
naastligger ten oostende erven van d'oud burgemeester Louwrens Asperen
naastligger ten zuidende tuin van Jan Sickes
naastligger ten westende weduwe van Dirk Ellerts
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Voorstraat]
verkoperFeyke Symons, gehuwd met
Foekje Jans


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0246r van 28 apr 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 26, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJasper Gerrits


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-156 Franekereind 28huis
eigenaarJacob Asperen
gebruikerJacob Asperen
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-16-00 CG
grondpacht aan Aucke Backer cum soc.
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0263r van 15 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 26, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJasper Gerrits


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0015v van 13 mrt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen]huis
 
koperPieter Tomas c.u.mr. kuiper197-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Sopingius
naastligger ten zuidenoud vaandrig Asperen c.s.
naastligger ten westenoud vaandrig Asperen
naastligger ten noordenFranekerpijpen
verkoper van 1/4Jacob Clinkhamer
verkoper van 1/4Lourens Clinkhamer
verkoper van 1/4Dirk Clinkhamer
verkoper van 1/4Mayke Clinkhamer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tomas, mr. kuiper, koopt een huis bij de Franeker Pijp, zz. van het diept. Ten O. de oud-burgemeester Sopingius, ten W. en Z. de oud-vaandrig Asperen. Vrij achter in- en uitgang van en naar de Weverstraat. Gekocht van Jacob Lourens- en Dirk- en Mayke Klinkhamer, voor 197 gg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-156 Franekereind 28huis
eigenaarJacob Asperen
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-5-1720
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
aansl. grondp. voldaan23-5-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0111r van 27 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 26, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Tomas


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-156 Franekereind 28huis
eigenaar van 3/4 Dirk Jansen
eigenaar van 1/4 Jacob Asperen
gebruikerJacob Asperen
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG
grondpacht aan Jacobus Groenewold
grondpacht aan Antje Groenewold
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0236v van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 26, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Tomas mr. kuiper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-156 Franekereind 28soutkeet
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde192-00-00 CG
aanslag huurwaarde32-00-00 CG
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0001va van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Tomas


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0032r van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Tomas


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0196r van 20 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmanus Portier c.u.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-175 Franekereind 28Hylke Hanekuik5-00-00 CGkeet


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-007Franekereind 28Hielke Hanekuik... (GAH204); eigenaar van wijk G-006, gebruiker is Sjierk Koestra, keetknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-007, zoutkeet ''de Haan'', 1814. (GAH204); id. van wijk G-008, turfschuur, 1814. (GAH204); id. van wijk G-157, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-007Franekereind 28H Hanekuik zoutkeet de haan


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865Franekereind 28Johannes Harkes PottingaHarlingenzoutbranderzoutkeet (715 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865aFranekereind 28de Harlinger ZoutbrandersHarlingenpakhuis (25 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-007Franekereind 28Anna Fontein... DG, ovl wijk G-018, dv Freerk Dirks F en Eva van Dalsen; BS huw 1821, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-007; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-034; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-007Franekereind 28Simon Stinstra... en Aaltje Wybenga; BS huw 1821, huw 1825, huw 1838, huw 1839, huw 1840, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-007, reg attdv1826-93; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, fabrikant, wijk C-034; VT1839; Ried, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3929G-008 (Franekereinde)Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis en school


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3929Franekereind 28 (G-008)Vereeniging voor Chr. Scholen


1929 - kentekenadresnaam
B-13950
Franekereind 28Pieter van der Werf


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereindde Toekan, N.V. Chocolade-, Suikerwerk- en Dropind.225


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 28beeldbepalend pand8 van 10
  terug