Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 28
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 283-1553-1553-175G-007G-008


Naastliggers vanFranekereind 28
ten oostenFranekereind 30
ten zuidenZoutstraat 1
ten westenFranekereind 26
ten noordenhet Franekereind


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 28, HarlingenFranekereind 28, Harlingen


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0057r van 24 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp aan de zuidzijde van het diept]550‑00‑00 gghuis, twee kamers of vooreind van een
koperDouwe Pyters, gehuwd met
koperAntie Johannes
koperPieter Pieters, gehuwd met
koperAtke Jacobs
verpachter grondJan Sipkes te Midlum 1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenJan Bredael
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende verkoper Meynart Pieters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMeynart Pieters, gehuwd met
verkoperLijsbet Abels


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0306v van 7 apr 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp ZZ]355‑00‑00 gghuis
koperHans Jurians, gehuwd met
koperJantyen Jacobs
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jantyen Sipkes 0‑14‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bauck Coninch
naastligger ten zuidenEpe Wouters
naastligger ten westenPyter Pieters
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperDouue Pieters, gehuwd metschipper op Franeker
verkoperAntie Johannes


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0014r van 10 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHans Jurians
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bauck Conings


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0004r van 5 mrt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHans Jurriens


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0083v van 14 apr 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kopers Reyner Douwes c.u.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0111v van 23 aug 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: Voorstraat] bij de Franekerpijpen900‑00‑00 gghuis met plaats, hof met bomen en planten en een schuur ten zuiden
koper van 1/2Bintk Foockles, gehuwd met
koper van 1/2Tiepke Douues glasmaker
koper van 1/4Ate Jacobs schipper op Franeker
koper van 1/4Iepe Beerns kuiper
verpachter grondDirck Inthema 2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenReyner Douues
naastligger ten zuidenhet huis aan de Weverstraat van Reyner Douues
naastligger ten westenhet voorhuis van Jantien Hanses
naastligger ten westende hof van de erfgenamen van wijlen Ipe Wouters
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Voorstraat]
verkoperCornelis Coninx
verkoperburgerhopman dr. Johannis Gualteryadvocaat Hof van Friesland te Leeuwarden


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0069r van 17 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]175‑00‑00 cg1/10 huis en schuur of gorthuis
koperLourens Jacobs gortmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Tames


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0106v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]163‑03‑00 cg1/10 huis en gorthuis
koperLaurens Jacobs c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperAttie Gerryts, gehuwd met
verkoperJacob Claessensmid


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0136r van 4 okt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]215‑00‑00 cg1/10 huis en gorthuis
koperLourens Jacobs, gehuwd metgortmaker
koperRiemke Hessels
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperWabbe Foockeles


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0037v van 11 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: Voorstraat] bij de Franekerpijp960‑00‑00 gg3/5 huis, plaats, hof en schuur ten zuiden erachter
koperLourens Jacobs c.u.gortmaker
verpachter grondde nazaten van Dirk Inthiema 2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Reyner Douues
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAte Jacobs c.u.
naastligger ten westende hof van Wybe Wybrens
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/4Ate Jacobs c.u.schipper op Leeuwarden
verkoper van 1/4burgervaandrig Ype Beernts
verkoper van 1/10His Fookeles


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0099r van 19 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]160‑00‑00 gg1/10 huis, plaats, hof en schuur
koperLourens Jacobs Asperen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenReyner Douwes
naastligger ten oostenWeverstraat
naastliggerAte Jacobs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWibe Wybrens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Pieters te Welsrijp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Jacobs Asperen c.u. kopen 1/10 huis en plaets bij de Franekerpijpen, en de hof met de schuur ten zuiden achter dit huis en achter Reyner Douwes' huis tot de Weverstraat. Ten O. Reyner Douwes, ten W. Ate Jacobs en Wibe Wybrens. Grondpacht (voor 1/1) 2 cg. Gekocht van Jan Pieters te Welsrijp voor 160 gg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036ra van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAate Jacobs schipper op Leeuwarden


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0081v van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Asperen


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (het 11e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]407‑07‑00 cggrondpacht van 1-00-00 cg
koper provisioneelAucke Jansen, enmr. bakker
koper provisioneelFeddrick Jeppes mr. bakker
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van oud burgemeester Asperen1‑00‑00 cg
verkoperGerryt Gerckes Osingh, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperRixtie Dircks van der Meulen te Leeuwarden
verkoper q.q.Pyter Dirx van der Meulen, curator te Leeuwarden
verkoper q.q.Sybren Dirx van der Meulen, curatoren over te Leeuwarden
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters, gehuwd met
verkoperwijlen Aaltie Sybrens
verkoperJan Dircks van der Meulen te Leeuwarden
verkoperYebell Dircks van der Meulen te Leeuwarden
verkoper q.q.Jan Jansen, curatorsmid te Groningen
verkoper q.q.Freerck Martens, curatoren over te Groningen
verkoperde kinderen van wijlen Anna Claesen
erflaterwijlen Piter Sybrens provenier in het gasthuis te Leeuwarden


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0031v van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Ate Jacobs


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0114r van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: diept bij de Franekerpijpen]290‑00‑00 gghuis
koperMinne Jansen, gehuwd metmr. bakker
koperJancke Tiesses
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenoud burgemeester Asperen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPytter Cornelis* knoopmaker
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept en straat]
voormalig bewonerde weduwe van wijlen Ate Jacobs
verkoperde erfgenamen van wijlen Lutske Minnes, weduwe van
verkoperwijlen Ate Jacobstrekschipper


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0028r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet gorthuis van de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Lourens Asperen
naastligger ten westensteeg


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0027r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhof en huis van Mayke Lourens e.a.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0281r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]415‑00‑00 cghuis en kamer ten zuiden hiervan achter het huis van Pieter knoopmaker
koperFoekjen Jans, gehuwd met
koperFeyke Simens
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastliggersteeg lopend naar de straat ten noorden
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Lourens Asperen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPieter Cornelis* knoopmaker
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperburgervaandrig Minne Jansenmr. bakker


1699 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 118r van 26 jun 1699 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Franekereind 28
inventarisantGrietie Jansen, weduwe van
wijlen Pieter Seerpsmr. timmerman
Seerp Pieters nagelaten kind, maior annis
aangeverTrijntie Pieters nagelaten kind, maior annis
Jan Pieters nagelaten kind, maior annis
burgervaandrig Minne Jansen, geauthoriseerde curator over
Sybe Pieters [nagelaten kind]
inleiding bij de boedelinventarisatie[0118r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaan ten overstaan van de heer praesiderende burgemeester A. Jacobides als commissaris geadsocieert met dr. Arnold van Idsinga secretaris, ten sterffhuise van Grietie Jansen in leven nagelaten weduwe van wijlen Pieter Seerps meester timmerman, ten versoecke van deselfs nagelaten kinderen met namen Seerp, Trijntie ende Jan Pietersz, alle major annis, sampt Minne Jansen burger faandrig deser stede als commissaris en geauthoriseerde curator over Sijbe Pieters, van alle de goederen ende effecten van de voornoemde Grietie Jansen metter dood ontruimt en nagelaten, alles op aangevinge van Trijntie Pieters voornoemt, die bi minuale stipulatie belooft heeft alles in getrouwigheit te sullen aengeven.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0011v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: Voorstraat ZZ bij de Franekerpijpen]400‑00‑00 cghuis
koperJasper Gerrits, gehuwd metuurwerkmaker
koperJannetje Jans
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Louwrens Asperen
naastligger ten zuidende tuin van Jan Sickes
naastligger ten westende weduwe van wijlen Dirk Ellerts
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Voorstraat]
verkoperFeyke Symons, gehuwd met
verkoperFoekje Jans


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0263r van 15 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJasper Gerrits


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-155 , folio 56Franekereind 28huis
eigenaarhopman Klinkhamer wed.
gebruikerRemmert Rommerts c.soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
grondpacht aanAucke Backer c.soc.
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0271r van 1 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJasper Gerrits uurwerkmaker


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0015v van 13 mrt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud vaandrig Asperen


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-155 , folio 36rFranekereind 28huis
eigenaarPieter Tomas
gebruikerRimmert Rommerts cum soc.
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingdesen aen de executeur betaeld
grondpacht aanAucke Backer
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg
aansl. grondp. voldaan23‑5‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0111r van 27 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJasper Gerrits


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0133r van 1 feb 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJasper Gerrits


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-155 , folio Franekereind 28huis
eigenaarPyter Tomas
gebruikerAlbert Roelofs cum soc.
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑13‑00 cg
grondpacht aanJacobus Groenewold
grondpacht aanAntje Groenewold
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0236v van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]831‑00‑00 gghuis, hof en gorthuis
koperHermanus Portier koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPyter Tomas mr. kuiper
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenJasper Gerrits
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperDirk Jacobs Clinkhamer meerderjarige vrijgezel


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0156r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZoutsteeg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-155 , folio 36vFranekereind 28huis
eigenaarPieter Tomas
gebruikerPieter Tomas
opmerking1734 insolvent verklaart 22-00-00
grondpacht aanJacob Groenewout
grondpacht aanAntie Groenewout
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑00 cg
opmerkingde bruiker insolvent


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0133r van 20 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 30west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmanus Portier c.s.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-155Franekereind 28Hendrik Jansen, bestaande uit 4 personen09‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-155 , folio 36vFranekereind 28huis
eigenaarHarm. Portier
gebruikerHendrik Jansen cum soc.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg
grondpacht aanJacob Groenewold
grondpacht aanAntie Groenewold
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-155, fol. 51vFranekereind 28Hendrik Jansen cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 2 kinderensoutdraeger15:5:00 cg2:10:00 cgbestaet maetigh


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0033r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmanus Portier


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0226r van 16 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmanus Portier


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-155 , folio 36vFranekereind 28huis
eigenaarHarm. Portier wed.
gebruikerHendrik Jansen c.soc.
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-155 , folio 36vFranekereind 28huis
eigenaarHarmanus Portier wed.
gebruikerHendrik Jansen c.s.
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑00 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0240v van 10 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-175 , folio 68rFranekereind 28huis en zoutkeet
eigenaarH. Hanekuik
gebruikerH. Hanekuik
huurwaarde totaal160‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde29‑01‑12 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0087v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-175 , folio 68rFranekereind 28keet
eigenaarHylke Hanekuik erven
gebruikerHylke Hanekuik erven
huurwaarde totaal160‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde29‑01‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-175 , folio 68rFranekereind 28zoutkeet
eigenaarHylke Hanekuik
gebruikerHylke Hanekuik
huurwaarde totaal160‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde29‑01‑12 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-175 , pag. 67Franekereind 28Hylke Hanekuik 5‑00‑00 cgkeet


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-007Franekereind 28Hielke Hanekuik... (GAH204); eigenaar van wijk G-006, gebruiker is Sjierk Koestra, keetknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-007, zoutkeet ''de Haan'', 1814. (GAH204); id. van wijk G-008, turfschuur, 1814. (GAH204); id. van wijk G-157, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-007Franekereind 28H Hanekuikzoutkeet de haan


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865Franekereind 28Johannes Pottinga zoutbranderHarlingenzoutkeet (715 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865aFranekereind 28de Harlinger Zoutbranders Harlingenpakhuis (25 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-007Franekereind 28Anna Fontein... DG, ovl wijk G-018, dv Freerk Dirks F en Eva van Dalsen; BS huw 1821, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-007; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-034; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-007Franekereind 28Simon Stinstra... en Aaltje Wybenga; BS huw 1821, huw 1825, huw 1838, huw 1839, huw 1840, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-007, reg attdv1826-93; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, fabrikant, wijk C-034; VT1839; Ried, ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3929Franekereinde G-008 Tjitske Ages Tromp wed. Oene Gorter Mollwoonhuis en school


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3929Franekereind 28 (G-008)Vereeniging voor Chr. Scholenwoonhuis


1929 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-13950
Franekereind 28Pieter van der Werf


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereindde Toekan, N.V. Chocolade-, Suikerwerk- en Dropind.225


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 28beeldbepalend pand8 van 10


2023
0.16949701309204


  terug